Temppelin siunaukset elämässäni

Vanhin Wondra
Vanhin Helmut D. Wondra vyöhykeseitsenkymmen

Rakkauteni temppeliä kohtaan alkoi jo lapsena, kun tiesin temppelit vain kuvista ja kertomuksista. Aina kun vanhempani palasivat Sveitsissä sijaitsevasta Bernin temppelistä, he vaikuttivat onnellisemmilta ja aurinkoisemmilta kuin aiemmin – ja he toivat aina tuliaisiksi herkullista sveitsiläistä suklaata. Sillä tavalla muodostin jo hyvin nuorena todella myönteisen yhteyden Herran huoneeseen.

13-vuotiaana sain ensimmäisen kerran tilaisuuden nähdä temppelin ja astua sinne sisään. Jo temppelin näkeminen ulkoa päin sai minut liikuttumaan sen pyhyydestä ja puhtaudesta. Sisällä temppelissä tunsin olevani lähellä taivasta. Vuosien varrella nuo tunteet ovat vain syventyneet ja kirkastuneet.

Temppelin ovien yläpuolella on sanat: Herralle pyhitetty.Herran huone.

Herra Jeesus Kristus on tosiaan temppelin herra. Nämä pyhät huoneet on pyhitetty Hänelle ja taivaalliselle Isällemme. Temppelit pyhittää Pyhän Hengen läsnäolo. Temppelistä huokuvan voiman ja valon lähde on Kristus. Kaikki vertauskuvat ja liitot, kaikki temppelitoimitukset viittaavat Häneen ja Hänen suureen sovitukseensa ja auttavat meitä tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. 

Jokapäiväistä elämäämme kuvaa usein meteli ja myllerrys. Se, että aika ajoin jätämme sen kaiken taaksemme tullaksemme Herran huoneeseen tuoden itsemme siellä vallitsevan rauhan ja pyhyyden ilmapiiriin, tuo rauhaa sieluumme.

Tässä puhtaassa ilmapiirissä meidän on helpompi löytää vastauksia tärkeimpiin kysymyksiimme ja huolenaiheisiimme. Ensimmäisessä sanomassaan kirkon presidenttinä presidentti Nelson lupasi seuraavaa:

Temppelitoimitukset ja siellä tekemänne liitot vahvistavat ratkaisevalla tavalla elämäänne, avioliittoanne ja perhettänne sekä kykyänne vastustaa vastustajan hyökkäyksiä. Teidän palvelunne temppelissä ja teidän palvelutyönne siellä esivanhempienne puolesta siunaavat teitä entistä suuremmalla määrällä henkilökohtaista ilmoitusta ja rauhaa ja lujittavat sitoumustanne pysyä liittopolulla.[1]

Temppelin suurenmoisten lupausten täyttyminen riippuu siitä, kuinka uskollisesti me pidämme temppeliliitot ja kuinka suuressa määrin me todella pyhitämme itsemme Herralle ja Hänen työlleen.

Meidän ei tarvitse olla täydellisiä mennäksemme temppeliin saamaan niitä ihmeellisiä siunauksia, jotka odottavat meitä siellä. Meidän tulee kuitenkin pyrkiä välttämättömään kelvollisuuteen ja tuoda uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli.[2]Mielestäni se tarkoittaa sitä, että minun on kehitettävä sydämestäni mukautuva ja pehmeä – sydän, joka on sopusoinnussa taivaallisen Isäni kanssa. Murtunut mieli tarkoittaa minusta sitä, että omaksun rehellisen asenteen, että olen tietoinen vajavuuksistani sekä siitä, että tarvitsen Herran apua voidakseni palata taivaallisen Isäni luokse.

Herra on luvannut: 

Ja siunattuja ovat kaikki ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät täytetään Pyhällä Hengellä.[3]

Suurin siunaus, minkä olen kokenut Herran huoneessa, on se, että olen yhdessä rakkaan vaimoni kanssa voinut laskea perustan iankaikkiselle perheelle. Temppeliliittojen ja siellä käytettävän sinetöimisvaltuuden ansiosta meillä on lupaus siitä, että avioliittomme kestää ajan ja koko iankaikkisuuden, jos pysymme uskollisina näille liitoille. Meillä on lupaus siitä, että voimme yhdessä rakkaimpiemme kanssa elää ikuisesti Jeesuksen Kristuksen ja taivaallisen Isämme luona. 

Tämän lupauksen täyttyminen on jokaisen uhrauksen arvoinen.

Olkaamme kansa, joka tulee mahdollisimman usein temppeliin pyhittymään ja puhdistumaan, saamaan ilmoitusta ja voimaa korkeudesta, palvelemaan esivanhempiamme ja, evankeliumin liittojen ja Kristuksen armon välityksellä, saamaan kaikki ne siunaukset, jotka taivaallisella Isällämme on varattuna meitä varten.


[1]Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma 16. tammikuuta 2018

2Ks. 3. Nefi 9:20

33. Nefi 12:6