Tietoa meistä

  Tietoa meistä

  Suomi

  4,902 jäsentä
  1 lähetyskenttä
  30 seurakuntaa
  1 Temppeli
  26 sukututkimuskeskusta

  Kirkon historiaa Suomessa

  Muutamia Ruotsissa asuvia suomalaisia liittyi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon 1860-luvun loppupuolella. Pian sen jälkeen Ruotsista lähetettiin Suomeen kirkon ensimmäiset lähetyssaarnaajat. Maaliskuun 5. päivänä 1876 kastettiin Vaasassa ensimmäiset kaksi Suomessa kirkkoon liittynyttä jäsentä, Johanna Berg ja Johanna Sundström. Sitä seuraavina vuosina aina toisen maailmansodan päättymiseen asti lähetystyö Suomessa jatkui pienimuotoisena, ja ajoittain ankarastakin vastustuksesta huolimatta perustettiin pienet seurakunnat Vaasaan ja Luotoon. Syyskuun 1. päivänä 1947 perustettiin Suomen lähetyskenttä, ja heinäkuun 1. päivänä 1948 Suomen valtio tunnusti kirkon virallisesti ja kirkko rekisteröitiin.

  Kirkon tultua virallisesti tunnustetuksi sen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Mormonin kirjan kääntäminen suomen kielelle vuonna 1954 edisti suuresti tätä kasvua. Tätä nykyä kirkon jäsenmäärä on noin 5 000. Seurakuntia on 30 eri puolilla Suomea Helsingistä Rovaniemelle.

  Vuonna 1948 vihittiin Luodossa Suomen ensimmäinen myöhempien aikojen pyhien kirkkorakennus. 1960-luvulla alettiin rakentaa seurakuntakeskuksia eri puolille Suomea. Tähän mennessä niitä on valmistunut 23. Joissakin kirkkorakennuksissa kokoontuu kaksi seurakuntaa, ja jotkin seurakunnat kokoontuvat vuokratiloissa. Helsingin seudulla on viisi seurakuntaa. Ensimmäinen näiden seurakuntien kokouspaikoista, Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva huoneisto, valmistui vuonna 1955. Vuonna 1965 rakennettiin Haagaan kaunis uusi rakennus. Sen jälkeen on valmistunut rakennuksia Helsingin Marjaniemeen, Espoon Tuomarilaan sekä Keravalle. Hiljattain on lisäksi valmistunut uusi kirkkorakennus Hyvinkäälle ja Kemiin sekä laajennus Kokkolaan.

  Suomen ensimmäinen vaarna perustettiin vuoden 1977 lokakuussa Helsinkiin. Vuoden 1983 huhtikuussa perustettiin Tampereen vaarna. Vaarna on kirkon itsenäinen hallinnollinen yksikkö, joka koostuu noin kymmenestä seurakunnasta. Vaarnojen ja seurakuntien johtajat ovat suomalaisia, jotka tekevät kirkon työtä palkatta. Suomessa on myös kolme piiriä (Kuopion, Pietarsaaren ja Oulun piirit). Piiristä voi tulla vaarna, kun siinä on noin 1 500 jäsentä.

  Helsingin lähetyskentällä tehdään lähetystyötä lähetysjohtajan ja lähetystoimiston johdolla. Osa Suomessa palvelevista lähetyssaarnaajista on suomalaisia, mutta suurin osa on muualta, etupäässä Yhdysvalloista mutta myös muista maista kuten Australiasta, Itävallasta, Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä. Vastaavasti suomalaisia nuoria miehiä ja naisia on lähetyssaarnaajina muissa maissa, muun muassa Englannissa, Kreikassa, Ruotsissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Lähetyssaarnaajina on myös muutamia eläkkeellä olevia aviopareja. Suomessa on tällä hetkellä noin 70 lähetyssaarnaajaa.

  Jeesuksen Kristuksen kirkko on mikrofilmannut Suomen evankelis-luterilaisten ja ortodoksiseurakuntien kirkonkirjat vuoteen 1860 asti sukututkimustarkoituksiin. Filmaustyö alkoi vuonna 1948 Suomen Kansallisarkiston johdolla ja päättyi vuonna 1955. Filmit sisältävät kuvia noin 10 miljoonasta aukeamasta. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on lahjoittanut kopion kaikista filmeistä Suomen Kansallisarkistolle. Nämä samoin kuin muut kirkon mikrofilmit ovat yleisön käytettävissä myös Jeesuksen Kristuksen kirkon eri seurakuntakeskusten yhteydessä sijaitsevissa sukututkimuskeskuksissa.

  Viimeksi kuluneiden 150 vuoden aikana Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on rakentanut ja vihkinyt käyttöön yli 124 kaunista temppeliä eri puolilla maailmaa. Niissä suoritetaan pyhiä toimituksia, kuten avioliittoon vihkimisiä, paitsi ajaksi myös iankaikkisuudeksi. Tällainen temppeli on rakennettu myös Espoon Karakallioon ja se valmistui syksyllä 2006.

  Euroopassa on yli 1 500 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakuntaa.  

  Eurooppa

  Jäseniä 504,198
  Lähetyskenttiä 42
  Seurakuntia 1,456
  Temppeleitä 11
  Sukututkimuskeskuksia 691

  Maailmanlaajuisia tilastoja

  Kirkon koko jäsenmäärä 15,372,337
  Lähetyskenttiä 406
  Lähetyssaarnaajia 85,147
  Lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksia 15
  Temppeleitä 148
  Seurakuntia 29,621
  Yliopistoja ja collegeja 4
  Seminaariin ilmoittautuneita 397,007
  Instituuttiin ilmoittautuneita 343,786
  Sukututkimuskeskuksia 4,861
  Maita, joissa on sukututkimuskeskuksia 134
  Maita, jotka ovat saaneet humanitaarista apua (vuodesta 1985) 185
  Huoltotyölähetyssaarnaajia (mukana humanitaarisen palvelun lähetyssaarnaajat) 10,403
  Kieliä, joilla kirkon aineistoa 188