Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Opi tuntemaan Jeesus Kristus ja anna Hänen kohottaa elämääsi.
Tiedän, että Hänen poikansa Jeesus Kristus on lunastanut meidät synnistä. Lupaan teille, että kun rukoilette, tutkitte pyhiä kirjoituksia, palvelette toisia, teette liittoja Herran kanssa ja todistatte Hänestä, opitte tuntemaan Vapahtajanne Jeesuksen Kristuksen entistä paremmin.
Valitettavasti me elämme maailmassa, joka ylistää individualismia ja jossa riitelyä ja jyrkän mielipiteen omaamista pidetään virkistävänä. Edes me kirkon jäsenet emme ole aina immuuneja tälle kehitykselle.
Toisinaan – myös erilaisissa maailmantilanteissa – voi tuntua vaikealta rakastaa kaikkia Jumalan lapsia.
Elämme ihmeellisen rikkaassa ja monimuotoisessa maailmassa, jossa on 195 maata seitsemällä mantereella, yli 7 000 eri kieltä ja jossa asuu 7,9 miljardia ihmistä.
Ajan rajoittama elämämme kuolevaisuudessa on lyhyt, ja se lyhenee päivä päivältä. Ja silti se on keskeinen pelastuksellemme, sillä sen ansiosta voimme tehdä päivittäin valintoja, jotka voivat joko tuoda meidät lähemmäksi taivaallista Isäämme tai viedä meidät kauemmas Hänestä.
Yksi elämän tarkoitus on tuntea Jumala ja Jeesus Kristus.9 On kuitenkin myös tärkeää ”tuntea itsensä” ja ymmärtää oma jumalallinen identiteetti.
Viidentuhannen ihmisen ihmeellisen ruokkimisen jälkeen Jeesus piti suurenmoisen saarnan elämän leivästä. Hän huomautti, että monet eivät seuranneet Häntä sanoman tähden, ”vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi”
Opettaminen Vapahtajan tavalla edellyttää sitä, että asetamme Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme, noudatamme Hänen opetuksiaan ja levitämme rakkautta ympärillemme.
Toivon, että kuulemme aina, kun Kristus kolkuttaa oveen, ja avaamme sen. Luottakaamme Häneen ja rakentakaamme siltoja, jotka ulottuvat kaikkien Jumalan lasten luo sekä yhdistävät ja parantavat heitä.
Lue suunnitelma ja aseta tavoitteita
Ylösnousemuksensa jälkeen Vapahtaja kävi apostoliensa luona ja opetti heitä. Neljänkymmenen päivän ajan Hän näyttäytyi heille ja opetti heille Jumalan valtakunnasta. Miten ihmeellistä tuo aika, jonka he viettivät yhdessä, on varmaankin ollut.