Moniavioisuus ja myöhempien aikojen pyhät – ennen ja nyt

Temppeli
Nykyään moniavioisuuden harjoittaminen on myöhempien aikojen pyhiltä ankarasti kiellettyä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että yhden miehen ja yhden naisen välinen avioliitto on Jumalan säätämä avioliiton malli – paitsi tiettyinä aikoina, jolloin Jumala on ilmoittanut erilaisen mallin (ks. ”Pluraaliavioliitto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa”, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints?lang=fin). Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että 1800-luvun puolivälissä Jumala käski muutamia kirkon johtajia ja jäseniä elämään pluraaliavioliitossa, mikä tunnetaan myös moniavioisuutena, eli yksi mies on avioliitossa useamman kuin yhden naisen kanssa (ks. ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). Vuonna 1890 Jumala innoitti kirkon presidenttiä Wilford Woodruffia antamaan julistuksen, joka johti moniavioisuuden päättymiseen kirkon jäsenten keskuudessa (ks. Virallinen julistus 1; ks. myös Jed Woodworth, ”The Messenger and the Manifesto”, sarjassa Revelations in Context, 23. kesäkuuta 2015, history.churchofjesuschrist.org). Nykyisin kirkko kieltää moniavioisuuden ankarasti (ks. ”Moniavioisuus”, uutiset.jeesuksenkristuksenkirkko.org/aiheita-ja-taustaa).

Miksi varhaiset myöhempien aikojen pyhät harjoittivat moniavioisuutta?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että Jumala käski varhaisia myöhempien aikojen pyhiä harjoittamaan jonkin aikaa moniavioisuutta. Vaikka myöhempien aikojen pyhät eivät nykyään tiedäkään kaikkia syitä Jumalan käskyyn, he ymmärtävät joitakin syitä siihen, miksi Jumala saattaa antaa käskyn moniavioisuudesta. Esimerkiksi Mormonin kirjassa opetetaan, että miehellä tulee olla vain yksi vaimo (ks. Jaakobin kirja 2:27–29), ellei Herra käske kansansa ”hankkia [Hänelle] jälkeläisiä” (Jaakobin kirja 2:30). Pluraaliavioliiton harjoittaminen varhaisten myöhempien aikojen pyhien keskuudessa johti siihen, että kirkon jäsenille syntyi suuri määrä lapsia. Varhaiset myöhempien aikojen pyhät uskoivat myös, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamiseen liittyi Raamatussa opetettujen muinaisten periaatteiden ja käytäntöjen palauttaminen. Raamatusta käy selville, että monet huomattavat Raamatun henkilöt – kuten Abraham, Iisak, Jaakob, Mooses ja Daavid – harjoittivat moniavioisuutta (ks. ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng).

Millaista moniavioisuudessa eläminen oli varhaisille myöhempien aikojen pyhille?

Moniavioisuudessa eläminen oli monille varhaisille myöhempien aikojen pyhille vaikeaa. Se sai ulkopuoliset vainoamaan heitä ankarasti, ja etenkin kun moniavioisuudesta ilmoitettiin, se soti monien kirkon jäsenten herkkiä tunteita vastaan (ks. ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). Toisinaan se vaikutti myös haastavasti perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja merkitsi taloudellista rasitusta moniavioisille myöhempien aikojen pyhien perheille, jotka yrittivät hankkia niukan elantonsa Amerikan lännen karusta maaperästä (ks. ”Plural Marriage and Families in Early Utah”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng).

Kirkon jäsenissä oli niitä, jotka päättivät olla harjoittamatta pluraaliavioliittoa mutta pysyivät silti uskollisina kirkossa. Oli myös jäseniä, jotka torjuivat ajatuksen moniavioisuudesta ja päättivät lähteä pois kirkosta (ks. ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). Avioero oli mahdollinen niille myöhempien aikojen pyhille, jotka olivat onnettomia moniavioisessa liitossa (ks. ”Polygamy Then and Now”, newsroom.churchofjesuschrist.org).  Ne varhaiset myöhempien aikojen pyhät, jotka kuitenkin elivät moniavioisina, uskoivat noudattavansa Jumalan käskyä ja uskoivat, että heitä siunattaisiin heidän kuuliaisuudestaan. Lisäksi monet moniavioiset perheet olivat onnellisia, lämminhenkisiä ja rakastavia (ks. ”Plural Marriage and Families in Early Utah”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng).

Uskovatko myöhempien aikojen pyhät nykyään moniavioisuuteen?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko kieltää moniavioisuuden harjoittamisen nykyään. Gordon B. Hinckley (1910–2008), aiempi kirkon presidentti, esitti kirkon kannan moniavioisuuteen:

”Haluan sanoa ehdottomasti, että tällä kirkolla ei ole minkäänlaista tekemistä moniavioisuutta harjoittavien kanssa. – –

Jos joidenkuiden jäsenistämme todetaan harjoittavan moniavioisuutta, heidät erotetaan kirkosta, mikä on vakavin rangaistus, minkä kirkko voi langettaa. Siinä mukana olevat eivät riko suoraan pelkästään maallista lakia, he rikkovat tämän kirkon lakia. Meitä sitoo yksi uskonkappaleemme. Se kuuluu: ’Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia’ (12. uskonkappale). Lakia ei voi samanaikaisesti noudattaa ja olla noudattamatta. – –

Jumala ilmoitti yli sata vuotta sitten selkeästi profeetalleen Wilford Woodruffille, että moniavioisuuskäytäntö tuli lakkauttaa, mikä merkitsee sitä, että se on nykyisin Jumalan lain vastaista. Jopa maissa, joissa maalliset tai uskonnolliset lait hyväksyvät moniavioisuuden, tämä kirkko opettaa, että avioliiton tulee olla yksiavioinen, eikä hyväksy jäsenikseen moniavioisuutta harjoittavia.” (”Mitä ihmiset kyselevät meistä?”, Liahona, tammikuu 1999, s. 84.)

Mikä on myöhempien aikojen pyhien käsitys avioliitosta ja perheestä?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä on tärkeä osa Jumalan suunnitelmaa lapsiaan varten. Tutustu paremmin myöhempien aikojen pyhien käsitykseen avioliitosta ja perheestä sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.