Evankeliumi on vastaus kaikkiin elämän kysymyksiin ja ongelmiin

Vanhin Pilka
Vanhin Martin Pilka, Tšekin tasavalta   vyöhykeseitsenkymmen, Euroopan keskinen vyöhyke

Kun vaimoni ja minä vierailimme hiljattain Salt Lake Cityssä, meidän piti löytää kadulta pankkiautomaatti. Kun katselimme ympärillemme, kuulimme äänen takanamme olevasta pysäköidystä autosta kysyvän: ”Etsittekö jotakin? Voinko auttaa teitä?” Mies, joka esitteli olevansa Mike, lisäsi hymyillen, että tuntuu varmaan oudolta, jos joku tuntematon huutaa meille autosta, mutta Utahissa se ei ehkä yllätä. Hän kysyi, mistä olemme kotoisin, ja kun hän sai tietää, että olemme Prahasta, hänen silmänsä kirkastuivat. Hän oli hiljattain puhunut Tšekin tasavallasta kotoisin olevan ystävänsä kanssa, jonka oli vaikea saada tietoa esivanhemmistaan, joten hän mietti heti, voisimmeko me jollakin tavoin olla avuksi. Vastasimme, että lähetämme hänelle mielellämme niiden veljien ja sisarten yhteystietoja, jotka tekevät sukututkimusta maassamme. Hän kiitti meitä, me hyvästelimme, ja hän nousi autoonsa. Kun olimme lähdössä, huomasimme, että Mike oli noussut jälleen autosta ja oli tulossa takaisin luoksemme. Iloinen hymy oli kuitenkin tällä kertaa vaihtunut liikuttumiseksi.

Kyyneleet silmissään hän kertoi meille, kuinka kiitollinen hän oli lyhyestä kohtaamisestamme, ja että hän oli tuntenut innoitusta nousta autosta. Hän oli jo pitkään yrittänyt tuloksetta auttaa ystäväänsä, joka tutki sukujuuriaan Böömissä, ja korkean ikänsä vuoksi ystävä oli jo menettämässä toivoaan löytää esivanhempiaan Böömistä. Myös Mike oli luovuttamassa, mutta edellisenä päivänä, kun hän oli käynyt temppelissä, hän oli tuntenut, että ratkaisu tulisi – ja se tuli meidän kauttamme. Niinpä hän halusi kertoa meille siitä ilosta ja kiitollisuudesta, jota hän tunsi saatuaan jälleen todistuksen siitä, kuinka ihmeellisesti Jumalan johdatus toimii elämässämme.

Tiedämme pyhien kirjoitusten pohjalta Moronin lupauksesta, joka koskee sitä, kuinka voi tietää Mormonin kirjan olevan totta: ”Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta.”1 Tämän lupauksen perusteella odotamme saavamme Pyhän Hengen kautta ymmärrystä, hengellistä tietoa ja vastauksia peruskysymyksiin uskosta, pyhien kirjoitusten totuudesta ja evankeliumin palautuksesta.

Mutta tämä lupaus koskettaa myös meidän jokaisen elämää päivittäisissä iloissamme ja huolissamme. Pyhän Hengen voima auttaa meitä havaitsemaan Jumalan antamia kehotuksia ja meille tapahtuvien tapahtumien oikean merkityksen tai auttaa meitä tekemään päätöksiä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jokainen jäsen saa kasteen jälkeen Pyhän Hengen lahjan, ja meillä on etuoikeus nauttia Hänen toveruudestaan. Mutta meillä on myös tahdonvapaus ja voimme päättää, kuinka paljon tämän Hengen vaikutus ilmenee elämässämme. Tunnemmeko ja ymmärrämmekö Hänen johdatustaan, jos elämme puhtaasti ja pyrimme elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti, vai päinvastoin, työntävätkö toisinaan tekomme tai ajatuksemme Häntä pois? Presidentti Nelson on opettanut meille: ”Me kuulemme Häntä myös selkeämmin, kun parannamme kykyämme tunnistaa Pyhän Hengen kuiskaukset. Koskaan ei ole ollut välttämättömämpää tietää, kuinka Henki puhuu teille, kuin juuri nyt. Jumaluudessa Pyhä Henki on sanansaattaja. Hän tuo mieleenne ajatuksia, joita Isä ja Poika haluavat teidän saavan.”2

Meidän kohtaamisemme Miken kanssa on esimerkki siitä, kuinka Henki toimii. Mike pyrki kuuntelemaan Pyhän Hengen kehotuksia, ja koska hän oli halukas auttamaan täysin tuntemattomia ihmisiä, hän sai apua ystävälleen, mutta lisäksi me kaikki saimme jälleen yhden todistuksen siitä, kuinka Jumala antaa meille Hengen kautta vastauksia ja ratkaisuja. Kyllä, se oli pieni asia, mutta juuri tällaisista pienistä ja pikkuruisista asioista syntyy suuri hengellisen tiedon mosaiikki elämässämme.

Alma sanoi, että ”pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan suuria”3. Todistan teille, ettei elämässämme ole suurempaa ja tärkeämpää asiaa kuin se, että näiden Hengen kautta saamiemme pienten kokemusten avulla me opimme tuntemaan taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen rakkauden, huolenpidon ja armon. Tiedän, että Jumala on olemassa, ja tiedän, että Hänen Poikansa Jeesus Kristus on herätetty kuolleista ja Hän elää. Hän on teidän ja minun Vapahtajani, ja tämä täyttää sydämeni ilolla ja kiitollisuudella. Sallikoon tapa, jolla elämme päivittäistä elämäämme, Hengen suoda meille sitä, mitä Isä ja Poika haluavat meille. Tulkaamme tuntemaan Heidät entistä paremmin ymmärtämällä nämä sanomat, sillä ”ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen”4.

Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

  1. Moroni 10:4–5.
  2. Russell M. Nelson, ”Kuule Häntä”, yleiskonferenssi, huhtikuu 2020.
  3. Alma 37:6.
  4. Joh. 17:3.