Hyökkäyksiä ja vastastrategioita

Vanhin Wondra
Vanhin Helmut D. Wondra, Itävalta vyöhykeseitsenkymmen

Uskoni Jeesukseen Kristukseen on minun elämäni perusta. Suurin toiveeni on, että minä ja perheeni voisimme jonakin päivänä päästä jälleen Hänen ja taivaallisen Isäni luokse.

Jeesuksen Kristuksen kirkon tarkoituksena on kutsua jokaista tulemaan Kristuksen luokse ja tulemaan osalliseksi pelastuksesta Hänen välityksellään. Nykymaailmassa ei kuitenkaan ole helppoa vahvistaa uskoamme Vapahtajaan. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut: ”Vastustaja lisää hyökkäyksiään uskoa vastaan sekä meitä ja perheitämme vastaan räjähdysmäisellä vauhdilla. Selviytyäksemme hengellisesti me tarvitsemme vastastrategioita ja proaktiivisia suunnitelmia.”1

Yksi vastastrategioista, joita Herra on antanut meille profeettansa välityksellä, on ”[kotiin keskittyvä kirkko], jota tukee se, mitä tapahtuu seurakuntiemme ja vaarnojemme rakennuksissa”2.Päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen ”Tule ja seuraa minua” -opiskeluoppaan avulla on välttämätön osa kotimme tulemisessa ”uskon pyhäköksi”3.

Onko pyhien kirjoitusten tutkimisella kuitenkaan todellisuudessa voimaa saada sitä aikaan?

Joitakin vuosia sitten minulla oli eräs vaikea ongelma. Ymmärsin, että selviytyäkseni tästä haasteesta minun oli päästävä korkeammalle hengelliselle tasolle. Sen vuoksi rukoilin saadakseni tietää, mitä minun olisi tehtävä kehittääkseni itsessäni enemmän hengellistä voimaa. Vastauksena rukouksiini sain innoituksen tutkia Mormonin kirjaa uutterammin kuin koskaan aiemmin. Olin lukenut Mormonin kirjan monta kertaa aiemminkin, mutta aloin rukoilla sen puolesta ja tutkia sitä vakavammin kuin koskaan ennen. Sen tuloksena saatoin tuntea, että hengellisyyteni kasvoi päivä päivältä, uskoni Jeesukseen Kristukseen vahvistui ja sain luonteenlujuutta selviytyä ongelmastani.

Pyhät kirjoitukset huokuvat todellakin hengellistä voimaa, jota tarvitsemme hyvin kipeästi tänä aikana. Pyhistä kirjoituksista löydämme vastaukset elämämme tärkeimpiin kysymyksiin. Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia päivittäin perheen tai ystävien kesken ja kerromme toisillemme ajatuksistamme ja kokemuksistamme, vahvistamme sekä keskinäistä yhteyttämme että yhteyttä taivaalliseen Isäämme.

Kuka olisi voinut kuvitella, että silloin kun esiteltiin ”Tule ja seuraa minua” -ohjelma ja presidentti Nelson sanoi, että oli aika ”[muovata] kotinne evankeliumin oppimisen keskukseksi”4, joutuisimme joitakin kuukausia myöhemmin toteamaan, että mahdollisuutemme mennä kirkkoon saamaan hengellistä ravintoa olisivat hyvin rajalliset? Voimme vain olla kiitollisia siitä, että Herra on valmistanut meitä tätä ajanjaksoa varten!

Perheeni ja minä tunnemme olevamme hyvin siunattuja ”Tule ja seuraa minua” -ohjelman ansiosta. Koska meillä on kiireiset aikataulut, paljon harrastuksia ja vastuullisia tehtäviä, ei ole aina helppo löytää aikaa ja rauhaa, joita tarvitsemme pyhien kirjoitusten lukemiseen ja tutkimiseen yhdessä joka päivä. Jotta se todellakin onnistuisi, meidän täytyi asettaa se korkealle tärkeysjärjestyksessämme. Emme koe hengellistä vuodatusta joka kerta, kun tutkimme evankeliumia yhdessä, mutta päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä suuresti tutustumaan paremmin Vapahtajaan, kutsumaan Hänen Henkensä kotiimme ja vähentämään vastustajan vaikutusta perheessämme.

Juttelin usean perheen kanssa ja kysyin, millaisia kokemuksia heillä on ”Tule ja seuraa minua” -ohjelmasta. Oli mielenkiintoista huomata, että jokaisen perheen oli keksittävä oma tapansa löytää aikaa tutkia pyhiä kirjoituksia yhdessä sekä tapa käyttää ”Tule ja seuraa minua” -kirjaa oppaana. Kuitenkin jokainen perhe, joka pyysi rukoillen ilmoitusta parhaasta tavasta tehdä niin, sai kokea siihen liittyvät siunaukset.

Toivon, että päivittäiset pyrkimyksemme tutkia pyhiä kirjoituksia auttaisivat meitä kokemaan todellisen kääntymyksen, tuntemaan Kristuksen paremmin ja tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen.

Viitteet

1. Russell M. Nelson, ”Avaussanat”, Liahona, marraskuu 2018, s. 7–8.

2. Russell M. Nelson, ”Avaussanat”, Liahona, marraskuu 2018, s. 7.

3. Russell M. Nelson, ”Tulkaamme esimerkillisiksi myöhempien aikojen pyhiksi”, Liahona, marraskuu 2018, s. 113.

4. Russell M. Nelson, ”Tulkaamme esimerkillisiksi myöhempien aikojen pyhiksi”, Liahona, marraskuu 2018, s. 113.