Joseph Smithin elämänvaiheita: Ensimmäinen näky

Ensimmäinen näky

Kuka oli Joseph Smith?

Jos olet kuullut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, saatat miettiä, kenestä kirkko sai alkunsa. Joseph Smith nuorempi tunnetaan kenties parhaiten miehenä, jonka kautta Jumala palautti tosi kirkkonsa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon. Mutta kauan ennen kuin Joseph Smith tultiin tuntemaan maailmanlaajuisen uskonnollisen liikkeen perustajana, hän oli nöyrä poika, joka halusi yksinkertaisesti tietää, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä.

Kuinka Joseph Smith kiinnostui uskonnosta?

Aikuisena Joseph muisteli, että ”noin 12-vuotiaana mieltäni painoi raskaasti kaikkein tärkeimpänä huolena kuolemattoman sieluni hyvinvointi” (”History, circa Summer 1832”, s. 1–2, josephsmithpapers.org). Josephin varhaisina teinivuosina hän ja hänen perheensä asuivat maaseudulla siinä osassa New Yorkin osavaltiota, joka tultiin tuntemaan uskonnollisesta innostuneisuudestaan. Josephin ja hänen perheensä kotikaupunki Palmyra ja sitä ympäröivä seutu tunnettiin ”täysin käännytettynä alueena” niiden uskonnollisten herätysliikkeiden ansiosta, jotka toistuvasti vaikuttivat seudulla (ks. ”Kertomukset ensimmäisestä näystä”, evankeliumiaiheinen tutkielma).

Josephia tämä uskonnollinen innostus sekä kosketti että hämmensi, ja hän halusi vilpittömästi tietää, mikä monista käännynnäisiä havittelevista lahkoista oli Jumalan tosi kirkko (ks. Steven C. Harper, ”The First Vision: A Narrative from Joseph Smith’s Accounts”, history.churchofjesuschrist.org; ks. myös Joseph Smith – historia 9–10). Joseph, joka oli tuolloin 14-vuotias, kääntyi etsimään apua Raamatusta. Hän sai innoitusta Jaakobin kirjeen kohdasta 1:5, jossa sanotaan, että ”jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta”, ja niin hän meni kotinsa lähellä olevaan metsään etsimään vastauksia rukoilemalla (ks. Joseph Smith – historia 11–15).

Mikä on ensimmäinen näky?

Mentyään metsään Joseph polvistui syrjäisessä lehdossa ja alkoi rukoilla ääneen ensimmäisen kerran elämässään (ks. Joseph Smith – historia 14). Mutta miltei heti alettuaan rukoilla nuori Joseph ei pystynytkään enää puhumaan. Hän selitti: ”Olin tuskin [alkanut rukoilla], kun minuun kävi heti käsiksi jokin voima, joka valtasi minut kokonaan ja jolla oli sellainen hämmästyttävä vaikutus minuun, että se kahlitsi kieleni, niin etten voinut puhua” (Joseph Smith – historia 15). Joseph kertoi myös, että ”synkkä pimeys tiheni” hänen ympärillään, ja hän pelkäsi, että hänet tuhottaisiin (Joseph Smith – historia 15).

Päästäkseen tästä musertavasta vastustuksesta ja pimeydestä Joseph rukoili entistä kovemmin. Silloin hän koki yhden suurimmista nykyajan ihmeistä, jota myöhempien aikojen pyhät kutsuvat ensimmäiseksi näyksi. Joseph kertoi tästä kokemuksesta: ”Ponnistaessani kaikki voimani Jumalan avuksi huutamiseen, jotta hän vapauttaisi minut tämän vihollisen vallasta, joka oli käynyt minuun käsiksi, ja juuri sinä hetkenä, jona olin valmis vaipumaan epätoivoon ja antautumassa turmioon – – minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. Heti sen ilmestyessä havaitsin itseni vapautetuksi minua kahlinneesta vihollisesta. Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” (Joseph Smith – historia 16–17.)

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että tässä Joseph Smithin ensimmäisessä näyssä hänelle puhuivat sekä Isä Jumala että Jeesus Kristus. He kielsivät Josephia liittymästä mihinkään silloin maan päällä olevista kirkoista, koska ”Jumala ei ollut tunnustanut mitään niistä kirkokseen ja valtakunnakseen”, ja He lupasivat Josephille, että ”evankeliumin täyteys tehtäisiin [hänelle] tiettäväksi jonakin tulevana ajankohtana” (Joseph Smith, ”Church History”, Times and Seasons, 1. maaliskuuta 1842, s. 707, josephsmithpapers.org). Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että evankeliumin täyteys palautettiin Joseph Smithin kautta, kun Herra kymmenen vuotta myöhemmin perusti hänen välityksellään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon.

Miksi ensimmäinen näky on tärkeä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle?

Myöhempien aikojen pyhät pitävät Joseph Smithin ensimmäistä näkyä ensiarvoisena ensimmäisenä vaiheena Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamiselle. Ensimmäisen näyn perusteella opimme kaksi totuutta, jotka ovat keskeisiä Jeesuksen Kristuksen Kirkon opille. Ensiksi, että Jumala ja Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä olentoa, joilla kummallakin on täydellinen, kirkastettu ruumis. Toiseksi, että Jumala ilmoittaa tahtonsa ihmiskunnalle yhä nykyäänkin.

Ensimmäisen näyn saamisen jälkeen Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan, muinaisen pyhän kirjan, joka opettaa Jeesuksesta Kristuksesta, hän palautti tosi pappeuden ja sinetöimisvoiman, joiden ansiosta perhe voi olla yhdessä tämän elämän jälkeen, ja sai monia muita ilmoituksia Jumalalta. Nykyiset myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Joseph Smith oli todella Jumalan profeetta.

Kuinka voin saada lisää tietoa?

Opi lisää Joseph Smithin merkittävästä elämästä ja palvelutyöstä sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.