Mormonin kirja on muinainen pyhä kirja – kuka sen kirjoitti ja kuinka se käännettiin?

Lehi

Mistä Mormonin kirja kertoo?

Mormonin kirja on pyhä aikakirja, jota mormonit eli myöhempien aikojen pyhät pitävät pyhänä kirjoituksena Raamatun rinnalla. Sen esiintulo on oleellinen osa mormonismin historiaa. Mormonin kirja kertoo kahdesta suuresta sivilisaatiosta – ihmisistä, jotka asuivat muinaisella Amerikan mantereella. Toinen näistä sivilisaatioista muutti Amerikan mantereelle Jerusalemista noin 600 eKr., ja toinen muutti Lähi-idästä paljon aikaisemmin (ks. Mormonin kirjan johdanto).

Mormonin kirja kertoo näiden kahden sivilisaation yhteiskunnallisesta ja poliittisesta historiasta. Tärkeämpää kuitenkin on, että Mormonin kirja kertoo Jumalan kanssakäymisestä näiden muinaisten kansojen kanssa ja todistaa Jumalan rakkaudesta ja armosta kaikkia lapsiaan kohtaan. Mormonit uskovat, että Mormonin kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden (ks. Joseph Smith – historia 34). Tärkein tähän kirjaan merkitty tapahtuma on kertomus Jeesuksen Kristuksen käynnistä Amerikan mantereella kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen.

Ketkä kirjoittivat Mormonin kirjan?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Mormonin kirja sisältää osia aikakirjoista, joita ovat kirjoittaneet monet muinaiset profeetat (ks. ”Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta”). Nämä profeetat kaiversivat aikakirjansa kultalevyihin. Heidän aikakirjansa kokosi yhteen ja lyhensi tiiviimmäksi aikakirjaksi profeetta ja historioitsija nimeltä Mormon. Mormonin kirja on nimetty hänen mukaansa. Mormonin kuoltua hänen poikansa Moroni päätti aikakirjan ja hautasi levyt maahan suojellakseen niitä.

Kuinka Mormonin kirja tuli esiin?

Joulukuun 23. päivänä 1805, vuosisatoja Mormonin ja Moronin kuoleman jälkeen, mormonismin historiassa tapahtui jälleen jotakin ratkaisevaa, kun poika nimeltä Joseph Smith syntyi. Kun Joseph oli 17-vuotias, Moroni – silloin enkelinä – ilmestyi hänelle hänen rukoillessaan (ks. Joseph Smith – historia 27–33). Moroni kertoi Josephille, että se muinainen aikakirja, jonka hän ja hänen isänsä olivat saaneet valmiiksi, oli kirjoitettu kultalevyille ja haudattu kukkulaan lähelle Josephin kotia New Yorkin maaseudulla. Moroni kertoi Josephille myös, että Jumalalla oli Josephille erityinen tehtävä, että Josephin oli määrä hakea levyt ja että Jumala oli valmistanut keinon, jolla ne voitiin kääntää.

Mikä osuus Mormonin kirjalla on mormonismin historiassa?

Mormonismin historiassa Mormonin kirjan kääntäminen oli todella ihmeellinen tapahtuma. Joseph Smith, köyhä maalaispoika, oli käynyt hyvin vähän koulua. Häneltä puuttui kyky kääntää aikakirja itse, joten hän tarvitsi jumalallista apua.

Auttaakseen Josephia pyhän kirjan tärkeässä käännöstyössä Jumala oli valmistanut välineitä. Kahta näistä välineistä kutsuttiin urimiksi ja tummimiksi – kahdeksi erityiseksi kiveksi tai ”kääntäjiksi”, jotka Joseph löysi ja jotka oli haudattu levyjen kanssa (ks. Joseph Smith – historia 35). Samankaltaisia välineitä käyttivät profeetat Vanhassa testamentissa (ks. Toinen Mooseksen kirja 28:30). Näitä kiviä käyttäen Joseph tulkitsi ja saneli aikakirjan kirjureille. Joseph käytti apuna kääntämisessä myös erästä toista kiveä, jota kutsutaan näkijänkiveksi. Hän todisti, että hän pystyi kääntämään kirjan ainoastaan ”Jumalan lahjan ja voiman avulla” (”Mormonin kirjan kääntäminen”, evankeliumiaiheinen tutkielma, topics.lds.org).

Nykyään Mormonin kirja on käännetty englannista yli 100 kielelle (ks. ”Book of Mormon in 110 Languages”, Ensign, toukokuu 2015, s. 137). Se on auttanut miljoonia ihmisiä ympäri maailman pääsemään lähemmäksi Jeesusta Kristusta ja saamaan tietoa Hänen evankeliumistaan.

Kuinka voin saada lisää tietoa?

Mormonin kirja kertoo uskosta, parannuksesta ja todellisen onnen löytämisestä. Mormonin kirja kertoo myös Jumalan rakkaudesta kaikkia lapsiaan, myös sinua, kohtaan. Opi lisää Mormonin kirjasta ja pyydä ilmainen Mormonin kirja sivustolla mormon.org.