Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Jos näinä hyvin vaikeina aikoina aiomme kestää kohdallemme osuvat koettelemukset, kiusaukset ja haasteet ja palata lopulta kotiin taivaallisen Isämme luokse, on äärimmäisen tärkeää kulkea eteenpäin uskossa.
Kun ajattelemme Vapahtajan elämän yksittäisiä tapahtumia, kuinka keskitymme syvällisemmin siihen, mitä näiden kahden kaikkein pyhimmän tapahtuman – Hänen syntymänsä ja Hänen kuolemansa – välillä tapahtui?
Kun pohdimme viime konferenssia ja valmistaudumme seuraavaan, muistakaamme, että ne ovat meille etuoikeutettua aikaa vähentää merkittävästi etäisyyttä jumaluuteen elämässämme ja meille täydellinen tilaisuus koskettaa Jumalan kättä.
Kymmenykset antavat hengellistä luottamusta, joka mahdollistaa lukuisia muita siunauksia kuten hengellistä herkkyyttä, kiitollisuutta ja rakkautta.
Kun ihmiset kysyivät, miksi päätin kirkkoon liityttyäni palvella kokoaikaisessa lähetystyössä, vastasin, että olin löytänyt aarteen ja halusin jakaa sen muiden kanssa.
Tuntuu suurenmoiselta tehdä temppelityötä. On aivan erityistä, kun menen temppelin läpi jonkun oman esivanhempani puolesta, jonka tiedot olen itse selvittänyt tai josta olen lukenut.
Tieto siitä, ettemme työskentele yksin, suo ihmeellistä näkemystä ja lohtua.
Tärkeimpiä tavoittelemiamme asioita on rauha, ja paras keino saavuttaa se on löytää sisäinen rauha.
Meidän ei tarvitse olla täydellisiä mennäksemme temppeliin saamaan niitä ihmeellisiä siunauksia, jotka odottavat meitä siellä. Meidän tulee kuitenkin pyrkiä välttämättömään kelvollisuuteen ja tuoda uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli.
Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja henkilökohtainen yhteys Häneen on keskeisen tärkeää elämässämme.
Haastan meidät kaikki asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita ja sitoutumaan siihen, että seuraamme profeettaa, jolloin voimme saada mittaamattomia siunauksia niin tässä elämässä kuin tulevassa elämässä.
Kenties yksi suurimmista lahjoista, mitä me voimme antaa Vapahtajallemme tänä jouluna, on muistaa Hänen lahjansa meille, vaalia niitä ja todella ottaa ne vastaan.