Hienosäätöä: Kirkko päivittää ohjeet aineiston lähettämiseen kirkon uutta laulukirjaa ja Lasten laulukirjaa varten

Santos cantam em todo o mundo

Kyselytutkimusvastauksia ja uusia lauluja on saatu yli 40 maasta sen jälkeen kun kirkko virallisesti kymmenen kuukautta sitten ilmoitti, että Lauluja ja Lasten laulukirja -kirjoja yhtenäistettäisiin ja muokattaisiin. 

Samalla kun muokattavat laitokset ovat työn alla, on julkaistu uutta tietoa lauluvalikoiman keskeisistä tavoitteista sekä uusien musiikkikappaleiden opillisista painopisteistä. Lähetettävää sisältöä koskevat päivitetyt ohjeet ja tähdennettävät asiat antavat jäsenille lisänäkemystä siihen, mihin evankeliumin aiheisiin tulee keskittyä, kun he valmistelevat ja lähettävät musiikkia ennen lähettämisen viimeistä eräpäivää, joka on 1. heinäkuuta 2019.

Mitä voit tehdä

Myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla maailmassa kannustetaan osallistumaan muokkausprosessiin, sanoo vanhin Erich W. Kopischke, johtavana auktoriteettina toimiva seitsenkymmen ja muokkaustyön neuvoja. ”Kutsumme kaikkia Herran kirkon jäseniä, joita on siunattu musiikillisilla ja runollisilla lahjoilla, jakamaan niitä lahjoja auliisti Hänen Henkensä ohjaamina”, hän sanoo.

Näin voit osallistua:

Muokkauskomitean jäsenet

Ensimmäisen presidenttikunnan johdolla on kutsuttu ja erotettu tehtävään kirkon laulukirjan komitea ja Lasten laulukirjan komitea antamaan muokkaussuosituksia Lauluja-kirjaan ja Lasten laulukirjaan.

”Komitean jäsenillä on asiantuntemusta useilta eri alueilta, kuten musiikki, koulutus, kirjallisuus, maailman kulttuurit ja kirkon oppi”, kertoo Audrey Livingston, kirkon musiikin tuotepäällikkö ja kummankin komitean sihteeri.

Jumalanpalveluksessa käytettävien pyhien laulujen säveltäminen ja valitseminen on arvostettu perinne kirkossa, vanhin Kopischke sanoo.

”Emma Smith oli tänä taloudenhoitokautena ensimmäinen, jonka Herra valitsi valikoimaan pyhiä lauluja käytettäväksi Hänen palautetussa kirkossaan. Se, mikä oli totta Emman aikana, on totta yhä nykyään: Herra iloitsee sydämen laulusta. Vanhurskaiden laulut ovat Hänelle rukouksia, ja Hän on luvannut vastata niihin rukouksiin suomalla siunauksen kaikille niille, jotka laulavat näitä lauluja. Nyt Herran profeetta on kutsunut muita valitsemaan kirkon lauluja tätä päivää ja aikaa varten, kun me kirkkona edelleen valmistamme Jumalan valtakuntaa maan päällä Vapahtajan toiseen tulemiseen”, vanhin Kopischke sanoo.

Komiteat harkitsevat monenlaista tietoa varmistaakseen, että heidän suosituksensa ovat viisaita, sanoo Steve Schank, kirkon musiikkijohtaja, joka on valittu kummankin komitean puheenjohtajaksi. 

Komitean jäsenet eivät kuitenkaan lopulta päätä, mitä otetaan mukaan ja mitä ei. 

”Komiteoiden päämääränä on esittää suosituksia kirkon ylimmille johtajille”, Schank sanoo. ”Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi päättävät, mitä kirjaan tulee, joten nämä komiteat eivät ole päätöksiä tekeviä tahoja – ne ovat suosituksia antavia tahoja.”

”Tunnemme hyvin voimakkaana käsillä olevan tehtävän painolastin ja olemme äärimmäisen kiitollisia rukouksista, joita pyhät lausuvat meidän puolestamme”, Livingston lisää.

Schank on samaa meiltä ja täydentää: ”Vaikka pyrimme johdonmukaisesti tekemään parhaamme, niin käsitämme, että parhaamme tekeminen ei ole kylliksi. Komiteat ovat riippuvaisia Hengen ohjauksesta.”

Kirkon laulukirjan komitean jäsenet
Kirkon laulukirjan komitean jäsenet, vasemmalta oikealle, takarivistä eturiviin: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter ja Audrey Livingston.
Lasten laulukirjan komitean jäsenet
Lasten laulukirjan komitean jäsenet, vasemmalta oikealle, takarivistä eturiviin: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston ja Jan Pinborough.

Keskeiset tavoitteet ja valinnan kulku

Tähän mennessä komiteat ovat arvioineet yli 1 200 laulua, jotka ovat kirkon eri musiikkijulkaisuissa. 

