Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Ajan rajoittama elämämme kuolevaisuudessa on lyhyt, ja se lyhenee päivä päivältä. Ja silti se on keskeinen pelastuksellemme, sillä sen ansiosta voimme tehdä päivittäin valintoja, jotka voivat joko tuoda meidät lähemmäksi taivaallista Isäämme tai viedä meidät kauemmas Hänestä.
Yksi elämän tarkoitus on tuntea Jumala ja Jeesus Kristus.9 On kuitenkin myös tärkeää ”tuntea itsensä” ja ymmärtää oma jumalallinen identiteetti.
Viidentuhannen ihmisen ihmeellisen ruokkimisen jälkeen Jeesus piti suurenmoisen saarnan elämän leivästä. Hän huomautti, että monet eivät seuranneet Häntä sanoman tähden, ”vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi”
Opettaminen Vapahtajan tavalla edellyttää sitä, että asetamme Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme, noudatamme Hänen opetuksiaan ja levitämme rakkautta ympärillemme.
Toivon, että kuulemme aina, kun Kristus kolkuttaa oveen, ja avaamme sen. Luottakaamme Häneen ja rakentakaamme siltoja, jotka ulottuvat kaikkien Jumalan lasten luo sekä yhdistävät ja parantavat heitä.
Lue suunnitelma ja aseta tavoitteita
Ylösnousemuksensa jälkeen Vapahtaja kävi apostoliensa luona ja opetti heitä. Neljänkymmenen päivän ajan Hän näyttäytyi heille ja opetti heille Jumalan valtakunnasta. Miten ihmeellistä tuo aika, jonka he viettivät yhdessä, on varmaankin ollut.
Joka vuosi, kun juhlimme joulua, alamme ajatella lahjoja. Jotkut odottavat innoissaan, mitä he voivat antaa ja kuinka he voisivat yllättää jonkun toisen.
Onnellisuuden jakkaran kolme jalkaa ovat varmaankin pyhien kirjoitusten kumppanuushyveet usko, toivo ja rakkaus. Miksi? Luultavasti siksi, että ne kaikki keskittyvät Jeesukseen Kristukseen!
Apostoli Paavali vietti yli kolme vuotta Efesoksen pyhien keskuudessa. Sinä aikana efesolaiset kokivat ihmeitä, parantumisia ja uskomattomia tapahtumia. Kuten Paavali todisti, heidän keskuudessaan ollut ”Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle'
Me kaikki olemme erilaisia, ja meillä saattaa olla erilaisia tapoja kuulla Häntä. Mutta vaikka olemmekin erilaisia, me kaikki olemme Jumalan lapsia, ja Hän rakastaa meitä sellaisina kuin olemme ja haluaa meidän kuulevan Häntä.
Viime aikoina meille on sysätty muutoksia elämämme monilla osa-alueilla, ja vaikka emme olekaan kaikki olleet samassa veneessä, niin olemme kaikki olleet samoilla myrskyn myllertämillä vesillä.