Opi Jeesuksen Kristuksen kasteesta

Aivan kuten Jeesus Kristus kastettiin, meidät kaikki täytyy kastaa, jotta voimme jonakin päivänä palata elämään Jumalan luona. Opi lisää Raamatun kertomuksesta, jossa Jeesus kastetaan, ja siitä, kuinka voimme noudattaa Hänen esimerkkiään.

Jeesus Kristus kastettiin: Lue, mitä Raamatussa kerrotaan

Miksi Jeesus Kristus kastettiin?

Kun Jeesus Kristus oli maan päällä, Hän opetti esimerkillään, että meidät kaikki täytyy kastaa. Jotkut saattavat miettiä, onko kaste yhä tärkeä nykyaikana. Raamatun kertomus Jeesuksen Kristuksen kasteesta opettaa meille, että kaste on välttämätön osa rakastavan taivaallisen Isämme suunnitelmaa kaikille lapsilleen.

Jeesus Kristus on ainoa täydellinen henkilö, joka on koskaan elänyt maan päällä (ks. Lujana uskossa, 2005, s. 41–47). Hän ei tehnyt koskaan syntiä. Jeesus eli täydellisen elämän osoittaen meille, kuinka elää niin, että voimme kuoltuamme palata taivaallisen Isämme luo. Vaikka Jeesus Kristus ei tarvinnut syntien anteeksiantoa, Hän päätti ottaa kasteen antaakseen meille täydellisen esimerkin, jota voimme noudattaa (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:13–15).

Mitä Jeesuksen Kristuksen kasteessa tapahtui?

Raamatussa meille opetetaan, että Jeesuksen kastoi Hänen serkkunsa Johannes Kastaja (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:13). Jumala antoi Johannekselle erityisen voiman ja valtuuden kastaa (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Johannes Kastaja”, scriptures.lds.org/fi). Kutsumme tätä voimaa ja valtuutta kastaa pappeudeksi. Nykyään ainoa kirkko, jolla on sama valtuus kastaa kuin Johanneksella oli, on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (saat lisää tietoa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta tutustumalla sivustoon tulkaakristuksenluokse.org).

Jesus' baptism
Jeesus Kristus kastettiin yli 2 000 vuotta sitten, mutta kaste on aivan yhtä merkityksellinen ihmisille, jotka elävät nyt

Kun Jeesus Kristus oli kastettu Jordanissa (ks. Evankeliumi Markuksen mukaan 1:9), Isä Jumala puhui taivaasta. Jumala sanoi, että Hän oli ”mieltynyt” Jeesukseen (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:17). Jumala on mieltynyt myös meihin, kun päätämme ottaa kasteen, koska kun meidät kastetaan, me näytämme teoillamme, että rakastamme Häntä ja haluamme seurata Jeesusta Kristusta.

Jeesuksen Kristuksen kasteessa oli läsnä myös Pyhä Henki (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:16). Kun meidät kastetaan, meillekin voidaan antaa Pyhän Hengen lahja. Tämän erityisen lahjan ansiosta Pyhä Henki voi johdattaa ja auttaa meitä. Sen ansiosta voimme myös tuntea enemmän Jumalan rakkautta elämässämme. Jos päätämme ottaa kasteen ja elää vanhurskaasti, Pyhä Henki voi olla aina läsnä elämässämme.

Kun Jeesus Kristus kastettiin, Johannes upotti Jeesuksen kokonaan veteen. Tällaista kastetta nimitetään upotuskasteeksi. Meidät voidaan kastaa upottamalla aivan kuten Jeesus kastettiin. Upottaminen kokonaan veteen kuvaa syntien täydellistä anteeksiantoa, jonka saamme, kun meidät kastetaan. Tuleminen ”haudatuksi” veteen ja sitten vedestä nouseminen kuvaavat myös uutta elämää, joka meille annetaan, kun päätämme seurata Jeesusta Kristusta, ja ne kuvaavat uskoamme siihen, että jonakin päivänä me nousemme haudasta Hänen ansiostaan (ks. Kirje roomalaisille 6:1–4). (Katso video Jeesuksen Kristuksen upotuskasteesta napsauttamalla tätä.)

Miksi Jeesuksen Kristuksen kasteella on merkitystä sinulle?

Meidät jokainen täytyy kastaa, jotta voimme jonakin päivänä palata elämään Jumalan luona. Opi lisää Jeesuksen Kristuksen elämästä ja siitä, kuinka sinut voidaan kastaa, sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.