Church Historian's Press julkaisee merkittävän teoksen Mormonin kirjan alkuperäisestä käsikirjoituksesta

Ensimmäinen täydellinen valokuvatallenne siitä, mitä alkuperäisestä käsikirjoituksesta on jäljellä

Church Historian’s Press [Kirkon historioitsijan kustantamo] on julkaissut Joseph Smith Papers -projektissa uuden teoksen, jossa on värivalokuvia ja värikoodattuja puhtaaksikirjoitettuja kohtia Mormonin kirjan varhaisimmasta käsikirjoituksesta. Tämä on ensimmäinen täydellinen valokuvatallenne siitä, mitä alkuperäisestä käsikirjoituksesta on jäljellä.

Uuden kirjan nimi on ”The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon” [Joseph Smith Papers: Ilmoituksia ja käännöksiä, osa 5: Mormonin kirjan alkuperäinen käsikirjoitus]. Tämä on ”Ilmoituksia ja käännöksiä” -sarjan viimeinen osa. Ja se on 23. osa 26 niteen Joseph Smith Papers -kirjaprojektista, joka valmistuu keväällä 2023.

Presidentti Nelsonin kiitossanoma

Tiistai-iltapäivänä 25. tammikuuta 2022 kirkon hallintorakennuksessa temppeliaukiolla presidentti Russell M. Nelson kiitti niitä, joiden ansiosta tämä teos on tullut mahdolliseksi. Näihin kuuluvat päätoimittajat Royal Skousen ja Robin Scott Jensen sekä Gail Miller, hänen edesmennyt aviomiehensä Larry H. Miller ja hänen nykyinen aviomiehensä Kim Wilson, jotka ovat auttaneet Joseph Smith Papers -projektin rahoittamisessa.


”On syvästi koskettava kokemus katsoa näitä [käsikirjoitussivuja] ja nähdä Jumalan käden vievän työtään eteenpäin.” – Presidentti Nelson


Presidentti Nelson sanoi, että vaikka Joseph Smith Papers -projektin jokainen nide ”on erittäin merkittävä”, niin ”Ilmoituksia ja käännöksiä” -sarjan kirjat ovat ainutlaatuisia. ”Nämä ilmoitukset ja käännökset olivat Joseph Smithin profeetallisen tehtävän ytimessä. Nämä tekstit ovat elintärkeitä evankeliumin palauttamisen kannalta.”

Profeetta sanoi, että osa 5 ”koskettaa sydäntäni syvästi. Sen perusteella arvostan täydemmin Jumalan lahjaa ja voimaa, joiden ansiosta Joseph Smith pystyi kääntämään sen.”

Presidentti Nelson sanoi, että Mormonin kirjan alkuperäinen käsikirjoitus on yksi kirkon omistuksessa olevista merkittävimmistä ja pyhimmistä artefakteista.

”Kirkon historioitsijat ovat nähneet paljon vaivaa – yli vuosisadan ajan – kerätessään pienimmätkin käsikirjoituksen palaset ja varjellakseen ne lisävaurioilta”, hän selitti. ”Tämän uuden kirjan myötä kuka tahansa voi nähdä, mitä tuosta käsikirjoituksesta on jäljellä ja miten jokainen pieni palanen sopii kokonaisuuteen. Minusta on innostavaa tietää, että nämä sivut, joilla on kuvia Mormonin kirjan alkuperäisestä tekstistä, ovat nyt kaikkien saatavilla. On syvästi liikuttavaa katsoa näitä sivuja ja nähdä Jumalan käden vievän työtään eteenpäin.”

”Kirkon johdon ja sen monien jäsenten puolesta”, presidentti Nelson totesi lopuksi, ”ilmaisen vilpittömät onnittelumme ja sydämellisen kiitollisuutemme tästä uusimmasta lisäyksestä Joseph Smith Papers -projektiin.”

Russell M. Nelson tervehtii Royal Skousenia,
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson tervehtii Royal Skousenia, joka on toinen teoksen ”Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon” päätoimittajista, kirkon hallintorakennuksessa Salt Lake Cityssä tiistaina 25. tammikuuta 2022.

Gail sanoo, että heidän perheensä osallistuminen Joseph Smith Papers -projektiin syntyi ”puhtaasta innoituksesta ja kuuntelemalla tuota innoitusta ja toimimalla sen mukaan”.

