Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Viime aikoina meille on sysätty muutoksia elämämme monilla osa-alueilla, ja vaikka emme olekaan kaikki olleet samassa veneessä, niin olemme kaikki olleet samoilla myrskyn myllertämillä vesillä.
Yhteiskunnassa, joka on menettämässä kosketuksen Jeesuksen Kristuksen jumalallisen tehtävän todellisuuteen, on yhä tärkeämpää löytää keinoja muodostaa uudelleen yhteys Herraan, luoda Häneen henkilökohtainen suhde ja elää tyydytystä tuottavammin ja onnellisemmin kuin aiemmin.
Ylösnousemuksen lahja ei ole vain suurenmoinen lahja, se on myös rakkautta, jota Jumala tuntee meitä kohtaan.
Uskoni Jeesukseen Kristukseen on minun elämäni perusta. Suurin toiveeni on, että minä ja perheeni voisimme jonakin päivänä päästä jälleen Hänen ja taivaallisen Isäni luokse.
Kehotan meitä jokaista tarjoamaan apuamme toisille aina tilaisuuden tullen; kohottamaan, vahvistamaan ja palvelemaan rakkaudella.
Lue suunnitelma ja aseta tavoitteita
Todellisuus on, että kuolevaisuuden vastoinkäymiset ovat toisinaan ankaria, mutta Vapahtajan ansiosta iankaikkisuuden lupaukset jättävät synkimmätkin maalliset koettelemukset varjoonsa.
Muistakaamme tänä vuonna, tähän joulunaikaan, mikä on kaikkein tärkeintä: se on rakkaus, jota Jumala tuntee meitä jokaista kohtaan!
Olimmepa missä tahansa vaikeuksissa, taivaallinen Isä välittää meistä aina ja tietää, mitä koettelemuksia pyrimme voittamaan, olivatpa ne kuinka vaikeita tahansa.
Julistuksen ”ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo”1, voisi ilmaista toisella tapaa näin: ”Syy koko olemassaoloon on se, että voi saada iloa.”
Nämä tunteet auttoivat minua tekemään päätöksen liittyä kirkkoon ja että ne antoivat minulle voimaa palvella muita, rohkaisivat minua tekemään parannuksen ja innostivat minua, kun opin totuutta ja tunsin elämän hyvyyttä
Pimeyden, myllerryksen ja epävarmuuden aikoina huomaamme kääntyvämme ainoan todellisen valon, toivon ja rauhan lähteen puoleen.