Brigham Young – profeetta ja opettaja

Tutustu yhteen Jumalan myöhempien aikojen profeettaan

Profeetta Brigham Young oli ammatiltaan puuseppä ja hänet tunnettiin rakentajana. Hän valvoi monien rakennusten, kuten Salt Lake Cityssä sijaitsevan mormonien tabernaakkelin, rakentamista
Profeetta Brigham Young oli ammatiltaan puuseppä ja hänet tunnettiin rakentajana. Hän valvoi monien rakennusten, kuten Salt Lake Cityssä sijaitsevan mormonien tabernaakkelin, rakentamista

Brigham Young oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon toinen profeetta ja presidentti. Brigham johti kirkkoa Joseph Smithin kuoltua ja tuli Josephin jälkeen profeetaksi vuonna 1847. Hänet tunnettiin rohkeana johtajana, ja hän valvoi 60 000–70 000 mormonipioneerin muuttoa länteen yli vaikeakulkuisen Amerikan erämaan Suolajärven laaksoon.[i]

Brigham Youngin varhaisvuodet

”Veli Brigham”, kuten kirkon jäsenet usein kutsuivat Brigham Youngia, syntyi John Youngin ja Abigail Howen perheeseen Whittinghamissa Vermontin osavaltiossa Yhdysvalloissa 1. kesäkuuta 1801. Brighamin äiti kuoli, kun Brigham oli vasta 14-vuotias.[ii] Sen jälkeen häntä kasvatti hänen isänsä, ankara mies.[iii] Suuren osan Brighamin nuoruutta Youngin perhe elää kituutti Amerikan karulla rajaseudulla. Brigham sanoi myöhemmin: ”Tein työtä metsissä, kaadoin puita ja ajoin valjakkoa kesät talvet ilman kunnollisia vaatteita ja riittämättömällä ravinnolla, kunnes vatsaani särki.”[iv]

Äitinsä kuoltua Brigham alkoi kouluttautua puusepän ammattiin.[v] Brighamin isä meni uusiin naimisiin vuonna 1817, ja samoihin aikoihin Brigham alkoi saada uusia vapauksia ja tilaisuuksia päästyään puusepän oppipojaksi. Kun Brigham oli 18-vuotias, hän perusti menestyvän puusepänverstaan New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Vuonna 1823 nuori puuseppä tapasi Miriam Worksin, jonka kanssa hän solmi avioliiton vuotta myöhemmin.[vi]

Brigham Youngin kääntymys

Brigham ja Miriam muuttivat Oswegoon New Yorkin osavaltiossa ja liittyivät metodistikirkkoon.[vii] He tunsivat kuitenkin kaipaavansa jotakin enemmän ja jatkoivat uskonnollisen totuuden etsimistä.[viii] Brigham kuuli ensimmäisen kerran Mormonin kirjasta, kun profeetta Joseph Smithin veli Samuel antoi sellaisen Brighamin veljelle Phineasille vuonna 1830.[ix]

Muutamat Youngin perheen jäsenet ottivat nopeasti Mormonin kirjan vastaan Jumalan sanana, mutta Brighamin kääntymys tapahtui hitaammin.[x] Brigham sanoi myöhemmin kääntymyksestään: ”Tutkin asiaa tarkoin kahden vuoden ajan, ennen kuin tein päätökseni ottaa vastaan tuon kirjan. Tiesin, että se oli totta, yhtä hyvin kuin tiesin, että voin nähdä sen silmilläni tai tuntea sormieni kosketuksella – –. Ellei näin olisi ollut, en tähän päivään mennessäkään olisi hyväksynyt sitä.”[xi] Brigham Young kastettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon vuonna 1832.[xii]

Myös Miriam liittyi kirkkoon vuonna 1832, mutta hän kuoli pian sen jälkeen, ja  Brigham jäi huolehtimaan heidän kahdesta pienestä tyttärestään. Brigham solmi uuden avioliiton, tällä kertaa toisen käännynnäisen, Mary Ann Angellin kanssa.[xiii] Myöhemmin Brigham eli pluraaliavioliitossa eli moniavioisuudessa. Tätä käytäntöä, jossa yksi mies on naimisissa useamman kuin yhden naisen kanssa, noudattivat jotkut jäsenet kirkon alkuaikoina, mutta nykyään se on kirkossa ankarasti kiellettyä eivätkä kirkon jäsenet ole noudattaneet sitä yli sataan vuoteen.[xiv]

Kääntymyksensä jälkeen Brighamista tuli nuoren Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon innokas lähetyssaarnaaja ja tukija. Muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1835, hänet asetettiin jäseneksi kahdentoista apostolin koorumiin, joka on yksi kirkon johtavista neuvostoista. Sitten vuosina 1839–1841 Brigham palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa, missä hän oli osaltaan tuomassa 7 000–8 000 ihmistä kirkkoon.[xv]

