Ajankohtaista

Vaikka elämme alati muuttuvassa maailmassa, Jumalan rakkaus ja ohjaus ovat aina apunamme.
Ymmärrys suhteesta, joka vallitsee Jumalan ja Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, välillä, voi auttaa meitä vahvistamaan omaa sidettämme Vapahtajaan.
Jumala auttaa sinua tietämään, kuinka palvella, hoivata ja vahvistaa muita.
Vaikka joskus meistä ehkä tuntuu meillä olevan paljon sääntöjä, Jumala antaa niitä lapsilleen siunatakseen heitä ja pitääkseen heidät turvassa.
Koska meitä ympäröivä maailma on kaiken aikaa niin äänekäs, häiriötekijöiden sulkeminen voi auttaa meitä saamaan kipeästi kaipaamaamme rauhaa.
Vanhin Jeffrey R. Holland auttaa meitä ymmärtämään, mikä on pyhissä kirjoituksissa käytetyn sanan ’täydellisyys’ todellinen merkitys.
Kaikista Jumalan monista luoduista sinä olet Hänelle kaikkein tärkein.
Kaikki ympärillämme oleva antaa ymmärtää, että on olemassa Jumala. Mutta onko sillä vaikutusta omaan elämäämme?