Jäsenlähetystyö Herran tavalla - Osa 2

3. Me etsimme uusia toimintatapoja

Jos me jatkamme jäsenlähetystyötä samalla tavoin kuin ennen, meillä on oikeus odottaa vain samankaltaisia tuloksia kuin olemme tähänkin asti saaneet. Jouduttaaksemme pelastuksen työtä meidän tulee olla yksilöinä ja yhdessä luovia. Jälleen vanhin Ballard opastaa meitä: ”Kun teemme työtä pitääksemme kutsumuksemme kunniassa, meidän tulee etsiä Hengen innoitusta ratkaistaksemme ongelmat tavalla, joka auttaa parhaiten ihmisiä, joita palvelemme” (”Oi, olkaa viisaita”, s. 18). Meidän tulee etsiä luovuutta löytääksemme uusia tapoja palvella lähimmäisiämme ja kutsua heitä Kristuksen luokse.

4. Meitä eteenpäin vievä voima on ilo, ei pelko eikä syyllisyydentunne

Tunnistamme täysin vastuumme siitä, että ”jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu varoittaa lähimmäistään” (OL 88:81), mutta emme ota tästä kehotuksesta pelon tai syyllisyyden taakkaa harteillemme. Rakastava taivaallinen Isä haluaa meidän onnistuvan eikä milloinkaan anna meille mahdotonta tehtävää. Olemme vakuuttuneita siitä, että kehottaessaan meitä tekemään jotakin Hän antaa meille myös keinot suoriutua vastuullemme annetuista tehtävistä. Samoin kuin uskomme Jumalan sanaan vastuustamme, samoin uskomme myös Jumalan sanan lupaukseen keinoista suoriutua vastuistamme ja julistamme: ”Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä” (1. Nefi 3:7).

Syyllisyyden sijaan meitä ajaa eteenpäin ilo viedä evankeliumin ilosanomaa lähimmäisillemme. Iloitsemme mahdollisuudesta olla Herran kanssapalvelijoita ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän” toteuttamisessa (Moos. 1:39) Ja vaikka tulemme kohtaamaan pettymyksiä ja epäonnistumisia, niin olemme varmoja siitä, että Herra antaa meille voimaa, niin kuin Hän antoi nefiläisillekin: ”hän antoi heille myös voimaa, niin ettei heidän tarvinnut kärsiä minkäänlaisia ahdinkoja, joita ilo Kristuksessa ei olisi voittanut” (Alma 31:38).

Lisäksi on merkittävää, että me arvioimme onnistumistamme vain sillä, kuinka me olemme pyrkineet rakastamaan ja auttamaan lähimmäisiämme, emmekä sillä, kuinka he ovat käyttäneet moraalista tahdon vapauttaan. Me iloitsemme siitä, että olemme olleet vilpittömiä tavoitellessamme lähimmäistemme parasta ja aitoja kanssakäymisessämme heidän kanssaan, sen sijaan että soimaisimme itseämme epäonnistumisesta, jos lähimmäisemme eivät vastaanota rakkaudella esitettyä kutsua tulla Kristuksen luokse.

Julkaisemme tämän lähetysjohtaja Auran artikkelin lukemisen helpottamiseksi kolmessa osassa. Osat julkaistaan viikon välein täällä kotisivulla. Artikkeli on myöhemmin luettavissa kotisivulla kokonaisuudessaan.