Mormonin kirjaa koskeva 21 päivän haaste

Tule lähemmäksi Kristusta 21 päivässä.

Ota selvää, kuinka Mormonin kirja voi tuoda sinut lähemmäksi Jeesusta Kristusta

1. Nefi 3:7

Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä.

Alma 37:44 

Sillä katso, on yhtä helppoa ottaa varteen Kristuksen sana, joka osoittaa sinulle suoran reitin ikuiseen autuuteen, kuin oli isillemme ottaa varteen tämä suunnannäyttäjä, joka osoitti heille suoran reitin luvattuun maahan.

Alma 32:28

Nyt, jos te annatte sijaa, niin että sydämeenne voidaan kylvää siemen, katso, jos se on oikea siemen eli hyvä siemen, katso, se alkaa paisua teidän rinnassanne; sillä se alkaa avartaa sieluani; niin, se alkaa valaista ymmärrystäni.

Moosia 2:41

Minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä; ja jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen, niin että he voivat siten asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömässä onnen tilassa.

Eter 12:27

Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.

1. Nefi 17:13 

Ja minä olen myös teidän valonanne erämaassa, ja minä raivaan tien teidän edellänne, ja te tulette tietämään, että minä teitä johdatan.