Ajankohtaista

Kulje Joosefin ja Marian mukana Nasaretista Betlehemiin. Näe paimenien hämmästys Juudean tasangoilla. Tunne tietäjien ilo, kun he polvistuvat maailman valon – meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen – edessä.
Tietoa verkon välityksellä tapahtuvista sunnuntaikokouksista
Kun Jeesus Kristus syntyi, enkelit julistivat: ”Hyvä tahto ihmisten, rauha maassa kansojen.” Tässä joulukuussa lupaus on yhä sama. Kun palvelemme muita, kuten Jeesus palveli, me voimme päättää vuoden 2020 tuntien toivoa. Tämä kalenteri voi olla sinulle innoituksena, kun hyödynnät jokaisen päivän uutena mahdollisuutena tuoda #valoamaailmaan.
Christina B. Franco selittää, kuinka uhraaminen palvellaksemme Herraa ja lähimmäistämme siunaa jokaista.
Presidentti Nelson kannustaa meitä omaksumaan ”uuden normaalin” kääntymällä kohti taivaallista Isää, Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä.
Russell M. Nelson, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentti, lausuu kiitosrukouksen ja kutsuu maailmaa yhtymään rukoukseen ja täyttämään sosiaalisen median kiitollisuudella.
Ota selville, mitä vastauksia Mormonin kirja, elävä profeetta ja ihmiset antavat perheen ja työuran tasapainottamisesta
Russell M. Nelson esittää erityisen videosanoman maailmalle. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon profeetta ja presidentti keskittyy siihen, millä tavoin voimme löytää toivon ja parantumisen Jeesuksen Kristuksen avulla tänä merkittävänä globaalina pirstaloitumisen ja epävakauden aikana.