Temppelin siunaukset

Vanhin Moreira
Vanhin Joaquim J. Moreira, Portugali vyöhykeseitsenkymmen

Mooses kirjoitti, kuinka Herra opetti Aadamille onnensuunnitelmaa: ”Ja katso, kaikilla asioilla on vertauskuvansa, ja kaikki on luotu ja tehty todistamaan minusta; sekä se, mikä on ajallista, että se, mikä on hengellistä; se, mikä on taivaissa ylhäällä, ja se, mikä on maan päällä, ja se, mikä on maassa, ja se, mikä on maan alla, sekä ylhäällä että alhaalla – kaikki todistaa minusta.”[1]

Kaikkein pyhimmät paikat täällä maan päällä ovat temppelit, jotka todistavat Vapahtajan keskeisestä asemasta temppelipalvelussa. Temppelin sisäänkäynnin kohdalla on kirjoitettuna seuraavat sanat: ”Herralle pyhitetty” ja ”Herran huone”.

Kun Vapahtaja Jeesus Kristus ilmestyi nefiläisille, Hän kutsui kaikkia lapsia tulemaan luokseen. Tapahtumasta kerrotaan näin: ”Niin he toivat pienet lapsensa ja panivat heidät maahan hänen ympärilleen, ja Jeesus seisoi keskellä; ja väkijoukko antoi tietä, kunnes heidät kaikki oli tuotu hänen luoksensa.”[2]

Siten yksi temppelin siunauksista on se, että meidät tuodaan Hänen luokseen olemaan Hänen kanssaan, ja voimme oppia Häneltä ja Hänen kanssaan, jotta meistä voisi tulla Hänen kaltaisiaan.

Temppelissä me opimme elämän tarkoituksesta, siitä, keitä me olemme, mistä me olemme tulleet, miksi me olemme täällä ja minne me menemme tämän elämän jälkeen.

Soveltaessamme näitä opetuksia käytäntöön koko elämämme ajan temppelissä kävijöinä jokainen meistä tekee myös pyhiä lupauksia Herran kanssa. Niitä kutsutaan liitoiksi. 

Näihin liittoihin kuuluu, että olemme kuuliaisia Jumalalle, seuraamme Jeesusta Kristusta, olemme moraalisesti puhtaita ja omistamme aikamme ja lahjamme Herran palvelukseen. 

Näistä sitoumuksista tulee päivittäisen elämämme johtavia periaatteita. Näiden pyhien liittojen kunnioittaminen tuo meille enemmän rauhaa, iloa ja siunauksia tässä elämässä, kun pyrimme palaamaan Jumalan luokse elääksemme Hänen kanssaan ikuisesti.

Yksi temppelissä käymisen siunauksista on se tunne seesteisyydestä, rukouksesta ja huomaavaisuudesta, joka nousee taivaaseen, jossa voimme elää ikuisesti perheemme kanssa taivaallisen Isämme ja Jeesuksen Kristuksen luona.

Suuri siunaus on myös profeetta Malakian profetian täyttyminen: ”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian.

Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.”[3]

Kun Jeesus Kristus kastettiin, Hän osoitti sitoutumisensa noudattamalla kaikkia Jumalan käskyjä. Myöhemmin Jeesus opetti, että kaste on välttämätön Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi. Entä sitten ne ihmiset, jotka ovat kuolleet saamatta kastetta? 

Temppelissä kaste ja muut välttämättömät toimitukset tehdään niiden ihmisten puolesta, jotka ovat kuolleet saamatta tilaisuutta niihin. Sellaiset toimitukset tuovat Jeesuksen Kristuksen pelastavan armon kaikille ihmisille. Tämä muiden puolesta tehty palvelutyö tehdään rakkaudesta. Ja koska myöhempien aikojen pyhät uskovat elämän jatkuvan kuoleman jälkeen, he uskovat myös, että ihmiset, jotka ovat kuolleet, ovat tietoisia heidän puolestaan tehdyistä toimituksista ja että he ovat vapaita päättämään, ottavatko he ne vastaan vai eivät.

Sukututkimustyön avulla myöhempien aikojen pyhät etsivät tietoja esivanhemmistaan ja vievät nimet temppeliin suorittaakseen toimitukset heidän puolestaan. 

Kun nykyinen ensimmäinen presidenttikunta kutsuttiin, presidentti Russell M. Nelson sanoi: ”Päämäärä, johon jokainen meistä pyrkii, on saada avuksemme voima Herran huoneessa, tulla sinetöidyksi perheinä, olla uskollisia temppelissä tehdyille liitoille, jotka tekevät meistä kelvollisia Jumalan suurimpaan lahjaan – iankaikkiseen elämään. Teidän palvelunne temppelissä – – [siunaa] teitä entistä suuremmalla määrällä henkilökohtaista ilmoitusta.” [4]

Kutsun kaikkia nauttimaan näistä siunauksista ja lupauksista menemällä temppeliin.

 


[1] Moos. 6:63.

[2] 3. Nefi 17:12.

[3] Mal. 3:23–24.

[4] https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/article/first-presidency-message/2018/01/introduction-to-the-first-presidency?lang=fin