Sukututkimus: yhdysside menneisyyteen

Sukututkimus

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (MAP-kirkon) jäsenille perhe on tärkeämpi kuin lähes mikään muu! Myöhempien aikojen pyhät, joista toisinaan käytetään nimitystä mormonit, uskovat, että perhe voi jatkua iankaikkisuuteen. Se tarkoittaa sitä, että perheeseemme kuuluvat paitsi ne, jotka elävät kanssamme nyt täällä maan päällä, myös isovanhemmat, esivanhemmat ja muut sukulaiset, jotka ovat eläneet ennen meitä. Eräs mormonijohtaja, vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista, on opettanut: ”[Taivaallisen] Isämme suunnitelma koskee perheitä, joita kuvaa suuri puu. Jotta puu voi elää ja kasvaa, se tarvitsee sekä juuria että oksia. Samalla tavoin meidän pitää olla yhteydessä sekä juuriimme – vanhempiimme, isovanhempiimme ja muihin esivanhempiimme – että oksiimme – lapsiimme, lastenlapsiimme ja muihin jälkeläisiimme.” (”Our Father’s Plan Is about Families”, RootsTech-sukututkimuskonferenssin Family Discovery Day -tapahtumassa pidetty puhe, 14. helmikuuta 2015, lds.org.) Lue lisää, jolloin saat enemmän tietoa siitä, mitä mormonit ajattelevat sukututkimustyöstä ja siitä, kuinka suvun tutkiminen on yhteydessä mormonitemppelien rakentamiseen.

Miksi sukututkimustyö on niin tärkeä mormoneille?

Kun Joseph Smith, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustajaprofeetta, oli nuorukainen, enkeli nimeltä Moroni ilmestyi Josephin sängyn viereen Josephin rukoillessa. Josephille puhuessaan enkeli Moroni lainasi Raamatusta Malakian kirjan muutamia jakeita muuttaen niitä hieman (ks. Joseph Smith – historia 28–39). Moroni sanoi Josephille:

”Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden kautta ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tuloa.

– – Ja hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan.” (Joseph Smith – historia 38–39.) 

Mormonit uskovat, että aivan kuten Moroni opetti Joseph Smithille, ”lasten sydänten” täytyy kääntyä heidän isiensä eli esivanhempiensa puoleen valmistauduttaessa Herran Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen maan päälle. Yksi tapa, jolla mormonit ”kääntävät sydämensä” esivanhempiensa puoleen, on osallistua sukututkimustyöhön (ks. David A. Bednar, ”Lasten sydämetkääntyvät”, Liahona, marraskuu 2011, s. 24–27). Monet ihmiset, sekä mormonit että muut, voivat todistaa rakkauden hengestä, jota he tuntevat sukulaisiaan kohtaan tutkiessaan sukuaan. Sukua tutkiessaan mormonit kokoavat edesmenneiden sukulaistensa nimiä, jotta heidän puolestaan voidaan suorittaa toimituksia. Mormonit uskovat, että pyhissä temppeleissä meidät voidaan sinetöidä eli liittää yhteen perheemme jäsenten, sekä elävien että kuolleiden, kanssa, jotta perhe voi olla yhdessä haudan tuolla puolen.

Mitä mormonitemppeleissä tapahtuu?

Mormonit uskovat, että voidaksemme palata asumaan taivaallisen Isämme luo kuolemamme jälkeen meidän täytyy saada tiettyjä toimituksia – kuten kaste ja Pyhän Hengen lahja – silloin kun olemme maan päällä (ks. Lujana uskossa, 2005, s. 173–174). Monilla Jumalan lapsilla ei kuitenkaan ole ollut tilaisuutta elossa ollessaan ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja saada näitä pelastavia toimituksia. 

Mormonit uskovat, että me jatkamme kuolemamme jälkeen elämäämme henkinä ja että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin saarnaaminen jatkuu henkimaailmassa (ks. Oppi ja liitot 138). Monet Jumalan lapsista henkimaailmassa ottavat vastaan evankeliumin, ja nämä ihmiset haluavat, että heidän puolestaan suoritetaan toimituksia kuten kaste (ks. Introduction to Family History Student Manual, 2012, s. 83). Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala on käskenyt kirkkonsa jäseniä rakentamaan temppeleitä paikoiksi, joissa he voivat saada pelastavia toimituksia edesmenneiden sukulaistensa puolesta. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, ettei ketään pakoteta hyväksymään näitä toimituksia (ks. Introduction to Family History Student Manual, s. 9).

Kuinka voin saada lisää tietoa?

Monet mormonit tutkivat sukuaan, jotta he voivat ottaa vastaan toimituksia sukulaistensa puolesta temppelissä. Mormonitemppelit ovat pyhiä paikkoja, joissa perheitä liitetään yhteen iankaikkisuudeksi ja joissa suoritetaan pyhiä, pelastavia toimituksia. Luo oma maksuton sukupuusi sivustolla familysearch.org tai opi lisää mormonitemppeleistä sivustolla mormon.org/fin