Larryn kuoltua vuonna 2009 Gail sanoo ilmassa olleen hieman huolta siitä, jatkaisivatko he hankkeen tukemista. Yhdysvallat eli tuolloin lamakautta. Talous oli tiukalla. Heidän oli käytettävä resurssejaan viisaasti. Hänen poikansa Greg johti heidän yritystään. ”Poikani sanoi: ’Minun on vähennettävä menoja. Minun on vähennettävä varastoa, minun on vähennettävä väkeä, minun on vähennettävä kuluja.’ Ja minä sanoin hänelle, että olet varmaankin oikeassa. Mutta yksi asia, jota emme voi lopettaa, on antaminen. Ja me jatkoimme Joseph Smith Papers -projektin tukemista.”

”Tiedän, että tämä on jumalallista työtä”, hän jatkaa. ”Tiedän, että se on kirkon kannalta tärkeää – lähes ratkaisevan tärkeää – työtä, että ihmiset tutustuvat Joseph Smith Papers -projektin työhön ja saavat tietää totuuden. Tämän miehen historia puhuu puolestaan. Se on tämän kirkon perusta. Me palvelemme Isää Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Joseph Smith vahvistaa sen. Hän tiesi, mistä tässä oli kyse. Hän tiesi, että häntä opastettiin ylhäältä käsin. Ja tämän työn avulla maailmakin tietää sen.”

Skousenin mukaan tämä uusi kirja saattaa olla Joseph Smith Papers -projektin merkkiteos.

”[Tämä uusi kirja] tarjoaa parhaan mahdollisen, vaikkakin epäsuoran kuvan siitä, miten näkijä Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan”, Skousen sanoo. ”Tämä käsikirjoitus tukee tärkeällä tavalla sitä, mitä käännöksen todistajat väittivät: että Joseph saneli sanasta sanaan englanninkielisen tekstin, joka ilmaantui hänen käännösvälineeseensä. Ja että hän osasi tarvittaessa tavata nimet. Tämä oli todellakin ihmeellinen teko ja ihme.”


”Mormonin kirjan alkuperäinen käsikirjoitus on juuri se artefakti, joka oli pöydällä ja johon kirjoittivat Oliver Cowdery tai John Whitmer [tai muut, kun Joseph saneli tekstiä].” – Robin Scott Jensen


Jensenin mukaan Mormonin kirjan alkuperäisen käsikirjoituksen lukeminen on kuin tutustuisi Uuden testamentin evankeliumien tai Paavalin kirjeiden alkuperäisiin kirjoituksiin – mutta tässä on suuri ero.

Noista raamatunteksteistä ”ei ole säilynyt minkäänlaista ensimmäistä versiota”, hän sanoo. ”Meillä on yleensä toisen, kolmannen [tai] neljännen sukupolven kopioita. Ei ole olemassa saneltua versiota. Mormonin kirjan alkuperäinen käsikirjoitus on juuri se artefakti, joka oli pöydällä ja johon kirjoittivat Oliver Cowdery tai John Whitmer [tai muut, kun Joseph saneli tekstiä]. Tämä on asiakirja, joka on mahdollisimman lähellä tuota ihmeellistä kokemusta. Tämä käsikirjoitus on tuon jumalallisen käännöstyön tulos.”

Book of Mormon Artefact

Käsikirjoituksen historia

Mormonin kirjan alkuperäinen käsikirjoitus (josta on säilynyt vain 28 prosenttia) on yksi tärkeimmistä ja pyhimmistä Jeesuksen Kristuksen kirkon hallussa olevista artefakteista. Oliver Cowdery ja muutama muu kirjuri valmistivat sen, kun Joseph Smith saneli käännöstä Jumalan lahjan ja voiman avulla vuoden 1829 huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Käsikirjoitus pysyi Joseph Smithin hallussa vuoteen 1841 asti, jolloin myöhempien aikojen pyhät Nauvoossa Illinoisissa alkoivat rakentaa temppeliä (jumalanpalvelua varten) ja Nauvootaloa (vieraiden vastaanottamista varten). Joseph sijoitti alkuperäisen käsikirjoituksen Nauvootalon kulmakiveen.

Vaikka varhaiset pyhät luulivat, että näin käsikirjoitus säilyisi, kävi päinvastoin. Ajan mittaan asiakirjat haalistuivat pahoin, tummuivat tai vaurioituivat muulla tavoin.

