Frankfurt am Main

Hankkeessa opetetaan kirkon maallikkojohtajille Euroopassa, kuinka auttaa muita kriisin aikana

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakunnissa eri puolilla Eurooppaa kirkollista vapaaehtoistyötä tekevät naiset ja miehet hyötyvät laajenevasta ohjelmasta, jossa opetetaan, miten toimia emotionaalista kriisistä kärsivien henkilöiden kanssa.

Kirkon Euroopan vyöhykkeen perhepalvelujen toimiston hallinnoimat johdantokurssit ja keskusteluopas ovat saatavilla 14 eurooppalaisella kielellä.

Palveleminen kriisin aikana on evankeliumiin perustuva lähestymistapa psykososiaalisen tuen antamiseen”, selittää vanhin Mark Rencher, joka on palvellut kokoaikaisena vapaaehtoisena kirkon Euroopan keskustoimistossa Frankfurt am Mainissa Saksassa ja jolle annettiin tehtäväksi ottaa ohjelma käyttöön paikallisten mielenterveyden ammattilaisten avulla.

”Usein, kun ihmiset ovat tekemisissä kriisissä olevan kanssa, he eivät tiedä, mitä sanoa. Tämä opettaa, mitä sanoa ihmisille, joilla on vaikeuksia, ja kuinka samaistua heihin”, lisää hänen vaimonsa, sisar Lizbeth Rencher, laillistettu psykologi, jolla on tohtorin tutkinto.

Palveleminen kriisin aikana -aineisto auttaa seurakuntien johtohenkilöitä ja jäseniä toimimaan kriisistä kärsivien henkilöiden kanssa.
Palveleminen kriisin aikana -aineisto auttaa seurakuntien johtohenkilöitä ja jäseniä toimimaan kriisistä kärsivien henkilöiden kanssa.

Sisar Rencher huomauttaa, että tämä tarjolla oleva aineisto on suunnattu kirkon maallikkojohtohenkilöille eikä sen tarkoituksena ole korvata ammattiapua. ”Emme ole täällä tarjoamassa psykoterapiaa tai mitään muutakaan ammatillista terapiaa. Olemme täällä vain antamassa ihmisille emotionaalista tukea, jotta estämme lisävahinkoja”, sisar Rencher sanoo.

Tuhoisat tulvat, Ukrainasta tulevat pakolaiset, jotka etsivät turvaa – Euroopassa on koettu useita kriisitilanteita parin viime vuoden aikana. Kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon vapaaehtoiset ovat auttaneet apua tarvitsevia, Palveleminen kriisin aikana -aineistosta on tullut arvostettu voimavara. ”Olemme saaneet paljon palautetta piispoilta ja Apuyhdistyksen johtajilta, jotka sanovat toivovansa, että he olisivat voineet saada tämän aikaisemmin”, vanhin Rencher muistelee.

Syyskuussa 2021 Teresa Raposo pilotoi hanketta Euroopassa työskennellen kolmen seurakunnan kanssa Lissabonin vaarnassa. Tällä perhepalvelujen neuvojalla on vuosien kokemus työskentelystä Punaisen Ristin kanssa Lissabonissa.

Saatuaan koulutusta paikalliset johtohenkilöt ovat kertoneet, että ohjelma on auttanut heitä toimimaan varmemmin niiden jäsenten kanssa, jotka kärsivät emotionaalisista häiriöistä. Tarkemmin sanottuna johtohenkilöt ovat tunteneet olevansa paremmin valmistautuneita kuuntelemaan, validoimaan jäsenen tunteita ja antamaan toivoa.

Viime vuonna tulva-avustustyötä tekeville vapaaehtoisille tarjottiin lyhyitä tietoisuuskursseja. 44-sivuinen keskusteluopas – saatavana albanian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kroatian, norjan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä – lähetetään pyynnöstä johtohenkilöille ja seurakunnille. Lisäksi perhepalvelujen neuvojat ovat valmiita järjestämään alkukoulutusta paikallisesti johtohenkilöille, jäsenille ja vapaaehtoisille.