Kuinka kehittää hengellistä omavaraisuutta

Vyöhykkeen johtokunnan sanoma

Charles Christopher

Vanhin Robert A. Dryden, Iso-Britannia vyöhykeseitsenkymmen

Kuinka me arvioimme hengellisen ja ajallisen omavaraisuuden tärkeyttä?  
Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Olkaamme omavaraisia ja riippumattomia. – – Pelastusta ei voi saavuttaa minkään muun periaatteen nojalla.”


Kuinka siis me voisimme kehittää omaa hengellistä omavaraisuuttamme? Apostoli Paavali määritteli sen tilan, joka ihmisen täytyy saavuttaa ollakseen hengellisesti todella omavarainen.  Se on tila, jossa ihminen on ansainnut oikeuden siihen, että evankeliumin mukaan eläminen on kirjoitettu, ei ”musteella vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan ihmissydämiin”.  

Eräs merkittävä kertomus

Toisinaan jäsenet osoittavat todella merkittävää edistymistä kohti hengellistä omavaraisuutta. Paul on yksi heistä.  

Hän on nuorin viidestä lapsesta, ja hän kasvoi kodissa ja alueella, jossa alkoholi, huumeet, pahoinpitely, väkivalta ja vankeus olivat normaali osa elämää ja johtivat perheet köyhyyteen ja vaikeuksiin.  Tuo köyhyys sai usein aikaan sen, että Paulia pyydettiin varastamaan ruokaa perheelleen.  Hänet otettiin huostaan, kun hän oli nuori, ja häntä kohdeltiin väkivaltaisesti.

Seuraavat ovat hänen edistysaskeleitaan ja saavutuksiaan hieman yli vuoden aikana:

Mormonin kirjasta tuli hänen elämänsä rakkaus.  Pyhä Henki hämmästytti hänet tulemalla hänen jatkuvaksi kumppanikseen. Hänet kutsuttiin seurakuntalähetyssaarnaajaksi, ja menestys seurasi kasteina ja aktivoitumisina.  Hän etsi (muiden avulla) 65 suoran sukulinjan sukulaistaan ja oli sijaiskasteilla heidän puolestaan.  Hän sai auton eräältä veljeltä, joka huomasi hänen suuren intonsa Herran työhön.  Paul on tätä nykyä todella omavarainen.  Hän sai Melkisedekin pappeuden, ja hänet kutsuttiin palvelemaan avustajana vaarnan riippuvuuksista toipumisen ohjelmassa.  Hän työskenteli kodittomien hyväksi kaupungissa.  Hän järjesti ja piti koti-iltoja uusille jäsenille, tutkijoille ja kirkkoon palaaville vähemmän aktiivisille jäsenille.  Hänelle annettiin tehtävä puhua vaarnakonferenssissa, ja hän sai endaumentin temppelissä.  Hän täytti unelmansa menemällä yleiskonferenssiin sen lähetyssaarnaajan kanssa, joka oli löytänyt ja kastanut hänet.  Kyyneleet täyttivät heidän silmänsä, kun presidentti Monson astui saliin.

Ensimmäisen presidenttikunnan johdannossa omavaraisuuspalvelujen ”Perustukseni”-kurssiin meitä kannustetaan tutkimaan uutterasti omavaraisuuden periaatteita ja soveltamaan niitä käytäntöön sekä luvataan, että kun teemme niin, saamme siunauksia elämässämme.Me saavutamme hengellisen omavaraisuuden, kun me noudatamme ensimmäisen presidenttikunnan opastusta ja harjoitamme uutterasti yksinkertaisin tavoin hartautta omassa ja perheemme päivittäisessä elämässä.

1. Pitäkäämme Jumalan käskyt.     

2. Tutkikaamme pyhiä kirjoituksia (etenkin Mormonin kirjaa) ja opetelkaamme ponnistelemaan eteenpäin kestiten itseämme Kristuksen sanalla.   

3. Rukoilkaamme sydämestämme, ja kun emme huuda Herran puoleen, olkoon sydämemme ”täysi, alati viipyen rukouksessa hänen puoleensa”.

Brigham Youngin opetukset sopivat voimallisesti yhteen ensimmäisen presidenttikunnan ajatusten kanssa olennaisen tärkeällä polulla hengellisen omavaraisuuden saavuttamiseksi.

Brigham Young on sanonut: ”Me otamme kantaaksemme kaikki ne lait, säännöt, toimitukset ja säädökset, jotka sisältyvät pyhiin kirjoituksiin, ja noudatamme niitä siinä määrin kuin mahdollista, ja sen jälkeen me yhä opimme ja kehitymme, kunnes voimme elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.”

”Ihmiset [eivät voi ottaa vastaan lakeja] niiden täydellisyydessä, mutta he voivat vastaanottaa vähän täällä ja vähän siellä, vähän tänään ja vähän huomenna, vähän enemmän ensi viikolla – –. Jos me haluamme toimia sen tiedon täyteyden perusteella, jonka Herra aikoo vähän kerrassaan ilmoittaa maan asukkaille, meidän on edistyttävä kaiken sen vähän perusteella niin kuin se on ilmoitettu.”

Hänen sanomansa vahvistaa, että ”henkilökohtainen kasvumme evankeliumissa tapahtuu vähä vähältä ja rivi rivin päälle, kun elämme oppimiemme periaatteiden mukaisesti”. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.