Tämä on toivon evankeliumi

Vanhin Zarse
Vanhin Zarse, Saksa vyöhykeseitsenkymmen

Syyskuun lopussa 2019 isäni kaatui ja hänen reisiluunsa murtui. Väärät diagnoosit ja vääränlainen hoito sairaalassa johtivat siihen, että hänen tilansa heikkeni ja pelkäsimme hänen kuolevan. Lääkärinä järjestin hänelle siirron sairaalaan, jossa itse työskentelen, koska olin ehdottomasti päättänyt parantaa hänet. Myötätuntoiset ja tukea antavat kollegani suorittivat hänelle leikkauksen ja hoitivat häntä poikkeuksellisen sitoutuneesti, mutta isäni terveys ei kohentunut merkittävästi. Marraskuun puolivälissä äitini kertoi minulle eräästä tietystä keskustelusta, jonka hän oli käynyt isäni kanssa. Äiti sanoi isälle: ”Sinun on vaikea maata täällä sängyssä.” ”Kyllä!” ”Tiedän, kuinka mielelläsi toimitit puuhakkaana tehtäviä temppelissä.” ”KYLLÄ!” ”Sinun ei tarvitse jäädä tänne minun vuokseni. Haluatko lähteä?” Hänen koko olemuksensa tuntui loistavan, kun hän sanoi: ”Kyllä!” Sitten hän otti äitiäni kädestä ja sanoi: ”Missä sitten olemmekin, me kuulumme yhteen ikuisesti!”[1]

Olen hyvin kiitollinen toivosta, joka isälläni on. Hän ei koskaan tuntenut maallista isäänsä, ja kun lähetyssaarnaajat opettivat hänelle, että hänellä on taivaallinen Isä ja Lunastaja, jotka rakastavat häntä hyvin paljon, tästä uudesta tiedosta tuli opastava valo hänen elämäänsä. Olen yhtä kiitollinen toivosta, joka äidilläni on. Hänen henkilökohtainen yhteytensä taivaalliseen Isäänsä ja hänen tietonsa iankaikkisista perheistä on juurtunut syvälle hänen sydämeensä. Isäni ja äitini kumpikin toivovat ”parempaa maailmaa, aivan niin, sijaa Jumalan oikealla puolella” [2]. Kumpikin on tietoinen henkilökohtaisista heikkouksistaan ja puutteistaan. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt heidän toivoaan ja luottamustaan Lunastajamme armoon ja hyvyyteen. Myös profeetta Eter tiesi, kuinka tärkeää toivo on ihmisten parannuksen kannalta, minkä vuoksi jerediläisten tuhoa edeltävinä viimeisinä päivinä hän opetti, että ”toivo – – on ihmisten sieluille ankkurina, joka tekee heistä varmoja ja lujia saaden heidät alati tekemään runsaasti hyviä tekoja ja johdattaa heitä kirkastamaan Jumalaa” [3]. Eter opetti näin, vaikka ihmiset eivät siihen aikaan uskoneetkaan siihen. Onko meidän lapsillamme, nuorillamme ja nuorilla aikuisillamme tänä päivänä tällainen toivo, jonka ansiosta he voivat lähestyä Jumalan valtaistuinta luottavaisina? Tällaisella toivolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kieltävän sanonnan ”Viimeisenä kuolee toivo” kanssa. Ei, kyse on jumalallisesta voimasta, joka tuo meidät takaisin Jumalan luo. Myös Saatana tietää tämän, ja pyrkiessään hävittämään ”Herran nuorisopataljoonan”, ”Israelin toivon”, hän aloittaa juuri siitä. Vanhin Klebingat on sanonut: ”Siitä syystä [Saatana] yrittää päästä sydämeenne syöttämään teille valheita – valheita siitä, että taivaallinen Isä on pettynyt teihin, että sovitus on teidän ulottumattomissanne, että ei hyödytä edes yrittää, että kaikki muut ovat parempia kuin te, että te ette ole kelvollisia, ja tuhat muuta muunnelmaa tästä samasta vahingollisesta aiheesta.”[4]  Presidentti Russell M. Nelson on varoittanut meitä siitä, että nämä hyökkäykset tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti.[5] Herra kuitenkin suojelee meitä innoittamalla nykyajan profeettojaan. Kaikki muutokset kirkossa ja uusi ohjelma lapsille ja nuorille on suunniteltu antamaan meille ja nuorillemme tämä jumalallinen toivo – että Jeesus kulkee rinnallamme ja auttaa meitä voittamaan vaikeat asiat.[6] Kun nyt valmistaudumme pääsiäiseen, ettehän koskaan lakkaa todistamasta lapsillenne Vapahtajamme muuttumattomasta rakkaudesta teitä kohtaan. Hän on mielellään armollinen, varsinkin niille, jotka ovat eksyneet kauas ja jotka eivät odota sitä.[7]  Minullakin on tämä kestävä toivo siitä, että hyvyytensä, laupeutensa ja rakkautensa ansiosta Isämme taivaassa toivottaa meidät jonakin päivänä avosylin tervetulleiksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. 


[1] Henkilökohtainen keskustelu.

[2] Et. 12:4.

[3] Et. 12:4.

[4] Jörg Klebingat, ”Lähestykää Jumalan valtaistuinta luottavaisina”, Liahona, marraskuu 2014, s. 34.  

[5] Ks. Russell M. Nelson, ”Avaussanat”, Liahona, marraskuu 2018, s. 7–8.

[6] Ks. Face to Face with Elder Gong, 17. marraskuuta 2019.

[7] Ks. Jeffrey R. Holland, ”Viinitarhan työmiehet”, Liahona, toukokuu 2012, s. 32–33.