Nouskaamme Herran Vuorelle

Nouskaamme Herran vuorelle

Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Dyches-Timothy-J-200x250.jpg

Vanhin Timothy J. Dyches, Yhdysvallat
Euroopan vyöhykkeen johtokunta


Profeetta Jesaja julisti: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle – –. Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea Hänen polkujaan.”1

Herran pyhä temppeli on ”Herran vuori”, jossa voimme vahvistaa uskoamme taivaalliseen Isäämme ja Hänen ainosyntyiseen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.  Jokaisen temppelin pyhien seinien sisäpuolella meille opetetaan ”Hänen tietään”: mistä me olemme tulleet, mikä on meidän tarkoituksemme täällä maan päällä, kun kuljemme ”Hänen polkujaan”, ja minne me voimme päästä. Herran huoneessa on ylevät puitteet tahdonvapautemme harjoittamiselle pyrkiessämme oppimaan ja edistymään. 

Me vyöhykkeenne johtokunta riemuitsemme kanssanne niistä monista siunauksista, joita temppeli tuo elämäämme.  ”Suurin toiveemme on nähdä, kuinka ihmiset elävät iloisina ja valmistautuvat menemään temppeliin, jossa he saavat toimitukset ja tekevät perheensä korotukselle välttämättömiä liittoja ja tulevat hengellisesti ja ajallisesti omavaraisiksi.”2

Tässä alati muuttuvassa maailmassa temppeli pysyy pystyssä vahvana ja lujana.

Temppelipalvelu muistuttaa meitä todellisuudesta, joka koskee perheen yhdistämistä sekä vanhempien vastuuta lapsistaan. ”Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi.” 3

Vuoden 2015 tavoitteena on se, että tunnette henkilökohtaisesti tuon perhettä yhdistävän hengen omassa elämässänne.  Se alkaa siitä, kun täydennätte ”Sukuni”-kirjasen omiin esivanhempiinne liittyvillä kertomuksilla ja sukuhistorialla ja viette heidän nimensä sitten temppeliin.

Käydessämme temppelissä teemme Kristuksen kaltaista palvelutyötä suorittaessamme rakkauden tekoja niiden hyväksi, jotka eivät siihen itse kykene. Presidentti Joseph F. Smith on sanonut: ”Kun teemme työn heidän puolestaan, heitä sitovat kahleet putoavat heidän yltään ja heitä ympäröivä pimeys hälvenee niin, että valkeus pääsee loistamaan heidän ylleen, ja he kuulevat henkimaailmassa työstä, jonka heidän lapsensa ovat täällä tehneet heidän puolestaan, ja he iloitsevat kanssanne siitä, että olette täyttäneet nämä velvollisuudet.”4

Omassa perheessäni kallisarvoisimpiin muistoihin kuuluvat ne kerrat, jolloin olemme yhdessä olleet temppelissä suorittamassa pyhiä toimituksia kuolleiden esivanhempiemme puolesta. ”Epäitsekkäät palvelun ja pyhittäytymisen teot jalostavat henkeämme, poistavat suomut hengellisistä silmistämme ja avaavat taivaan ikkunat. Kun meistä tulee vastaus jonkun rukoukseen, löydämme usein vastauksen omaankin rukoukseemme.5  

Eräs jäsen kirjoitti vastikään: ”Aina kun menen temppeliin, tunnen Hengen palavan sisimmässäni.  Jo temppelialueella oleminen on ihmeellinen hengellinen kokemus, mutta kun olen sisäpuolella ja palvelen Herraa ja autan esivanhempiani antamalla heille tilaisuuden ottaa vastaan evankeliumi, saan tunteen, jota minun on todella vaikea pukea sanoiksi. Se on tunne, joka valtaa minut kokonaan heti kun astun sisälle temppelin ovesta.”6

Ylimaalliset siunaukset odottavat kaikkia, jotka tekevät temppelin pyhiä toimituksia ja liittoja.  Meistä tulee parempia ihmisiä, parempia Kristuksen opetuslapsia.  Johdonmukainen temppelipalvelu syventää rakkauttamme Jumalaa kohtaan, vahvistaa uskoamme Herraan Jeesukseen Kristukseen ja lisää kykyämme tuntea Pyhän Hengen vaikutus elämässämme.

Meidän täytyy tänä päivänä kysyä itseltämme:  Olemmeko me täysin kääntyneet?  Näkyykö kasvoillamme ilo Jeesuksen Kristuksen evankeliumista niin kuin tosi opetuslapsella pitäisi näkyä?

”Ellette ole vielä olleet temppelissä tai jos olette olleet mutta ette ole tällä hetkellä kelvollisia saamaan suositusta, ei ole mitään tärkeämpää tavoitetta, jota kohti voisitte tehdä työtä, kuin tulla kelvollisiksi menemään temppeliin. – –  Hankkikaa temppelisuositus ja pitäkää sitä kallisarvoisena omaisuutena, sillä sellainen se on.”7   

olette

Elämänne muuttuu täysin.  Teitä odottavat suurempi rauha, ilo ja usko.  Kulkekaamme tänä vuonna eteenpäin vahvemmin uskoen, katse lujasti kiinnitettynä temppeliin.  Olkaa temppelikelpoisia joka päivä.

  1. Jes. 2:3
  2. 2015 Euroopan vyöhykkeen suunnitelma
  3. Perhe – julistus maailmalle
  4. Evankeliumin oppi, s. 452.
  5. Dieter F. Uchtdorf , ”Odotusta Damaskoksen tiellä”, Liahona, toukokuu 2011, s. 76.
  6. (henkilökohtainen kirje)
  7. Thomas S. Monson, ”Pyhä temppeli – johtotähti maailmalle”, toukokuu 2011