Omavaraisuus

Muutokset tulevat voimaan 16. maaliskuuta 2020 kaikissa temppeleissä maailmanlaajuisesti
Paikalliset johtohenkilöt neuvottelevat päättääkseen, kuinka saada sakramentti jäsenten saataville ainakin kerran kuussa
Itseluottamus ja joukkoon kuulumisen tunne ovat korvaamattomia ylellisyyksiä, joihin pakolaisilla on harvoin varaa.
Kun olemme omavaraisia ajallisesti ja hengellisesti, mahdollisuutemme auttaa ja palvella muita ovat hyvät.
Omavaraisuus antaa rauhaa ja varmuutta elämään ja auttaa meitä kohtaamaan aikamme haasteita.
Kun keskitän uskoni ja ajatukseni Kristukseen, kasvan hengellisessä omavaraisuudessa ja voin pyrkiä auttamaan muita heidän kohdatessaan hengellisiä haasteita.
Omavaraisuus on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista. Kun jäsenistä tulee omavaraisia, he kykenevät paremmin myös palvelemaan muita ja pitämään heistä huolta.
Kristus haluaa kaikkien tulevan Hänen luokseen. Aseta itsellesi tavoitteita.