Oppi ja liitot – ilmoituksia korkeudesta

Oppi ja liitot
Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Oppi ja liitot on pyhä kirja, joka sisältää profeetta Joseph Smithin ja muiden profeettojen saamia pyhiä ilmoituksia.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että sekä Raamattu että Mormonin kirja ovat pyhiä kirjoja. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että kaksi muutakin kirjaa ovat pyhiä kirjoja, ja toinen niistä on nimeltään Oppi ja liitot. Myöhempien aikojen pyhille Oppi ja liitot on ”kokoelma jumalallisia ilmoituksia ja innoitettuja julistuksia, jotka on annettu Jumalan valtakunnan perustamiseksi ja johtamiseksi maan päällä viimeisinä aikoina” (Opin ja liittojen johdanto). Myöhempien aikojen pyhät ovat kiitollisia tietäessään, että Jumalan ilmoitukset ihmiskunnalle eivät päättyneet Raamattuun.

Mikä on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten uskonkäsitys Opista ja liitoista?

Profeetta Joseph Smith perusti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 6. huhtikuuta 1830 (ks. Oppi ja liitot 21, luvun johdanto). Kirkon alkuaikoina sekä kirkon jäsenet että johtajat vasta opettelivat Jumalan tosi kirkon oppia, tarkoitusta ja organisaatiota ja olivat innokkaita tuntemaan Hänen tahtonsa. Kirkon varhaisessa historiassa kerrotaan: ”Näinä kirkon alkuaikoina vallitsi suuri innokkuus saada Herran sana jokaisesta aiheesta, joka jollakin tavoin koski pelastustamme” (Manuscript History of the Church, osa A-1, s. 146, josephsmithpapers.org). Suurimman osan Opin ja liittojen ilmoituksista Joseph Smith sai ”vastauksena rukoukseen, ja ne liittyivät todellisen elämän tilanteisiin ja koskivat todellisia ihmisiä” (Opin ja liittojen johdanto). Muutamia sen ilmoituksista ovat saaneet myöhemmät kirkon profeetat. Vaikka useimmat Opin ja liittojen luvuista on osoitettu kirkon jäsenille, myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Oppi ja liitot on kokoelma sanomia, varoituksia ja kehotuksia ”koko ihmiskunnan hyväksi” (Opin ja liittojen johdanto).

Mitä ainutlaatuista on Opissa ja liitoissa?

Toisin kuin sekä Raamattu että Mormonin kirja, Oppi ja liitot ei ole käännös muinaisista pyhistä kirjoituksista. Oppi ja liitot on ainutlaatuinen pyhien kirjojen joukossa, koska se on Herran ääni ihmisille, jotka elävät tänä aikana eli myöhempien aikojen pyhien mukaan ”myöhempinä aikoina” (ks. Doctrine and Covenants Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2001, s. 1–2). Se sisältää ”kirkon hallintoa koskevia periaatteita ja toimintaohjeita” meidän aikanamme sekä käskyjä, lupauksia ja oppeja (Gordon B. Hinckley, ”The Order and Will of God”, Ensign, tammikuu 1989, s. 4).

Lisäksi monissa Opin ja liittojen ilmoituksissa Herra puhuu ensimmäisessä persoonassa. Herran ääni Opissa ja liitoissa on sekä myötätuntoinen että luja. Se on varoituksen ääni ihmisille maan päällä valmistautua Herran Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen (ks. Opin ja liittojen johdanto). Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Oppi ja liitot sisältää ”pelastuksen opit, ne periaatteet, jotka tuovat [ihmiskunnan] ilon täyteyteen” sekä pyhiä liittoja, ”jotka ovat tärkeämpiä kuin kaikki maan aarteet” (Doctrine and Covenants Student Manual, s. vii).

Kuinka voin saada lisää tietoa?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Opin ja liittojen kokoamisen lisäksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa perustettaessa tapahtui monia muita ihmeitä. Opi lisää Jeesuksen Kristuksen kirkon palautuksesta sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.