Paikallisia uutisartikkeleita

Helsingin temppelin uudeksi johtajaksi on kutsuttu Pekka Holopainen, ja uudeksi temppelin emännäksi Tarja Holopainen.
Kirkon historia Suomessa - Temppelimatkoista kertovia kirjoituksia
Henkilökuvia -juttusarjassa kerrotaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten elämästä. Juttusarjassa julkaistaan 12 osaa.
Euroopan pohjoisen vyöhykkeen johtohenkilöt
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakunnissa eri puolilla Eurooppaa kirkollista vapaaehtoistyötä tekevät naiset ja miehet hyötyvät laajenevasta ohjelmasta, jossa opetetaan, miten toimia emotionaalista kriisistä kärsivien henkilöiden kanssa.
Kirkon historia Suomessa - Rakentajista kertovia kirjoituksia
Kirkon historia Suomessa - Kirkon alkuvaiheista kertovia kirjoituksia
Kirkon historia Suomessa - Tärkeistä rakennuksista kertovia kirjoituksia
Kirkon historia Suomessa - Tärkeistä paikoista kertovia kirjoituksia
Linkkejä hyödyllisiin resursseihin
Kirkon historia Suomessa - Tienraivaajista kertovia kirjoituksia
Kahdessatoista oppiaiheessa yhdistyvät opetuksellinen, hengellinen ja terapeuttinen suhtautumistapa toipumiseen. Tämän ohjelman ydin keskittyy Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovituksensa parantavaan voimaan.