Me voimme seurata Jumalan profeettoja

Mooses

Mikä on profeetta?

Profeetat ovat Jumalan sanansaattajia Hänen lapsilleen. He puhuvat Jumalan puolesta ja tekevät tiettäväksi Hänen tahtonsa. Raamatussa kerrotaan monista profeetoista – kuten Nooa, Egyptin Joosef ja Mooses – jotka Jumala lähetti lastensa luo kauan sitten. Muinaisina aikoina profeetatkutsuivat ihmisiä parannukseen ja kannustivat heitä elämään Jumalan käskyjen mukaan. Profeettojen opetukset eivät olleet aina suosittuja, ja monia profeettoja vainottiin. 

Jeesuksen Kristuksen syntymään mennessä jumalattomat ihmiset olivat surmanneet monia profeettoja. Koska nämä Jumalan lähettämät tosi sanansaattajat oli surmattu, monet uskonnolliset johtajat opettivat vääriä oppeja ja vääristelivät Jumalan käskyjä. Aloittaessaan palvelutyönsä Jeesus Kristus opetti jälleen puhdasta oppia ja perusti Isänsä tosi kirkon maan päälle. Hän kutsui kaksitoista apostolia ja lähetti heidät opettamaan evankeliumiaan. 

Kun Kristus ja Hänen apostolinsa yksi toisensa jälkeen surmattiin, jumalattomat ihmiset alkoivat vääristellä Kristuksen opetuksia sovittaakseen ne omiin haluihinsa (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:24). Kristuksen tosi kirkko otettiin lopulta pois maan päältä, ja maailma vajosi hengellisen pimeyden ja erheen aikakauteen, joka tunnetaan suurena luopumuksena.             

Onko profeettoja nykyään?

Suuren luopumuksen aikana Jumala ei lähettänyt profeettoja maan päälle. Mutta vuonna 1820, vuosisatoja vallinneen pimeyden jälkeen, Jumala puhui jälleen kerran ja ilmoitti tahtonsa nuorelle pojalle nimeltä Joseph Smith. Joseph oli nöyrä 14-vuotias maalaispoika, joka rukoili tietääkseen, mihin kaikista maan päällä olevista kirkoista hänen pitäisi liittyä. Vastauksena Josephin rukoukseen hänelle ilmestyivät Isä Jumala ja Jeesus Kristus. He kielsivät häntä liittymästä mihinkään silloin maan päällä olleista kirkoista, koska yksikään niistä ei ollut Hänen tosi kirkkonsa (ks. Joseph Smith – historia 1–20). 

Joseph Smith noudatti Jumalalta saamiaan neuvoja, ja myöhemmin hänestä tuli profeetta, jonka kautta Jumala palautti maan päälle tosi kirkkonsa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon. Monien muinaisten profeettojen lailla myös Josephia vainottiin ja hänet surmattiin. Kirkon jäsenet eivät palvo Joseph Smithiä, mutta he kunnioittavat häntä hänen uhrauksensa sekä profeetallisen työnsä ja tehtävänsä vuoksi. 

Joseph Smithin ansiosta Jumalan lapsia on siunattu lukemattomin tavoin. Jumala palautti sinetöimisvoiman, jonka ansiosta perheet voivat olla yhdessä iankaikkisesti, pappeuden, Jeesuksen Kristuksen kirkon oikean järjestyksen sekä monia puhtaita ja yksinkertaisia evankeliumin totuuksia, jotka olivat kadoksissa luopumuksen vuosisatojen aikana.

Kuka on Jumalan profeetta maan päällä?

Joseph Smithin jälkeen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa on johtanut profeettojen katkeamaton ketju. Kuten muinaiset profeetat, nykyiset profeetat kannustavat ihmisiä seuraamaan Jumalaa ja noudattamaan Hänen käskyjään. He kannustavat ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen, elämään siveellisesti puhdasta elämää ja palvelemaan muita. 

Kulloinenkin profeetta on myös Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti. Hän palvelee neljäntoista muun miehen kanssa, jotka kuuluvat joko ensimmäiseen presidenttikuntaan tai kahdentoista apostolin koorumiin. Kirkon jäsenet ovat hyväksyneet nämä miehet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi. Profeetta ja muut ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet puhuvat kirkon jäsenille ja kirkkoon kuulumattomille kaikkialla maailmassa esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa tapahtumassa nimeltä yleiskonferenssi.

Kuinka voin saada lisää tietoa profeetoista?

Haluatko tietää, kuinka nykyisen profeetan neuvot ja ohjaus voivat siunata elämääsi ja auttaa sinua kokemaan onnea? Opi lisää Joseph Smithistä ja muista nykyajan profeetoista sivustolla mormon.org/fin.