- Huoltotyö ja omavaraisuus -

Omavaraisuuskoulutuksen avulla kohennetaan ihmisten elämää Kap Verden saarilla.
Montse pystyi tekemään elämässään hengellisen ja ammatillisen täyskäännöksen osallistuttuaan kurssille Koulutusta paremman työn saamiseksi.
LDS Charities tekee yhteistyötä valtiollisten organisaatioiden kanssa näönhuolto-ohjelman perustamiseksi Bosnian koululaisia varten.
Omavaraisuusohjelma opettaa osallistujia huolehtimaan perheensä toimeentulosta sekä palvelemaan perhettään ja yhteiskuntaa.
Ana ja hänen perheensä toteuttavat omavaraisuuden periaatteita pitääkseen talousarvionsa hallinnassa.
Tuore aviopari, Lawrence ja Ann-Sophie, ottaa oppia kokeneilta aviopareilta ja näkee ponnistelujensa tuloksia tehdessään yhdessä työtä tullakseen hengellisesti ja ajallisesti omavaraisiksi.
Presidentti Henry B. Eyring kannustaa meitä osoittamaan uskoa ja rakkautta Herraa kohtaan palvelemalla muita omista koettelemuksistamme huolimatta.
LDS Charities -hyväntekeväisyysjärjestö tekee yhteistyötä Kroatian Punaisen Ristin ja Maailman lääkärit -järjestön kanssa auttaakseen pakolaisia näiden integroituessa yhteiskuntaan.
Katso, miten Segundo onnistuu löytämään työtä ja siunaamaan muiden elämää, kun hän osallistuu Työnhakuni-kurssille ja ohjaa tuota kurssia.
Emanuelin tarina kertoo, kuinka hänen omavaraisuutensa on lisääntynyt työnhakuryhmän ansiosta.
Vanhin Clifford T. Herbertson auttaa meitä ymmärtämään, että omavaraisuuden periaatteita tulee noudattaa niin paikallisten johtajien kuin seurakuntienkin keskuudessa. 
Katso, kuinka omavaraisuuden periaatteet auttavat Fredsonia jatkuvasti selviytymään elämän myrskyistä.