Suomen kolmas vaarna perustettiin Jyväskylässä

Johtokunta
vas. Toinen neuvonantaja Kari Welling, Jyväskylän vaarnanjohtaja Samuel Kuosmanen, ja ensimmäinen neuvonantaja Olli-Pekka Kämäräinen.

Suomessa oli erityinen juhlahetki, kun maan kolmas vaarna järjestettiin Jyväskylässä 16. toukokuuta 2021. Tunnelma Jyväskylän kappelissa oli käsinkosketeltava, kun vanhin Erich W. Kopischke Euroopan vyöhykkeen johtokunnasta, ja pohjoismaista vastaava vyöhyke seitsenkymmen Erik Bernskov järjestivät Jyväskylän vaarnan. 

Monet kirkon jäsenet Suomessa ovat tehneet sinnikkäästi työtä historiallisen, uuden vaarnan perustamisen eteen. Jyväskylän vaarna koostuu kahdestatoista seurakunnasta, ja se on pinta-alaltaan vaarnoista suurin. Suomen ensimmäinen vaarna, Helsingin vaarna, perustettiin vuonna 1977. Tampereen vaarna järjestettiin kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1983.  

Hakemus Jyväskylän vaarnan perustamiseksi hyväksyttiin ensimmäisen presidenttikunnan ja  kahdentoista apostolin koorumin kokouksessa maaliskuussa 2021. Vanhin Kopischke kuvaili uuden vaarnan perustamista ihanaksi päiväksi Suomelle. Sen myötä Siionin vaarnan tuomat siunaukset ovat nyt tarjolla kaikille myöhempien aikojen pyhille ja koko Suomen kansalle.

Uuden vaarnan johtajaksi hyväksyttiin Samuel Kuosmanen Oulusta, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Olli-Pekka Kämäräinen Kuopiosta, ja toiseksi neuvonantajaksi Kari Welling Oulusta.

Juhlapuheessaan vanhin Kopischke korosti yksilöiden näkemisen merkitystä, sekä ykseyden, palvelun ja rakkauden muutoksia aikaansaavaa voimaa. Rakkaus ja yhteenkuuluvuus ovat hänen mukaansa ne asiat, joilla vaarnaa oikeasti rakennetaan, vaikka on tietysti välttämätöntä organisoida sen toiminta myös käytännössä.  Hän muistutti, että organisaatio on vain järjestys toiminnalle, ei toiminnan tarkoitus. Myös temppelin johtaja Matti Jouttenus ja temppelin emäntä Anne Jouttenus puhuivat rakkaudesta ja ykseydestä, jotka liittävät sydämet yhteen. 

Uudessa vaarnassa välimatkat monien seurakuntien välillä ovat pitkät. Pandemian myötä kirkon jäsenet ja johtajat ovat kuitenkin omaksuneet hyvin teknologian mahdollisuudet yhteydenpidossa. Juhlakokoustakin seurattiin tuttuun tapaan kodeista käsin, teknologian välityksellä.