Päivitys: Kirkon jäsenten kokoontumiset keskeytetään tilapäisesti maailmanlaajuisesti

Paikalliset johtohenkilöt neuvottelevat päättääkseen, kuinka saada sakramentti jäsenten saataville ainakin kerran kuussa

kirkon rakennus

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi lähettivät seuraavan kirjeen 12. maaliskuuta 2020 kirkon jäsenille maailmanlaajuisesti.

Hyvät veljet ja sisaret

Kuten 11. maaliskuuta 2020 päivätyssä kirjeessämme lupasimme, me seuraamme edelleen niiden olosuhteiden muuttumista, jotka liittyvät koronaviruksen aiheuttamaan tautiin (COVID-19) kaikkialla maailmassa. Olemme pohtineet kirkon paikallisten johtohenkilöiden, valtion viranomaisten ja lääketieteen ammattilaisten neuvoja sekä olemme pyytäneet Herran johdatusta näihin asioihin. Annamme nyt seuraavat päivitetyt ohjeet.

Tästä lähtien kaikki kirkon jäsenten julkiset kokoontumiset keskeytetään tilapäisesti maailmanlaajuisesti, kunnes toisin tiedotetaan. Näitä ovat

  • vaarnakonferenssit, johtohenkilöiden konferenssit ja muut suuret kokoontumiset
  • kaikki jumalanpalvelukset, mukaan lukien sakramenttikokoukset
  • seurakuntien ja vaarnojen toiminnat.

Mikäli mahdollista, pitäkää kaikki välttämättömät johtohenkilöiden kokoukset tekniikan välityksellä. Tarkemmat kysymykset voi osoittaa paikallisille pappeusjohtajille. Muihin asioihin liittyviä lisäohjeita annetaan myöhemmin.

Piispojen tulee neuvotella vaarnanjohtajansa kanssa päättääkseen, kuinka saada sakramentti jäsenten saataville ainakin kerran kuussa.

Kannustamme jäseniä heidän palvelutyöpyrkimyksissään huolehtia toisistaan. Meidän tulee noudattaa Vapahtajan esimerkkiä siunata ja kohottaa muita.

Lausumme todistuksemme Herran rakkaudesta tänä epävarmuuden aikana. Hän on siunaava teitä niin että koette iloa, kun teette parhaanne elääksenne Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan kaikissa olosuhteissa.

Parhain terveisin

ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi