Sanoma vyöhykkeen johtohenkilöiltä

Opettaminen Vapahtajan tavalla

Opettaminen Vapahtajan tavalla edellyttää sitä, että asetamme Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme, noudatamme Hänen opetuksiaan ja levitämme rakkautta ympärillemme. 

ElderPoznanski
Franck Poznanski, Ranska vyöhykeseitsenkymmen

Muutama kuukausi sitten vanhinten koorumin johtajani antoi tehtäväkseni opettaa eräälle seurakunnassani vasta asetetulle 14-vuotiaalle opettajalle, kuinka palvella palvelutyöveljenä. Olin ylpeä siitä, että kykenisin opettamaan hänelle kaiken, mitä olin oppinut palvellessani monien vuosien ajan, mutta itse asiassa hän opetti minua sinä päivänä!

Siihen aikaan minulla oli paljon vastuullisia tehtäviä, ja kesti muutaman viikon, ennen kuin aloin palvella hänen rinnallaan. Lopulta sovin tapaamisesta sen perheen kanssa, jota halusimme palvella. Kun olimme matkalla perheen luokse, käytin tilaisuutta hyväkseni ja kerroin hänelle kaiken, mitä tiesin vastuistamme pappeudenhaltijoina. Jutellessamme perheen kanssa perheen äiti kääntyi nuoren palvelutyötoverini puoleen ja sanoi: ”Paljon kiitoksia siitä, että olet huolehtinut meistä viime viikkoina, kun soitit meille kolme kertaa kysyäksesi kuulumisiamme ja tänään teit meille kakunkin.”  Olin äimistynyt! Toverini ei ollut odottanut, että kertoisin tai näyttäisin hänelle, mitä tehdä – hän vain alkoi palvella. Hän oli toiminut itse, rakkaudesta tätä perhettä kohtaan, ja noudattanut Pyhän Hengen kehotuksia. Hän näytti minulle, ettei ikä ole palvelemisen esteenä.

Sinä päivänä hän opetti minua kuten Vapahtaja oli opettanut: ”toimimaan sydämestään ja rakkaudesta, mitään kerskumatta, toimimaan ennemmin kuin puhumaan”.

Vapahtaja on sanonut: ”Seuratkaa minua ja tehkää sitä, mitä olette nähneet minun tekevän.”1 Se, että Hänet kastettiin, vaikka Hän on täydellinen, osoittaa meille, kuinka tärkeää on opettaa esimerkin avulla. Se, kuinka Hän ojensi kätensä sairaalle naiselle, osoittaa meille, kuinka paljon Hän välittää meistä jokaisesta. Tapa, jolla hän suojeli aviorikoksesta syytettyä naista, on vertauskuvana sille, mitä Hänen sovitusuhrinsa voi tehdä jokaisen meistä elämässä. Se, että Hän kosketti spitaalista, auttaa meitä ymmärtämään, että kun käännymme apua tarvitsevien puoleen, me opetamme Kristuksen rakkautta tekojemme välityksellä.


Vapahtaja on sanonut: ”Seuratkaa minua ja tehkää sitä, mitä olette nähneet minun tekevän.”


Opettaminen Vapahtajan tavalla

Käsikirjassa ”Opettaminen Vapahtajan tavalla” sanotaan: ”Jokaisen evankeliumin opettajan – jokaisen vanhemman, jokaisen virallisesti kutsutun opettajan, jokaisen kotiopettajan ja kotikäyntiopettajan ja jokaisen Kristuksen seuraajan – tavoitteena on opettaa evankeliumin puhdasta oppia Hengen johdatuksella auttaakseen Jumalan lapsia vahvistamaan uskoaan Vapahtajaan ja tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen.” ”Kristuksen puhdas oppi on voimallinen. Se muuttaa kaikkien niiden elämää, jotka ymmärtävät sen ja pyrkivät toteuttamaan sitä elämässään. Kristuksen oppi auttaa meitä löytämään liittopolun ja pysymään sillä. Pysyminen tuolla kapealla mutta tarkoin määritellyllä polulla tekee meistä lopulta kelvollisia saamaan kaiken, mitä Jumalalla on. Mikään ei voisi olla arvokkaampaa kuin kaikki, mitä Isällämme on!”2

Opettaminen Vapahtajan tavalla edellyttää sitä, että asetamme Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme, noudatamme Hänen opetuksiaan ja levitämme rakkautta ympärillemme. Opettaminen Hänen tavallaan tarkoittaa myös sitä, että käytämme hyödyksi jokaisen saamamme tilaisuuden todistaa Hänestä, Hänen sovitusuhristaan ja Hänen rakkaudestaan, koska, kuten Herra sanoo: ”Tämä on minun evankeliumini, ja te tiedätte, mitä teidän on minun kirkossani tehtävä, sillä niitä tekoja, joita te olette nähneet minun tekevän, teidänkin tulee tehdä.”3

Todistan rakkaudesta, jota Hän tuntee meitä jokaista kohtaan. Hän on Vapahtaja ja Lunastaja, ja Hän johdattaa meidät iankaikkiseen elämään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.


1 2. Nefi 31:12

2 Presidentti Nelson, Puhdasta totuutta, puhdasta oppia ja puhdasta ilmoitusta, lokakuun 2021 yleiskonferenssi

3 3. Nefi 27:21