Lähetyksiä nuorille aikuisille

Helmi- ja maaliskuun lähetyksiä nuorille aikuisille:

21.2. 20:00  Neil L. Andersen 

7.3. 18:00 Vanhin Jeffrey R. Holland

8.3. 02:00 Vanhin M. Russell Ballard

14.3. 06:00 Vanhin Ronald A. Rasband

14.3. 20:00 Vanhin Oaks ja Vanhin D. Todd. Christofferson

21.3. 18:00 Vanhin Ulisses Soares

Kaikkia lähetyksiä voi seurata YouTubesta: https://youtu.be/8QHgp_iw80g