Löytäkää oma kuningas Benjaminin puheenne yleiskonferenssista

Vanhin Herland
Vanhin Tom-Atle Herland, Norja vyöhykeseitsenkymmen

Yleiskonferenssi on meille kaikille suurenmoista aikaa uudistua hengellisesti, vahvistua uskossamme Jeesukseen Kristukseen ja tuntea suurempaa rauhaa. Kun kuningas Benjamin Mormonin kirjassa kutsui kansansa eräänlaiseen yleiskonferenssiin temppelin luo, hän piti yhden vaikuttavimmista saarnoista pyhissä kirjoituksissa. Se, kuinka hän selkeästi keskittyi Jeesukseen Kristukseen ja sovitukseen, on suuri siunaus meille kaikille myös nykyään. Tammikuun 1992 Ensign-lehdessä on kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin artikkeli ”King Benjamin’s Manual of Discipleship” [Kuningas Benjaminin opas opetuslapseuteen]. Artikkelissaan vanhin Maxwell tähdensi sitä, kuinka tärkeää on, että me olemme sanan tekijöitä.

Yleiskonferenssit suovat meille tilaisuuden löytää omat kuningas Benjaminin puheemme. Nämä puheet, jotka käyvät hyvin voimallisesti sydämeemme, sieluumme ja henkeemme, ovat kuin mannaa taivaasta. Koska me kaikki olemme erilaisia, jokin puhe vaikuttaa meihin enemmän kuin johonkuhun toiseen, ja päinvastoin. Olosuhteemme ovat erilaiset, ymmärryksemme evankeliumista on eritasoista ja meillä on eri näkemyksiä siitä, mitä ympärillämme tapahtuu, mutta jokaisessa yleiskonferenssissa on aina vähintään yksi puhe, joka puhuttelee sydäntämme ja sieluamme. Näin meille tarjoutuu tilaisuus paitsi kuulla sanaa myös toteuttaa sitä (ks. Jaak. 1:22; Joh. 13:17; Matt. 7:21–25). Meistä voi, kuten vanhin Maxwell sanoo, tulla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Kenties yksi olennaisimpia tehtäviä yleiskonferenssin jälkeen on, että annamme näiden puheiden, joista saamme niin paljon, olla kannustimena kasvuun ja muutokseen elämässämme. Lisäksi sellaiset puheet vahvistavat meitä ja suovat meidän tuntea rauhaa omassa elämässämme ja melskeisessä maailmassa. Voimme tuntea, että Jumala ja Jeesus todella rakastavat meitä heikkouksistamme ja haasteistamme huolimatta.

Presidentti Eyring piti erittäin vaikuttavan puheen viime yleiskonferenssissa huhtikuussa 2017. Puhe, jonka otsikkona oli ”Minä jätän teille rauhan”, on minulle kuningas Benjaminin puhe. Samoin on presidentti Uchtdorfin puhe ”Täydellinen rakkaus karkottaa pelon” ja vanhin Renlundin puhe ”Meidän hyvä paimenemme”. Myös kun presidentti Nelson puhui hyvin henkilökohtaisesti Kristuksesta puheessaan ”Kuinka ammennamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen voimaa”, tunsin konferenssin olevan suuri siunaus itselleni. Minusta tuntui kuin olisin ollut istumassa temppelin luona ja kuunnellut kuningas Benjaminia.

Jos varaatte aikaa kuunnella tai lukea puheita lisää, saatatte yllättyä huomatessanne, että muutamat puheet ovat kuin piilossa olevia jalokiviä, jotka löysitte vasta sitten kun varasitte aikaa lukea ne uudelleen.

Presidentti Nelson mainitsee kohdan Mark. 5:22–43. Se on yksi kauneimpia pyhien kirjoitusten kertomuksia, mitä tiedän. Jeesus tapaa Jairoksen, synagogan esimiehen, joka heittäytyy Jeesuksen jalkoihin ja pyytää hartaasti Jeesusta parantamaan kuolemaisillaan olevan tyttärensä. Tämä kertomus on suurenmoinen jo itsessään, mutta matkalla Jairoksen tyttären luo Jeesus huudahtaa heidän kävellessään kadulla ihmistungoksessa: ”Kuka koski vaatteisiini?” Opetuslapset ovat ymmällään ja sanovat, että täällä tungoksessa kaikki osuvat toisiinsa, mutta Jeesus tunsi, että naisen koskettaessa Hänen vaatteitaan Hänestä lähti voimaa. Nainen, joka oli sairastanut 12 vuotta ja oli käyttänyt kaikki rahansa parantuakseen, oli ollut yhä sairas. Nyt Kristus paransi hänet. Heidän kohtaamisensa on kuvattu erinomaisesti lds.org-sivustolla. Linkistä Bible Videos löytyy minuutin ja 40 sekunnin mittainen video, jossa esitetään tämä ihmeellinen kohtaaminen Kristuksen ja naisen välillä.

Löytäkää tällä kertaa oma kuningas Benjaminin puheenne yleiskonferenssista. Yleiskonferenssi on temppelin luona. Olkaa sekä sanan kuulijoita että sen tekijöitä, kumpaakin, niin silloin tunnette tämän naisen tavoin, että Kristuksen sanasta lähtee voimaa, ja se parantaa ja vahvistaa teitä. Lohduttaa teitä. Johdattaa teitä. Niin kuin eräänlainen kuningas Benjaminin puhe.