Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Oppia tuntemaan Vapahtajamme Jeesus Kristus

Tiedän, että Hänen poikansa Jeesus Kristus on lunastanut meidät synnistä. Lupaan teille, että kun rukoilette, tutkitte pyhiä kirjoituksia, palvelette toisia, teette liittoja Herran kanssa ja todistatte Hänestä, opitte tuntemaan Vapahtajanne Jeesuksen Kristuksen entistä paremmin.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Vanhin Tarmo Lepp, Viro
Vanhin Tarmo Lepp, Viro vyöhykeseitsenkymmen, Euroopan pohjoinen vyöhyke

Ollessani nuori mies lähetyssaarnaajat kertoivat minulle Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen elämästään ja opetuksistaan. Oltuani nyt kirkon jäsen 30 vuotta kysyn joskus itseltäni, tunnenko Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen todella. Vastaus on kyllä, minä tunnen Hänet, ja niin tunnet sinäkin.

Kuitenkin, aivan kuten ihmiset, joiden kanssa emme ole olleet pitkään aikaan tekemisissä, alkavat tuntua meistä vierailta, samoin myös Vapahtajamme voi alkaa tuntua meistä vieraalta. Se, että opimme tuntemaan Hänet ja tunnemme Hänet, on jatkuva prosessi. Haluan kertoa teille muutamista toimista, jotka ovat auttaneet minua oppimaan tuntemaan Kristuksen paremmin ja tuntemaan Hänet jatkuvasti.

pix2

Rukous

Lujana uskossa -julkaisu opettaa meille rukouksesta: ”Taivaallinen Isäsi rakastaa sinua ja tuntee tarpeesi, ja Hän haluaa, että keskustelet Hänen kanssaan rukouksen kautta. – – Kun otat tavaksesi lähestyä Jumalaa rukouksessa, tulet tuntemaan Hänet ja pääset yhä lähemmäksi Häntä. Sinun toiveistasi tulee enemmän Hänen toiveidensa mukaisia. Pystyt saamaan itsellesi ja muille siunauksia, joita Hän on valmis antamaan sinulle, kunhan vain pyydät uskossa.” (1) Kun aloin rukoilla, tulin läheiseksi taivaallisen Isäni ja Hänen Poikansa kanssa. Säännöllinen rukous auttaa ylläpitämään tätä läheistä suhdetta. Olen kiitollinen rukouksen voimasta.

pix3

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mormonin kirjassa käytetään seuraavia sanoja kuvaamaan Moosian poikia: ”Ja he olivat vahvistuneet totuuden tuntemisessa, sillä he olivat miehiä, joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan” (2). Päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä olemaan vastaanottavaisia Pyhän Hengen kuiskauksille. Se vahvistaa uskoamme, auttaa meitä vastustamaan kiusauksia sekä auttaa meitä oppimaan tuntemaan taivaallisen Isämme ja Hänen rakkaan Poikansa.

pix4

Palveleminen

Pyhien kirjoitusten lukeminen auttaa meitä oppimaan tuntemaan Vapahtajan. Pelkkä Hänen tuntemisensa ei kuitenkaan riitä, vaan meistä on myös tultava Hänen kaltaisiaan. Jotta voimme tulla Vapahtajan kaltaiseksi, meidän on toimittava. Palvelemalla muita olemme Kristuksen palvelustovereita.

Ollessani nuori kirkon jäsen kotimaassani elettiin vaikeita aikoja, ja monilla oli taloudellisia vaikeuksia. Vein joskus ruokaa seurakuntamme jäsenille ja jätin ruokakassit nimettömänä heidän ovensa taakse. Pidin siitä ajatuksesta, että kun he löytäisivät ruokakassin tietämättä, kuka sen toi, he kiittäisivät Jumalaa eivätkä minua. Yksi pyhien kirjoitusten lempivertauksistani on vertaus laupiaasta samarialaisesta. Samarialainen ei ollut suunnitellut mitään hyviä tekoja tuolle kyseiselle päivälle, mutta hän näki tarpeen ja ryhtyi toimeen. Jeesus sanoi lainopettajalle tämän kertomuksen lopussa: ”Mene ja tee sinä samoin” (3). Tämä Jeesuksen sanoma on suunnattu myös meille. Auttamalla muita voimme tuntea samoin kuin Jeesus tunsi, kun Hän palveli muita.

pix5

Liitot

Liitto solmitaan kahden tai useamman osapuolen välillä. Kun solmimme liittoja kirkossa, me olemme liiton yksi osapuoli ja toinen osapuoli on Jumala. Ensimmäinen liittomme on kasteenliitto, ja tämän liiton tekemisen yhteydessä lupasimme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen. Sunnuntaisin osallistumme sakramenttikokoukseen uudistaaksemme kasteenliittomme. Temppeleissä teemme liittoja, jotka ovat voimassa myös sen jälkeen, kun lähdemme tästä maailmasta.

Presidentti Nelson on sanonut, että me ”lisäämme Vapahtajan voimaa elämässämme myös silloin, kun teemme pyhiä liittoja ja pidämme nuo liitot täsmällisesti. Meidän liittomme sitovat meidät Häneen ja antavat meille jumalallista voimaa.” (4) Auttaaksemme muita lisäämään Vapahtajan voimaa elämässään voisimme rohkaista ja auttaa heitä ottamaan vastaan jumalallisia toimituksia ja liittoja.

Baptism

Jeesuksesta Kristuksesta todistaminen

Omakohtainen todistuksemme alkaa yleensä jonkun toisen todistuksesta. Siskoni kertoi minulle todistuksestaan kasteensa jälkeen. Tunsin halua kuulla lisää siitä, mistä siskoni oli todistanut. Sitten lähetyssaarnaajat tulivat ja todistivat Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen evankeliumistaan ja palautetusta kirkosta. Se oli niin voimallista, että se muutti elämäni täysin. Ateistista oli hetkessä tullut uskovainen, joka halusi seurata Kristuksen opetuksia ja esimerkkiä. Samalla tavalla meidän todistuksemme voi muuttaa jonkun toisen elämän. Todistuksemme ansiosta joku voi oppia tuntemaan Kristuksen, jota hän ei aiemmin tuntenut.

Todistan teille, että tiedän, että meillä on rakastava taivaallinen Isä. Tiedän, että Hänen poikansa Jeesus Kristus on lunastanut meidät synnistä. Lupaan teille, että kun rukoilette, tutkitte pyhiä kirjoituksia, palvelette toisia, teette liittoja Herran kanssa ja todistatte Hänestä, opitte tuntemaan Vapahtajanne Jeesuksen Kristuksen entistä paremmin.


1. Lujana uskossa, ”Rukous”
2. Alma 17:2
3. Luuk. 10:37
4. Presidentti Russell M. Nelson, ”Kuinka ammennamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen voimaa”, Liahona, toukokuu 2017