”Ollaksemme reiluja heitä kohtaan, he sinetöivät kulmakiven ja kaatoivat sulaa lyijyä saumojen ympärille, joten heidän mielestään se oli säilössä”, Jensen sanoo. ”Se ei kuitenkaan toiminut. – – Jos minulla olisi aikakone, menisin takaisin ja sanoisin: ’Joseph, älä ehkä tee noin.’”

Nauvootalon kulmakivi © Photo courtesy of the Community of Christ
Nauvootalon kulmakivi. Mormonin kirjan alkuperäinen käsikirjoitus pysyi Joseph Smithin hallussa vuoteen 1841 asti, jolloin myöhempien aikojen pyhät Nauvoossa Illinoisissa alkoivat rakentaa temppeliä (jumalanpalvelua varten) ja Nauvootaloa (vieraiden vastaanottamista varten). Joseph sijoitti alkuperäisen käsikirjoituksen Nauvootalon kulmakiveen. Vaikka varhaiset pyhät luulivat, että näin käsikirjoitus säilyisi, kävi päinvastoin. Ajan mittaan asiakirjat haalistuivat pahasti, tummuivat tai vaurioituivat muulla tavoin. Kuva Kristuksen yhteisön luvalla

Kun Lewis Bidamon (Josephin vaimon Emman toinen aviomies) 40 vuotta myöhemmin sai esiin käsikirjoituksen, asiakirjojen laatu oli huomattavasti heikentynyt. Kiven onttoon onkaloon oli tihkunut vettä. Ja Bidamon antoi vuosien mittaan palasia käsikirjoituksesta useille Nauvoossa käyneille vieraille.

Nauvootalon kulmakiveen sijoitetuista lähes 500 sivusta on säilynyt osia 232 sivusta. Kirkko omistaa nyt suurimman osan näistä palasista ja sivuista. Muut ovat yksityisomistuksessa. Niiden omistajat antoivat ystävällisesti luvan kuvata nämä palaset ja sisällyttää ne tähän teokseen.

”[Käsikirjoituksen tekemä matka on] ollut melkoinen odysseia”, sanoo kirkon historian osaston julkaisuista vastaava johtaja Matthew McBride. ”Käsikirjoitus oli hajallaan. Ja nyt olemme yrittäneet tehdä työn sen kokoamiseksi, jotta saisimme kaiken tuotua takaisin yhteen ja tehtyä siitä taas kokonaisen. Sen te näette, kun tarkastelette, mitä olemme kirjassa tehneet.”

Monispektrinen kuvantaminen

Vuosien varrella kirkko on tuottanut useita valokuvasarjoja käsikirjoituksesta. Vuonna 1958 kirkko valokuvasi käsikirjoituksen mustavalkoisena ennen käsikirjoituksen konservointia ja ennen kuin se oli entisestään huonontunut. Vuonna 2017 kirkon historian osasto käytti monispektristä kuvantamista (MSI) saadakseen palasten haalistuneen tekstin paremmin esiin. MSI tekee tämän käyttämällä ultravioletti-, infrapuna- ja näkyvää valoa.

Mormonin kirjan alkuperäiskäsikirjoitukseen keskittyvän uuden Joseph Smith Papers © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Mormonin kirjan alkuperäiskäsikirjoitukseen keskittyvän uuden Joseph Smith Papers -teoksen toinen päätoimittaja Robin Scott Jensen pitelee sivua alkuperäisestä käsikirjoituksesta Kirkon historian kirjastossa Salt Lake Cityssä 19. tammikuuta 2022 monispektrisen kuvantamislaitteen (MSI) alla. Vuonna 2017 kirkon historian osasto käytti MSI:tä käsikirjoituspalasten haalistuneen tekstin parempaan tallentamiseen. MSI tekee tämän käyttämällä ultravioletti-, infrapuna- ja näkyvää valoa.

Jensenin mukaan osan 5 avulla lukijat ”pääsevät käyttämään käsikirjoitusta paremmin kuin jos he pääsisivät käyttämään alkuperäistä käsikirjoitusta”. Tämä johtuu siitä, että joidenkin sivujen muste on paljain silmin näkymätöntä. ”Nämä kuvat ovat todellinen etu tässä teoksessa.”

Jensen toteaa, että joillakin sivuilla aiempi mustavalkoinen kuva on parempi kuin MSI-versio. Liitteessä on molemmat versiot kustakin kuvasta.

