Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Olimmepa missä tahansa vaikeuksissa, taivaallinen Isä välittää meistä aina ja tietää, mitä koettelemuksia pyrimme voittamaan, olivatpa ne kuinka vaikeita tahansa.
Julistuksen ”ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo”1, voisi ilmaista toisella tapaa näin: ”Syy koko olemassaoloon on se, että voi saada iloa.”
Nämä tunteet auttoivat minua tekemään päätöksen liittyä kirkkoon ja että ne antoivat minulle voimaa palvella muita, rohkaisivat minua tekemään parannuksen ja innostivat minua, kun opin totuutta ja tunsin elämän hyvyyttä
Pimeyden, myllerryksen ja epävarmuuden aikoina huomaamme kääntyvämme ainoan todellisen valon, toivon ja rauhan lähteen puoleen.
Temppelissä me opimme elämän tarkoituksesta, siitä, keitä me olemme, mistä me olemme tulleet, miksi me olemme täällä ja minne me menemme tämän elämän jälkeen.
Yksi asia, jonka Vapahtaja teki selväksi, oli se, että on tärkeää pysyä lähellä Häntä.
Kun nyt valmistaudumme pääsiäiseen, ettehän koskaan lakkaa todistamasta lapsillenne Vapahtajamme muuttumattomasta rakkaudesta teitä kohtaan
Vapahtaja todellakin innoittaa meitä vahvistamaan uskoamme Häneen, solmimaan liittoja ja pysymään opetuslapseuden polulla.
Lue suunnitelma ja aseta tavoitteita
Jos näinä hyvin vaikeina aikoina aiomme kestää kohdallemme osuvat koettelemukset, kiusaukset ja haasteet ja palata lopulta kotiin taivaallisen Isämme luokse, on äärimmäisen tärkeää kulkea eteenpäin uskossa.
Kun ajattelemme Vapahtajan elämän yksittäisiä tapahtumia, kuinka keskitymme syvällisemmin siihen, mitä näiden kahden kaikkein pyhimmän tapahtuman – Hänen syntymänsä ja Hänen kuolemansa – välillä tapahtui?
Kun pohdimme viime konferenssia ja valmistaudumme seuraavaan, muistakaamme, että ne ovat meille etuoikeutettua aikaa vähentää merkittävästi etäisyyttä jumaluuteen elämässämme ja meille täydellinen tilaisuus koskettaa Jumalan kättä.