Brigham Youngin johtajuus ja perintö

Brigham Youngista tuli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti vuonna 1847.[xvi] Hieman ennen kuin Brighamista tuli kirkon presidentti eli 1840-luvun alussa ja puolivälissä kirkon jäsenet olivat kärsineet ankaraa uskonnollista vainoa Illinoisin osavaltiossa.[xvii] Kirkon jäsenet etsivät turvaa noin 2 000 kilometrin päästä Utahista, joka oli asuttamatonta Amerikan länttä.[xviii] Brighamista tuli kirkon presidentti tämän länteen suuntautuneen muuton aikana, ja hän valvoi kymmenientuhansien myöhempien aikojen pyhien vaellusta sinne usean vuosikymmenen ajan. Hän on yksi suurimmista asuttajista Amerikan historiassa, ja hän valvoi lähes 400 siirtokunnan perustamista Amerikan länteen.[xix] Tämän vuoksi ”[hänestä] käytetään joskus nimitystä Amerikan Mooses”.[xx]

Brigham Young oli Utahin ensimmäinen kuvernööri. Hän perusti myös liikeyrityksiä ja tehtaita, joiden avulla Utah vaurastui. Brigham uskoi lujasti uusien tekniikoiden hyötyihin ja otti innostuneena vastaan puhelin- ja rautatielinjat Utahiin.[xxi] Vaikka Brigham oli käynyt hyvin vähän koulua, hän puhui sekä miesten että naisten kouluttamisen puolesta ja oli perustamassa lukuisia kouluja, joista kahdesta tuli myöhemmin yhä edelleen menestyviä yliopistoja.[xxii]

Brigham Young oli myös tunnettu rakentaja, joka valvoi monien rakennusten rakennustöitä, kuten Utahissa kahden myöhempien aikojen pyhien temppelin ja Salt Lake Cityssä mormonien tabernaakkelin rakentamista.[xxiii] Tabernaakkeli, joka nykyään on kuuluisan Mormonien tabernaakkelikuoron kotisali, rakennettiin Brigham Youngin pyynnöstä sille tunnusmaiseen ”kilpikonnan kilven” muotoon.[xxiv] Brigham neuvoi työmiehiä rakentamaan jumalanpalvelustilaksi tarkoitetun tabernaakkelin ilman kattoa tukevia pilareita tai pylväitä, koska hän ei halunnut näiden tukien häiritsevän yleisön näköalaa.[xxv] Tabernaakkelia, jota on sittemmin peruskorjattu ja entisöity, käytetään yhä nykyään kokoustilana ja musiikkisalina.

Opi lisää

Myöhempien aikojen pyhät sekä ennen että nyt ovat pitäneet Brigham Youngia Jumalan profeettana. Lisää tietoa Jumalan profeetoista maan päällä tänä aikana on sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.

 


[i] Ks. ”Brigham Young: An American Moses.

[ii] Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. VII, 1.

[iii] Eugene England, ”Young Brigham”, New Era, syyskuu 1977, s. 15–16.

[iv] Artikkelissa England, ”Young Brigham”, s. 16.

[v] Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, s. VII.

[vi] Ks. England, ”Young Brigham”, s. 17.

[vii] Ks. Encyclopedia of Mormonism, 1992, ”Young, Brigham”, s. 1602.

[viii] Ks. England, ”Young Brigham”, s. 18.

[ix] Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602.

[x]  Leonard J. Arrington ja JoAnn Jolley, ”The Faithful Young Family”, Ensign, elokuu 1980, s. 55.

[xi] ”A Discourse”, Deseret News Weekly, 2. lokakuuta 1852, s. 96, julkaisussa ”Brigham Young: An American Moses”.

[xii] Ks. Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602.

[xiii] Ks. Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602–1603.

[xiv] Ks. ”Brigham Young”, newsroom.churchofjesuschrist.org

[xv] Ks. Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602–1604.

[xvi] Ks. Kirkon presidentit, oppilaan kirja, Uskonto 345, 2004, s. 21.

[xvii]  Ks. Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, 1986, s. 301–302.

[xviii] Ks. ”Great Salt Lake: Valley Emigration Square”, history.churchofjesuschrist.org.

[xix] Ks. Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1607.

[xx] ”Brigham Young”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxi] Ks. ”Brigham Young”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxii] Ks. Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1608.

[xxiii] Katso video ”Ministry of Brigham Young: The Master Builder”, joka on sivustolla churchofjesuschrist.org.

[xxiv] Ks. ”History of the Tabernacle”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxv] Ks. ”The Salt Lake Tabernacle and Other Historic Civil Engineering Landmarks”, thetabernaclechoir.org.