Ajankohtaista

  Vanhin Dieter F. Uchtdorf kuvailee, kuinka kuolevaisen elämän seikkailu voi tehdä meistä parempia Kristuksen opetuslapsia.
  Se, että näemme evankeliumin toiminnassa ympärillämme, luo paremman kokemuksen pyhäkouluun.
  Vanhin Ronald A. Rasband selittää, kuinka tärkeää on pitää lupaukset ja liitot, jotka teemme sekä Herran että lähimmäistemme kanssa.
  Vanhin D. Todd Christofferson kuvailee kestävää onnea, joka koituu siitä, että löytää iloa eläessään evankeliumin mukaan
  Presidentti Dallin H. Oaks esittelee pääpiirteittäin, kuinka Jumalan suunnitelma lapsiaan varten antaa meille selkeän ymmärryksen tarkoituksesta ja suunnasta elämässä.
  Meidän täytyy opetella tuntemaan pyhät kirjoitukset itse voidaksemme opettaa lapsiamme.
  Presidentti Russell M. Nelson ja muut kirkon johtohenkilöt antavat historiallisia tiedonantoja, jotka koskevat Herran kirkon jatkuvaa palautusta näinä myöhempinä aikoina.
  Presidentti Russell M. Nelson todistaa, että ne, jotka katsovat Jumalaan, saavat osakseen erään suurenmoisen lupauksen.