Mitä Raamattu opettaa meille jumaluudesta: taivaallisesta Isästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä      

Jumaluus

Kuten suurin osa kristittyä maailmaa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat Isään Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Mutta toisin kuin jotkut kristityt, jotka uskovat kolminaisuuteen, myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kukin oma erillinen persoonansa. Sekä Isällä että Pojalla on kirkastettu liha- ja luuruumis, ja Pyhällä Hengellä on vain henkiruumis, mutta kaikki kolme jumaluuden jäsentä ovat täysin yhtä tarkoituksessaan ja rakkaudessaan meitä kohtaan (ks. Jeffrey R. Holland, ”Ainoa todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka Hän on lähettänyt”, Liahona, marraskuu 2007, s. 40–42).

Myöhempien aikojen pyhien Isää Jumalaa koskeva oppi

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että jokainen mies, nainen ja lapsi maan päällä on Jumalan, meitä täydellisesti rakastavan taivaallisen Isämme, henkilapsi. Jumala haluaa, että jokainen Hänen lapsistaan on onnellinen, ja Hän tekee työtä lastensa iankaikkiseksi hyväksi (ks. Mooseksen kirja 1:39). Jeesuksen Kristuksen kirkon opin mukaan me kaikki elimme Jumalan luona henkinä ennen syntymäämme ja halusimme tulla Hänen kaltaisikseen. Jumala loi onnensuunnitelman, jonka ansiosta kaikki Hänen lapsensa voivat syntyä maan päälle saamaan kokemusta, tulemaan lunastetuiksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen, kuolemaan, kokemaan ylösnousemuksen ja palaamaan jälleen asumaan Jumalan luo. Jumalan suunnitelma keskittyi Jeesuksen Kristuksen sovitukseen ja yksilöiden kykyyn valita itse, noudattavatko he tuota suunnitelmaa. Isä Jumala ei ole usein äänessä pyhissä kirjoituksissa, mutta kun Hän on, Hän puhuu todistaakseen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:17). Kun me opimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, me opimme tuntemaan myös Isän (ks. Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:9–10).

Myöhempien aikojen pyhien Jeesusta Kristusta koskeva oppi

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jeesus Kristus valittiin Vapahtajaksemme kauan ennen syntymäämme. Vaikka Jeesus Kristus on maailman kaikkivoipa luoja ja Vanhan testamentin Jahve eli Jehova, Hän syntyi siitä huolimatta mitä vaatimattomimpiin oloihin (ks. Evankeliumi Luukkaan mukaan 2). Neitsyt Maria oli Hänen kuolevainen äitinsä, ja Jumala oli Hänen todellinen isänsä. Myöhempien aikojen pyhät uskovat myös, että koska Jeesus Kristus on ainoa maan päällä koskaan elänyt täydellinen henkilö, Hän on ainoa, joka pystyi sovittamaan koko ihmiskunnan synnit ja vajavuudet. Hän kärsi mittaamattomasti Getsemanen puutarhassa ja ristillä maksaakseen syntiemme hinnan ja osatakseen lohduttaa meitä ahdingoissamme (ks. Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:41–44). Hän teki aina Isänsä tahdon. Myöhempien aikojen pyhät uskovat Raamatun opetukseen, että Jeesus Kristus nousi kirjaimellisesti kuolleista loistavana, täydelliseksi tehtynä olentona ja että Hän palaa jonakin päivänä hallitsemaan maan päällä voimassa ja suuressa kirkkaudessa (ks. Evankeliumin periaatteet, 2009, s. 265–269).

Myöhempien aikojen pyhien Pyhää Henkeä koskeva oppi

Pyhä Henki on ainoa jumaluuden jäsen, jolla ei ole fyysistä ruumista. Koska Hänellä on henkiruumis, Hän voi välittää Jumalan rakkautta, rauhaa ja iloa Jumalan lapsille kaikkialla. Raamatussa meille opetetaankin: ”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Kirje galatalaisille 5:22–23). Jeesuksen Kristuksen kirkon opin mukaan Pyhä Henki voi lohduttaa meitä, opettaa meitä ja auttaa meitä valitsemaan oikean ja väärän välillä. Pyhä Henki todistaa myös aina Isästä ja Pojasta. Jokainen voi tuntea Pyhän Hengen vaikutusta, mutta vain ne, jotka on kastettu ja konfirmoitu, ovat oikeutettuja saamaan Pyhän Hengen olemaan kanssaan koko ajan.

Opi lisää

Haluatko tietää enemmän Isästä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhästä Hengestä ja Heidän rakkaudestaan sinua kohtaan? Opi lisää Jumalan sinua ja elämääsi varten laatimasta suunnitelmasta sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.