”Kirkon laulukirjan komitea on arvioinut kirkon englanninkielisen Hymns-laulukirjan 341 laulua sekä 209 muuta kirkon laulua, jotka ovat ainoastaan kirkon muunkielisissä laulukirjoissa”, Livingston sanoo. ”Lasten laulukirjan komitea on arvioinut kirkon englanninkielisen Children’s Songbook -kirjan 268 laulua sekä 86 muuta Alkeisyhdistyksen laulua, jotka ovat ainoastaan kirkon muunkielisissä laulukirjoissa.”

Schank kertoo, että komiteat pohtivat seuraavaa viittä keskeistä tavoitetta, jotka ohjaavat suositusprosessia. 

Kirkon pyhän musiikin tulee

  1. lisätä uskoa taivaalliseen Isäämme ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen sekä lisätä Heidän palvelemistaan
  2. opettaa evankeliumin ydinoppia voimallisesti ja selkeästi
  3. kutsua riemukkaaseen lauluun kotona ja kirkossa
  4. lohduttaa uupuneita ja innoittaa jäseniä kestämään uskossa
  5. luoda ykseyttä jäsenten keskuuteen kaikkialla kirkossa.

”Komiteat käyttävät edelleen samoja tavoitteita, kun ne harkitsevat uusia lauluja, kuten muiden kristillisten kirkkokuntien rakkaita lauluja ja uusina lähetettyjä lauluja”, Schank sanoo.

Millaisia muokkauksia komiteat suosittavat?

Sen lisäksi että harkitaan, mitä lauluja otetaan mukaan, kumpikin komitea suosittaa myös tekstuaalisia ja musiikillisia mukautuksia. Tavallisesti näitä muutoksia suositetaan, jotta laulut olisivat paremmin linjassa edellä esitettyjen tavoitteiden kanssa.

”Useimmissa tapauksissa suositetut muutokset ovat vähäisiä parannuksia, kuten yksittäisen sanan tai ilmauksen vaihtaminen, jotta sanamuoto huomioisi paremmin kulttuurit tai olisi opillisesti oikeampi, tai sävellajin madaltaminen, jotta laulua olisi helpompi laulaa”, Livingston sanoo.

Tällaiset muutokset ovat yleinen toimituksellinen käytäntö, jota on noudatettu aiemmissa kirkon laulukirjan muokkauksissa, Schank lisää. 

”Esimerkiksi vuoden 1985 laulukirjaan otettiin mukaan 244 laulua, joihin oli tehty musiikillista muokkausta, ja 75 laulua, joihin oli tehty tekstimuokkauksia”, hän kertoo. ”Itse asiassa vuoden 1985 laulukirjaan säilytettiin laulukirjan aiemmasta laitoksesta ainoastaan 18 laulua, joihin ei ollut tehty minkäänlaisia muutoksia.”

Jäsenten antamia suosituksia saatu

Kirkko on esittänyt myöhempien aikojen pyhille kaikkialla maailmassa ennennäkemättömän kutsun osallistua muokkaamiseen antamalla verkkokyselyn välityksellä ehdotuksia uusiin kokoelmiin, Schank sanoo. 

Tähän mennessä eniten on ehdotettu laulua ”Come, Thou Fount of Every Blessing”. Schank huomauttaa, että tämä laulu julkaistiin kirkon aiemmissa laulukirjoissa, mutta se poistettiin vuoden 1985 englanninkielisestä laitoksesta käytön puutteen vuoksi. Hän kertoo, että Mack Wilbergin vuonna 1993 laatima sovitus on ”tuonut uutta elämää” tähän lauluun ja antanut sille laajan suosion. 

Lisäksi monet kyselyyn vastanneista ovat suosittaneet laulujen lainaamista muilta kristillisiltä kirkkokunnilta kuten laulua ”Amazing Grace”, jota kirkko ei ole aiemmin julkaissut. 

Muissa ehdotuksissa on tuttuja kirkon lauluja, joita ei ole aiemmin sisällytetty kirkon laulukirjaan tai lasten laulukirjaan, kuten ”Jos Vapahtaja seisoisi vierelläin”.

Tulipa kirkon lauluihin tulevina vuosina mitä tahansa muutoksia, Schank ja Livingston ovat yhtä mieltä siitä, että kirkon musiikin tarkoitus pysyy samana: innoittaa kaikkia kuulijoita jatkamaan eteenpäin Vapahtajan liittopolulla.


”Kirkon laulut vahvistavat perheitä ja yksilöitä kotiin keskittyvällä ja kirkon tukemalla lähestymistavalla opettaa oppia, vahvistaa uskoa ja vaalia entistä suurempaa henkilökohtaista jumalanpalvelusta”, Livingston sanoo.