Ajankohtaista

Käänny Hänen puoleensa, joka voi antaa uutta voimaa, käynnistää ja uudistaa. Ylistä Jeesusta Kristusta, ammenna voimaa ja lohtua musiikin ja innoitettujen sanojen välityksellä.
Kokoonnu ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa, jotta pääset lähemmäksi Jumalaa.
Osallistu tähän maailmanlaajuiseen oppimisen ja uskon kokoontumiseen saadaksesi henkilökohtaista opastusta.
Tule kokemaan yleiskonferenssi, maailmanlaajuinen uskon kokoontuminen. Saa innoitusta toivon, rauhan ja rakkauden sanoista.
Vaikka elämme alati muuttuvassa maailmassa, Jumalan rakkaus ja ohjaus ovat aina apunamme.
Ota selville Jeesuksen Kristuksen kirkon palautusta koskevia tosiseikkoja, jotka herättävät kysymyksen: ”Kuinka se ei olisi totta?”
Ota selville, mitkä tosiseikat tekevät Mormonin kirjasta niin ihmeellisen pyhän kirjan, että ne herättävät kysymyksen: ”Kuinka se ei olisi totta?”
Ymmärrys suhteesta, joka vallitsee Jumalan ja Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, välillä, voi auttaa meitä vahvistamaan omaa sidettämme Vapahtajaan.