Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kasvu eri puolilla maailmaa

Lähetyssaarnaajat

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko sai alkunsa kuudesta jäsenestä vuonna 1830 Yhdysvalloissa, ja nykyään siinä on yli 16 miljoonaa jäsentä eri puolilla maailmaa yhä useampien liittyessä kirkkoon joka vuosi (ks. ”Faktoja ja tilastoja”, uutiset.jeesuksenkristuksenkirkko.org/faktoja-ja-tilastoja). Katso lisätietoja kirkon toiminnasta ja kasvusta maailmanlaajuisesti.

Mitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tekee?

Kirkon jäsenet on järjestetty yli 30 000 seurakunnaksi kautta maailman. Seurakunnat kokoontuvat joka viikko sunnuntaisin paikallisissa seurakuntakeskuksissa palvelemaan Jumalaa ja oppimaan Hänen evankeliumiaan. Jeesuksen Kristuksen kirkolla on 153 maassa myös 4 918 sukututkimuskeskusta, joissa sekä kirkon jäsenet että kirkkoon kuulumattomat voivat etsiä tietoa esivanhemmistaan. Vuodesta 1985 lähtien kirkko on antanut humanitaarista apua 189 maassa, esimerkiksi katastrofiapua ja pakolaisavustusta. Se myös rahoittaa maailmanlaajuisia huoltotyöhankkeita kuten pyörätuoli- ja rokotusohjelmia (ks. ”Humanitaariset palvelut”, uutiset.jeesuksenkristuksenkirkko.org/aiheita-ja-taustaa/humanitaariset-palvelut ja ”Maailmanlaajuisia tilastotietoja”, uutiset.jeesuksenkristuksenkirkko.org/faktoja-ja-tilastoja). Koulutus on myös tärkeä asia kirkossa, joka ylläpitää neljää yliopistoa ja korkeakoulua ja jonka nuorille tarkoitetussa seminaariohjelmassa on mukana lähes 408 000 lukioikäistä oppilasta.

Mitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat tekevät?

Suuri osa kirkon kasvusta tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajien työn tuloksena. Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajat ovat yksi kirkon ulospäin suuntautuvan työn tunnistettavimmista piirteistä. Itse asiassa kirkolla on eri puolilla maailmaa yli 74 000 lähetyssaarnaajaa (ks. ”Lähetyssaarnaajaohjelma”, uutiset.jeesuksenkristuksenkirkko.org)! Jos olet joskus miettinyt, keitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat ovat, niin he ovat myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia tavallisia jäseniä, jotka ovat päättäneet käyttää puolitoista tai kaksi vuotta elämästään opettaen muita palkattomina, kokoaikaisina vapaaehtoisina ja jotka pyrkivät olemaan Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. Heidän päätarkoituksenaan on auttaa ihmisiä tulemaan Kristuksen luo opettamalla näille Hänen palautettua evankeliumiaan. Sen lisäksi, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat käyttävät aikaansa opettamalla ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta, he myös noudattavat Kristuksen esimerkkiä käyttämällä aikaa ihmisten palvelemiseen asuinpaikkakunnallaan.

Mitä ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon temppelit? 

Seurakuntakeskusten lisäksi, joita käytetään säännöllisiin sunnuntaijumalanpalveluksiin, myöhempien aikojen pyhät palvelevat Jumalaa temppeleissä, joita on ympäri maailman. Kirkon entinen presidentti Thomas S. Monson on selittänyt, että ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille temppeli on pyhin paikka maan päällä. Temppeli on Herran huone.” (”Temppelin siunauksia”, Liahona, lokakuu 2010, s. 13.)

Useiden viime vuosikymmenten aikana Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon temppelien määrä on lisääntynyt voimakkaasti mukautuakseen kirkon maailmanlaajuiseen kasvuun. Vuoden 1981 puolivälissä kirkolla oli vain 19 toiminnassa olevaa temppeliä, kun taas vuoden 2000 loppuun mennessä niitä oli 100 (ks. Gordon B. Hinckley, ”This Great Millennial Year”, Ensign, marraskuu 2000, s. 68; ”Tämä suurenmoinen vuosi 2000”, Liahona, tammikuu 2001, s. 81). Helmikuussa 2017 eri puolilla maailmaa oli 155 toiminnassa olevaa myöhempien aikojen pyhien temppeliä ja 11 temppeliä oli rakenteilla. Lisäksi 11 muusta temppelistä oli ilmoitettu mutta niitä ei ollut vielä alettu rakentaa. Tuolloin rakenteilla olleet 11 temppeliä sijaitsevat Pariisissa Ranskassa, Tucsonissa Arizonassa Yhdysvalloissa, Meridianissa Idahossa Yhdysvalloissa, Cedar Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa, Roomassa Italiassa, Concepciónissa Chilessä, Barranquillassa Kolumbiassa, Kinshasassa Kongon demokraattisessa tasavallassa, Durbanissa Etelä-Afrikassa, Fortalezassa Brasiliassa ja Lissabonissa Portugalissa (ks. ”Mormon Temples Currently Under Construction”, newsroom.churchofjesuschrist.org). Näet luettelon nykyisistä temppeleistä sivustolla temples.churchofjesuschrist.org.

Kuinka voin saada lisää tietoa?

Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ovat löytäneet rauhaa, toveruutta ja vastauksia kysymyksiinsä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta. Ota selville, kuinka voit tavata Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajat paikkakunnallasi, käymällä sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.