Vanhemmille

Mitä nuoreni tekee FSY:ssä?

Näiden suurten tapahtumien tarkoituksena on auttaa nuoria pitämään hauskaa, kun he soveltavat evankeliumia elämänsä kaikkiin eri osa-alueisiin. FSY:ssä he osallistuvat viiden päivän ajan hartaustilaisuuksiin, luokkiin ja toimintoihin, jotka auttavat heitä vahvistamaan uskoaan Jeesukseen Kristukseen sekä tuntemaan iloa ja yhteenkuuluvuutta heidän eläessään evankeliumin mukaan.

Tutustu  Viikko yhdellä silmäyksellä  -sivuun ja  aikatauluun nähdäksesi, mitä toimintoja nuorilla on FSY:n aikana. Nämä sivut ovat erityisen hyödyllisiä siksi, että tietäisit, millaisia kysymyksiä voit kysyä nuoriltasi heidän kokemuksistaan!

FSY:ssä ollessaan nuoret:

 • Luovat uusia ystävyyssuhteita ja ovat tekemisissä muiden nuorten kanssa, jotka jakavat heidän uskonkäsityksensä.
 • Kokevat ympäristön, joka auttaa heitä tuntemaan evankeliumin iloa.
 • Osallistuvat innoittaviin hartaustilaisuuksiin ja oppivat ”kuulemaan Häntä”.
 • Oppivat toimimaan johtajana ja kommunikoimaan paremmin ystäviensä, vanhempiensa ja muiden kanssa.
 • Osallistuvat toimintoihin, jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan ja itseluottamustaan.

Miten voin auttaa nuorta saamaan kaiken irti FSY:stä?

Sinulla voi olla suuri rooli siinä, että nuoresi saa mahdollisimman paljon kokemuksestaan FSY:stä. Olet tietoinen hänen tarpeistaan ja siitä, mikä on hänen kasvunsa kannalta hyödyllisintä. Harkitse rukoillen näitä ehdotuksia tai laadi oma suunnitelmasi.

Ennen FSY:tä

 • Tutki julkaisua Nuorten voimaksi –opas valintojen tekemiseen ja keskustele siitä, miten oppaassa opetetut periaatteet soveltuvat nuoren aikaan FSY:ssä.
 • Käy läpi  FSY:n käyttäytymissäännöt.
 • Auta häntä tunnistamaan tavoitteita, joita hän voi asettaa valmistautuessaan FSY:hyn.
 • Auta häntä tunnistamaan tavoitteita, joiden saavuttamiseksi hän voi työskennellä FSY:ssä ollessaan.
 • Katso lisätietoja tapahtumakohtaisista tiedoista, jotka julkaistaan kolme kuukautta ennen tapahtumaa.
 • Käy läpi  Usein kysyttyä, jotta nuoresi voi tulla valmistautuneena kaikella tarpeellisella.

FSY:n aikana

 • Kannusta nuortasi uppoutumaan kokemukseen täysin. Joskus voi kestää pari päivää, ennen kuin nuoret tuntevat olonsa täysin mukavaksi FSY:ssä.
 • Voit ottaa yhteyttä nuoreen hiljaisena aikana (useimpina päivinä klo 21.00-21.45) ja kysyä tarkempia kysymyksiä hänen päivästään. Katso  Viikko yhdellä silmäyksellä  -sivulta tietoja siitä, mitä poikasi tai tyttäresi tekee kunakin päivänä.
 • Jos nuoresi kertoo jostakin, mikä FSY:ssä on aiheuttanut huolta, rohkaise häntä puhumaan ohjaajansa kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä tapahtuman järjestelyjohtajiin. Heidän sähköpostinsa on saatavilla tapahtuman tiedot -sivulla vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua.

FSY:n jälkeen

 • Kehota nuortasi etsimään tapoja pitää yhteyttä FSY-ryhmänsä nuoriin tapahtuman jälkeen.
 • Kuuntele nuorten albumi ja muuta  nuorten musiikkia.
 • Pyydä nuortasi valmistelemaan perheen koti-illan oppitunti, joka perustuu johonkin evankeliumin periaatteeseen, josta hän oppi lisää FSY:ssä.
 • Kannusta häntä opettamaan perheellenne FSY:n pelejä ja  rivitansseja.
 • Kysy yksityiskohtaisia kysymyksiä hänen kokemuksistaan ja anna hänelle epävirallisia tilaisuuksia kertoa, mitä hän oppi FSY:ssä.

Nuoret naimattomat aikuiset

Tunnetko nuoren naimattoman aikuisen, joka haluaa osallistua tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen tavata uusia ystäviä, vahvistaa todistustaan, kehittää johtamistaitojaan ja löytää iloa nuorten ja Herran palvelemisesta? FSY:n henkilökunta valitaan nuorten naimattomien aikuisten joukosta, koska he kykenevät vahvistamaan nuoria, opettamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppeja ja motivoimaan ystävällisellä ja rohkaisevalla tavalla.