Temppeligarmentit ja uskonnollinen vaatetus

Temppelivaatetus

Vuosisatojen ajan monien uskontokuntien jäsenet ovat käyttäneet pyhää vaatetusta vertauskuvana omistautumisestaan Jumalalle. Pyhää vaatetusta on monenlaista eri kulttuureissa ja uskonnoissa – kuten esimerkiksi munkin- tai nunnankaapu, papin kasukka, juutalainen rukoussaali, muslimien kalotti ja buddhalaismunkin viitat. Omistautuneille myöhempien aikojen pyhille pyhää vaatetusta ovat temppeligarmentti sekä temppeliviitta, jota käytetään ainoastaan myöhempien aikojen pyhien temppeleissä. 

Mikä on temppeligarmentti?

Temppeligarmenttia käyttävät vain Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon aikuiset jäsenet, jotka ovat antaneet pyhissä temppeleissä pyhiä lupauksia olla uskollinen Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Temppeligarmentti vastaa malliltaan tyypillisiä säädyllisiä alusvaatteita. Se on valkoinen ja kaksiosainen, ja sitä käytetään päivittäin normaalivaatteiden alla.

Myöhempien aikojen pyhille, jotka käyttävät temppeligarmenttia, se on jatkuva fyysinen muistuttaja henkilökohtaisesta hengellisestä sitoutumisesta (ks. ”Asian ytimeen”, Liahona, syyskuu 2012, s. 47). Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että temppeligarmentti ”muistuttaa Jumalan kanssa Hänen huoneessaan tehdyistä pyhistä liitoista, se suojaa ja peittää ruumista ja se on vertauskuva vaatetuksen ja elämän säädyllisyydestä, jonka tulisi olla luonteenomaista kaikille Kristuksen nöyrille seuraajille” (Carlos E. Asay, ”Temppeli-ihokas: ’sisäisen sitoutumisen ulkoinen ilmaus’”, Liahona, syyskuu 1999, s. 35). Myöhempien aikojen pyhien mielestä pyhien temppelivaatteiden pilkkaaminen tai niiden nimittäminen ”taianomaisiksi alusvaatteiksi” on erittäin loukkaavaa.

Mikä on temppeliviitta?

Toisin kuin temppeligarmentti, jota uskolliset myöhempien aikojen pyhät käyttävät sekä päivin että öin, temppeliviittaa käytetään vain Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon temppeleissä. Temppeliviittaa nimitetään myös pyhän pappeuden viitaksi, ja se on varattu uskonnon korkeimpiin pyhiin toimituksiin.

Temppeliviitan valkoinen väri ilmaisee puhtautta. Temppeliviitoissa ei ole merkkejä arvosta tai asemasta – miehillä ja naisilla on samankaltaiset vaatteet, ja viitta on samanlainen jokaisella uusimmasta jäsenestä virkaiältään vanhimpaan kirkon johtajaan. Temppeliviitta on yksinkertainen vaate, joka yhdistää uskonnollisen vertauskuvallisuuden muistumiin muinaisesta papillisesta perinteestä, kuten Vanhaan testamenttiin on kirjoitettu (ks. Toinen Mooseksen kirja 35:19, 2140:13).

Kuinka voin saada lisää tietoa?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että temppelit ovat pyhimpiä paikkoja maan päällä. Ne ovat Herran huoneita sekä rauhan, turvan ja oppimisen tyyssijoja. Saat lisää tietoa myöhempien aikojen pyhien temppeleistä ja uskonkäsityksistä sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.

Suuri osa tästä artikkelista on tiivistelmää Mormon Newsroom -verkkosivuston artikkelista ”Temple Garments”. Katso tuosta artikkelista lisää tietoa vaatetuksesta, joka on pyhää myöhempien aikojen pyhille.