FamilySearch Yhteisö suurelle yleisölle, Sukupuutarha-lehti jäsenille

Metsätähdet

FamilySearch.org on kätevä sukututkimuksen apuväline, joka kehittyy kaiken aikaa. Sen kautta löytyy nyt FamilySearch Yhteisö, jonka suomenkielinen osuus on avattu elokuussa 2021. Täällä kuka tahansa voi kysyä ja keskustella sukututkimukseen liittyvistä asioista, ja sen kautta tuetaan konkreettisin keinoin niin vasta-alkajien kuin kokeneempienkin konkareiden sukututkimusta. Yhteisöön on suora linkki osoitteessa sukukeskus.fi.

FamilySearchin käyttäjille on tarjolla ainutlaatuinen tukiorganisaatio: melkein 30 sukututkimuskeskusta ja lähes 80 sukututkimusneuvojaa. 

Lisäksi Suomessa toimii joukko palvelulähetyssaarnaajia, jotka toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä FamilySearch -organisaation Suomi-tiimissä. Ryhmän tehtävänä on tukea ja auttaa FamilySearch-ohjelman asiakkaita. He opastavat ja vastaavat kysymyksiin FamilySearch Yhteisössä, tukevat paikallisia sukututkimuskeskuksia, järjestävät näyttelyitä, seminaareja ja webinaareja sekä osallistuvat erilaisiin projekteihin FamilySearchin kehittämiseksi. 

Suomi-tiimi käynnisti elokuussa 2021 myös pelkästään jäsenille tarkoitetun Sukupuutarha-lehden toimittamisen. Lehti tulee ilmestymään kahden viikon välein.

Tiimi toivoo, että edellä mainitut toimenpiteet voivat vahvistaa yhteisyyden henkeä ja olla innostamassa Taivaallisen Isämme perheen kokoamistyössä.

Tiimiin toivotaan lisää osa-aikaisia, kotoa käsin toimivia palvelulähetyssaarnaajia. Suomen ja Pohjoismaiden toiminnoista vastaavat tällä hetkellä vanhin ja sisar Metsätähti.

 

FamilySearch Yhteisö, Suomi: sukukeskus.fi.

Sukupuutarha-lehti: https://sites.com/view/fhc1946

Lippu