Ajankohtaista

Vuoden 2025 alusta nuorten seminaariohjelma vastaa entistä paremmin nykypäivän nuorten tarpeisiin.
Ville Kervinen Rovaniemeltä on kutsuttu Helsingin temppelin johtajaksi, ja Leena Kervinen temppelin emännäksi. Heidän pestinsä alkaa syyskuun alussa 2024.
Joka viikko meille annetaan mahdollisuus pohtia liittoja, joita olemme tehneet Jumalan kanssa. Kun nautimme sakramentin kelvollisesti, me sitoudumme uudelleen ja pyrimme muistamaan Jeesuksen Kristuksen aina ja ottamaan päällemme Hänen nimensä.
Suomenkielinen Raamattu on nyt täysin integroitu Evankeliumiaiheiseen kirjastoon
Kaikki ovat tervetulleita katsomaan vuosittaista yleiskonferenssilähetystä ja kuulemaan sanomia toivosta, rauhasta ja iankaikkisesta elämästä, jotka ovat mahdollisia Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Tule kanssamme virtuaaliseen, maailmanlaajuiseen jumalanpalvelukseen.
Ennen kuin minut kutsuttiin vyöhykeseitsenkymmeneksi, kohtasin yhden haastavimmista vaiheista uskonmatkallani.
Kristus muutti kaiken, ja Hän voi muuttaa myös sinun elämäsi.
Juhlikaa naisia tämän maailmanlaajuisen Apuyhdistyksen hartaustilaisuuden myötä. Presidentti Russell M. Nelson ja Apuyhdistyksen ylin johtokunta puhuvat naisille tässä maailmanlaajuisessa Apuyhdistyksen hartaustilaisuudessa.