Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

”Mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni” (OL 59:9).
Evankeliumin perusperiaatteiden mukainen elämä tuo voimaa, lujuutta ja hengellistä omavaraisuutta.
Pyhänä oleminen tarkoittaa osittain sitä, että on puhdas, ja se, ettei elämässämme ole maailman tahroja tai likaa, on iso askel kohti pyhyyttä.
Todistan, että Jeesus on Kristus ja että Hän on koko ihmiskunnan Vapahtaja. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on ääretön. Rukoilen, että jokainen meistä voisi järjestää asiansa ja valmistautua niin, että tuntisimme joulun todellisen hengen. 
Kirkon jäseninä meillä kaikilla on halu kertoa evankeliumista muille. Internetin sähköinen valtatie on suurena apuna suorittaessamme tätä tehtävää.
Herran pyhä temppeli on ”Herran vuori”, jossa voimme vahvistaa uskoamme taivaalliseen Isäämme ja Hänen ainosyntyiseen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.
Kun meistä tulee kasteessa kirkon jäseniä, meidät täyttää toivo iankaikkisesta elämästä ja siitä, että pääsemme lähemmäksi Jumalaa ymmärtämällä paremmin Häntä ja Hänen suunnitelmaansa meitä varten.
Tammikuussa julkistettiin yksinkertaistettu vyöhykkeen suunnitelma. Vuodesta on kulunut jo yli puolet.
Pitämällä kiinni rautakaiteesta Euroopan pyhät poimivat Herran lupaamia hedelmiä ja tulevat hengellisesti ja ajallisesti omavaraisemmiksi.
Olennainen osa uskoamme on omavaraisuuden saavuttaminen sekä hengellisesti että ajallisesti.
”Suuri seulomisen aika koittaa, ja monet lankeavat, sillä – – koetus tulee, ja kuka sen kestää?”
Vanhurskaiden vanhempien esimerkkiä tarvitaan nykyään yhtä paljon kuin aina ennenkin.