Puhtaaksikirjoitettu teksti

Osan 5 puhtaaksikirjoitettu teksti ja merkinnät perustuvat Skousenin vuosien työhön, jota hän on tehnyt osana Mormonin kirjan kriittistä tekstiprojektia (Book of Mormon Critical Text Project). Tähän teokseen on jäljennetty alkuperäinen teksti, joka perustuu käsikirjoituksen nykytilan analyysiin sekä monispektrikuviin ja historiallisiin valokuviin. Puhtaaksikirjoitus säilyttää kaikki korjaukset ja tarkistukset, rivi- ja sivuvaihdot sekä rivien välisten lisäysten paikat. Koska useat kirjoittajat tekivät tarkistuksia tähän käsikirjoitukseen, jokaisen käsiala on esitetty eri värillä analyysin helpottamiseksi. Kattavan ja huolellisen esitystavan ansiosta tutkijat pääsevät käsiksi tekstiin ennennäkemättömällä tavalla.

Jensen ja Skousen sanovat kumpikin, että Mormonin kirjan alkuperäisen käsikirjoituksen teksti ei ole täsmälleen samanlainen kuin se, jonka myöhempien aikojen pyhä löytää nykyisestä, Jeesuksen Kristuksen kirkon julkaisemasta Mormonin kirjasta. Kirkon johtajat ovat tarkistaneet tekstiä tarpeen mukaan, olipa kyse sitten kirjoitusvirheiden korjaamisesta, kieliopillisista korjauksista tai tyylillisistä muutoksista, jakeisiin jakamisen ja lukujen otsikoiden lisäämisestä tai muista parannuksista.

Siitä huolimatta Skousen sanoo, että nykyinen Mormonin kirja on ”melko rehellinen [ja] uskollinen sille, mitä se alunperin oli. Muutokset, joita on tehty, eivät ole olleet kovin huomattavia. Jos katsotaan Oppia ja liittoja, niin kun Käskyjen kirjasta siirryttiin siihen, useita lukuja kirjoitettiin osittain uudelleen ja niin edelleen. Mormonin kirjassa ei ole mitään sellaista. Siinä ei vain ole sellaista editointia.”

Jensen sanoo, että tekstiin ajan mittaan tehdyt pienet muutokset voidaan nähdä symbolina kirkolle kokonaisuudessaan. ”Muutumme jatkuvasti. Teemme jatkuvasti muutoksia jäsenten tarpeiden mukaan”, hän sanoo. ”Mormonin kirjan tekstiä voitaisiin lukea samalla tavalla.”

Book of Mormon Artefact 2

’Hengellinen aarre’

”Mormonin kirja on valtava ilmoitus. – – Se on hämmästyttävää työtä.” – Royal Skousen

McBride ja Jensen huomauttavat alkuperäisen käsikirjoituksen ilmeisestä historiallisesta arvosta, mutta kumpikin sanoo sen hengellisen arvon olevan vertaansa vailla.

Tämä uusi Joseph Smith Papers -projektin kirja on ”lähin kokemus, jonka useimmat ihmiset voivat saada siihen, että he voisivat pitää käsissään tätä todella pyhää artefaktia”, McBride sanoo. ”Se on merkityksellinen minulle ja muille myöhempien aikojen pyhille uskovina ihmisinä, koska tämä on sen kirjan teksti, johon perustamme uskomme ja todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta.”

Jensenin mukaan käsikirjoitus on ”hengellisenä aarteena ensiarvoisen tärkeä”. Hän sanoo, että jokainen, joka on kokenut Mormonin kirjan hengellisten totuuksien voiman, ”voi tunnistaa, että tämä [käsikirjoitus] on jotakin erityistä”.

Ja niiden kohdalla, jotka eivät hyväksy sen tekstiä pyhäksi kirjoitukseksi, Skousen sanoo, että on tärkeää antaa Josephille ainakin tunnustusta hänen erittäin ilmoituksellisesta teoksestaan.

”Mormonin kirja on ylivoimaisesti suurin Joseph Smithin saama ilmoitus”, Skousen sanoo. ”Oppi ja liitot ei ole yksi kirja – se on erillisiä ilmoituksia, jotka on koottu yhteen. – – Edes Raamattu ei vedä sille vertoja. Raamattukaan ei ole yksi ainoa teos. – – Mormonin kirja on valtava, valtava ilmoitus. – – Se on hämmästyttävää työtä.”