Lasten ja nuorten kehittymisohjelma – kallisarvoinen tilaisuus

Vanhin DeFeo
Vanhin Massimo De Feo, Italia ensimmäinen neuvonantaja, Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Yhteiskunnassa, joka on menettämässä kosketuksen Jeesuksen Kristuksen jumalallisen tehtävän todellisuuteen, on yhä tärkeämpää löytää keinoja muodostaa uudelleen yhteys Herraan, luoda Häneen henkilökohtainen suhde ja elää tyydytystä tuottavammin ja onnellisemmin kuin aiemmin.  

Jos toisaalta monet kirkon jäsenet ovat päättäneet seurata Häntä kauan sitten ja pitävät uskonsa lujana elämän haasteista huolimatta, niin toiset kamppailevat yhä luodakseen todellisen hengellisen yhteyden Vapahtajaan ja huomaavat elämän haasteidensa olevan vaikeampia kestää.  

Tutkimukset osoittavat, että nykyaikana kiinnostus uskonnollisuuteen on yleisesti vähentynyt, ja nouseva sukupolvi näyttää kamppailevan enemmän kuin koskaan löytääkseen roolin, identiteetin ja onnellisuuden perinteisessä kirkossa.  Näin on myös niiden monien lastemme ja nuortemme laita palautetussa kirkossa, jotka saavuttavat henkilökohtaisessa kasvussaan vaiheen, jolloin heidän täytyy päättää, toimivatko he oman ’tahtonsa mukaan’ vai tuleeko heistä maailman voimakkaiden tuulten ja vaikutusten ”toiminnan kohteita’.1

Auttaakseen heitä löytämään keskittyneemmän keinon luoda yhteyden Vapahtajaan kirkko on julkaissut uuden Lasten ja nuorten ohjelman. 

Tämä hanke vastaa kaikkien kirkon nuorten tarpeisiin, mutta se on sovellettavissa jäseniin ja perheisiin kaikkialla, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käyttää sitä.  

Koska kulttuurit ja olosuhteet ovat hyvin erilaisia eri puolilla maailmaa ja meidän vyöhykkeellämme, hanke on rakennettu enemmänkin periaatteiden varaan kuin varsinaiseksi ohjelmaksi.  

Tarkoitus on aina sama eli ’auttaa jokaista yksilöä, myös lapsia ja nuoria, edistymään liittopolulla ja kohtaamaan elämän haasteita vahvistuneella uskolla Jeesukseen Kristukseen Hänen sovituksensa voiman avulla’.

Presidentti Nelson on sanonut: ”Teidän pitää tavoitella henkilökohtaista ilmoitusta. Teidän pitää valita itse, kuinka toimitte sen perusteella. Toisinaan Henki voi kehottaa teitä tekemään asioita, jotka ovat vaikeita.  Uskon, että te pystytte vastaamaan tähän haasteeseen.  Te pystytte tekemään vaikeita asioita.” 2

Kun etsitte henkilökohtaista ilmoitusta tietääksenne, kuinka käyttää uutta Lasten ja nuorten ohjelmaa perheissänne ja yksiköissänne, kutsun kaikkia vanhempia, nuoria ja johtohenkilöitä Euroopan vyöhykkeellä näkemään sen tilaisuutenaeikä niinkään ohjelmana.  Nämä yhdistetyt pyrkimykset tuovat jumalallisia siunauksia meille kaikille, kun yhdistämme kaiken yhdeksi Kristuksessa3.

Saanen siis esittää vain kolme kutsua erityisissä rooleissanne tässä pyhässä hankkeessa:

Ensiksi – Kutsun kaikkia isiä ja äitejä Herran nousevan sukupolven vanhempina näkemään tämän jumalallisen hankkeen tilaisuutena siunata lapsianne, kun autatte heitä löytämään Vapahtajansa varhain elämässään teidän rakkautenne ja vilpittömän huolenpitonne avulla.  Rakastava kosketuksenne vanhempina avaa lastenne sydämen ja auttaa heitä löytämään Vapahtajan.  Tien näyttäminen ja heidän suuntaamisensa kohti Herraa on oleva ratkaisevan tärkeää, kun he pyrkivät kuulemaan Häntä ja viimein löytämään Hänet.

Toiseksi – Kutsun kaikkia johtohenkilöitä näkemään tämän jumalallisen hankkeen tilaisuutena palvella nuoria, jotka Herra on hengellisesti uskonut vastuullenne.  Kun palvelette heitä kirkon tehtävissänne, te autatte heitä tietämään paremmin, kuinka he voivat löytää Vapahtajansa. Kun tietämystänne ja ystävällisyyttänne käyttäen todistatte kallisarvoisista evankeliumin periaatteista, joiden tiedätte olevan totta, te autatte heitä tietämään, kuinka he löytävät Herran.

Kolmanneksi – Kutsun kaikkia nuoria Euroopan vyöhykkeellä näkemään tämän jumalallisen hankkeen tilaisuutena kasvaa, kun te itse kukin etsitte Vapahtajaa.  

Rakkaat nuoret, minä todistan, että jos olette vilpittömiä halussanne löytää Vapahtajan, Hän löytää teidät, kun noudatatte vanhempienne ja kirkon johtohenkilöiden neuvoja soveltaessanne käytäntöön tämän ohjelman hyviä periaatteita.

Asettaessanne kelvollisia tavoitteita hengelliselle, sosiaaliselle, älylliselle ja fyysiselle kehityksellenne te kasvatte, kuten Herra kasvoi nuoruudessaan. Ja kun kuljette Hänen jalanjäljissään, teistä tulee yhä enemmän Hänen kaltaisiaan, kunnes te löydätte Hänet.

Herra siunatkoon meitä yhteisissä pyrkimyksissämme auttaa nuoriamme löytämään Vapahtaja ja elämään entistä onnellisemmin. 

  1. OL 58:28; 2. Nefi 2:14, 16, 26.
  2. Lasten ja nuorten ohjelman esittely, videoesitys, lähetetty 29. syyskuuta 2019.
  3. Ks. Ef. 1:10.