Kasvata uskoa Kristuksen jatkuvan rakkauden avulla

Patrick Kearon
Vanhin Patrick Kearon, Iso-Britannia Euroopan vyöhykkeen johtaja

Vapahtaja on täydellinen esimerkki rakkaudesta ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Pyhät kirjoitukset antavat meille näkemystä Hänen rakastavasta luonteestaan. Kun Lunastaja pesi apostolien jalat, Hän opetti: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” [1] Kristus kutsuu meitä etsimään keinoja osoittaa ja tuntea suurempaa rakkautta elämässämme.

Tämän yksinkertaisen suunnitelman avulla me saamme mahdollisuuksia oppia Vapahtajasta ja Hänen rakkaudestaan. Nämä kolme askelta tuovat meitä lähemmäksi Häntä ja Hänen opetuksiaan.

Ensiksi, tuo ystävä mukaan. Vapahtaja rakastaa aivan jokaista Jumalan lasta. Me voimme oppia näkemään itsemme ja muut kuten Hän näkee. Ole hyvä ystävä. Yksinkertaisella tekstiviestillä tai puhelinsoitolla voi olla suuri vaikutus toisen ihmisen elämään. Kutsu ystävä mukaasi kävelylle, syömään kanssasi ja mukanasi kirkkoon. Saat enemmän tietoa tämän ystävän iloista ja tarpeista sekä tilaisuuksia osoittaa Kristuksen puhdasta rakkautta.[2]

Toiseksi, tule hengellisesti ja ajallisesti omavaraiseksi. Kun saat ilmoitusta, toimi ripeästi. Ilmoitus voi koskea sekä hengellisiä että ajallisia asioita. Hengellinen voima voi lisääntyä, kun luemme pyhiä kirjoituksia säännöllisemmin ja paastoamme tarkoituksellisemmin. Saatat saada innoitusta jatkaa opiskelua, hakea parempaa työpaikkaa tai kartuttaa henkilökohtaisia säästöjäsi. Kun sinusta tulee omavaraisempi, pystyt paremmin vahvistamaan muita. 

Kolmanneksi, etsi jonkun esivanhemman tiedot. Etsimällä jonkun esivanhemman tiedot voit saada selville enemmän siitä, kuka olet ja mistä olet tullut. Tämä tieto johtaa entistä suurempaan ymmärrykseen siitä, mihin olet menossa. Kun löydät uusia yhteyksiä esivanhempiisi, opit ymmärtämään syvällisemmin sen, että olet Jumalan rakas tytär tai poika.

Kun toimit vakaasti näiden kolmen kutsun pohjalta ja asetat kunkin osalta tavoitteen, niin alat päästä osalliseksi siitä palkinnosta, joka on luvattu niille, jotka pyrkivät vanhurskauteen, nimittäin rauha tässä elämässä ja iankaikkinen elämä tulevassa maailmassa.[3] Kun työskentelet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi osoittaen jatkuvasti Kristuksen kaltaista rakkautta, opit arvostamaan syvemmin evankeliumin hyvyyttä ja saat entistä suuremman haluan kertoa siitä.[4][1]  Joh. 13:34.

[2] Ks. Moroni 7:47.

[3] Ks. OL 59:23.

[4] Ks. Alma 34:4.