Ajankohtaista

  Katso, kuinka Mormonin kirjan jae 2 Nefi 2:27 herää eloon
  Tietoa verkon välityksellä tapahtuvista sunnuntaikokouksista
  Elämän kysymykset ovat kuin matemaattisia yhtälöitä, varsinkin mitä tulee henkilökohtaiseen jumalanpalvelukseemme.
  Katso, kuinka Mormonin kirjan jae 1. Nefi 17:3 herää eloon
  Katso, kuinka Mormonin kirjan jakeet 1. Nefi 8:10–12 heräävät eloon
  Elämän kysymykset ovat kuin matemaattisia yhtälöitä, varsinkin mitä tulee henkilökohtaiseen vanhurskauteemme.
  Katso maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille (tekstitys omalla kielelläsi)
  Presidentti Russell M. Nelson sekä ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi antavat kaksisataavuotisjulistuksen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautuksesta.