Raamattu

Me rakastamme ja kunnioitamme Raamattua. Raamattu on Jumalan sanaa. Se tuodaan aina ensimmäiseksi esiin meidän kaanonissamme, pyhissä kirjoissamme.

Raamattu

Mikä on Pyhä Raamattu?

Pyhän Raamatun sivut kirjaimellisesti sisältävät Kristuksen käännyttävän, parantavan Hengen, joka vuosisatojen ajan on saanut ihmissydämet kääntymään ja johdattanut ihmiset rukoilemaan, valitsemaan oikean tien ja etsimään, jotta he löytävät Vapahtajansa.

Pyhä Raamattu on hyvin nimetty. Se on pyhä, koska se opettaa totuutta, pyhä, koska sen henki lämmittää meitä, pyhä, koska se opettaa meitä tuntemaan Jumalan ja ymmärtämään Hänen kanssakäymisiään ihmisten kanssa, ja pyhä, koska sen sivut todistavat kauttaaltaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat avoimeen pyhien kirjoitusten kaanoniin, mikä tarkoittaa, että Raamatun lisäksi on muita pyhiä kirjoja (kuten Mormonin kirja) ja että Jumala ilmoittaa jatkuvasti sanaansa elävien profeettojen välityksellä. Usein väitetään, että kristittynä oleminen merkitsee sola scriptura -periaatteen eli sen hyväksymistä, että Raamattu yksin sisältää kaiken tarpeellisen. Mutta jos väitetään, että Raamattu on viimeinen Jumalan sana – etenkin viimeinen Jumalan kirjoitettu sana – niin väitetään enemmän kuin Raamattu itse väittää. Missään kohdassa Raamattua ei julisteta, että kaikki Jumalan ilmoitukset koottaisiin yhteen ainoaan teokseen, joka olisi ikuisesti suljettu, ja ettei enempää pyhien kirjoitusten ilmoitusta voisi saada.

Lue Raamattua (tässä saatavana vain englanninkielisenä)


”Todistan juhlallisesti, että me uskomme vilpittömästi ja täysin Herraan Jeesukseen Kristukseen sekä Hänen sanaansa, joka on ilmoitettu Pyhän Raamatun kautta. Me emme ainoastaan usko Raamattuun – me pyrimme seuraamaan sen ohjeita ja opettamaan sen sanomaa.”

– M. Russell Ballard (Liahona, toukokuu 2007, s. 82.)