Temppelipalveluun eri puolilla maailmaa tehdään tilapäisiä muutoksia

Ces changements seront effectifs dans tous les temples au niveau mondial le 16 mars 2020.

Helsingin temppeli

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi lähettivät 13. maaliskuuta 2020 seuraavan kirjeen kirkon jäsenille kaikkialla maailmassa.

Rakkaat veljet ja sisaret

Nopeasti muuttuva terveystilanne eri puolilla maailmaa on aiheuttanut kasvavaa huolta. Monet hallitukset ovat asettaneet rajoituksia, jotka ovat edellyttäneet useiden temppelien väliaikaista sulkemista. Kun olemme rukoillen pyrkineet tasapainottamaan näitä rajoituksia ja tarvetta jatkaa temppelityötä, olemme päättäneet tehdä seuraavat väliaikaiset muutokset, jotka tulevat voimaan 16. maaliskuuta 2020 kaikissa temppeleissä eri puolilla maailmaa.

  • Siellä missä julkiset ja/tai uskonnolliset kokoontumiset valtiovallan asettamien tai muiden rajoitusten vuoksi olisivat käytännössä esteenä temppelityölle, sijaistoimituksia ja eläville suoritettavia toimituksia lykätään väliaikaisesti.
  • Siellä missä valtiovallan asettamat tai muut rajoitukset eivät estä kaikkea temppelityötä, seuraavia eläville suoritettavia temppelitoimituksia voidaan tehdä voimavarojen mukaan, kunhan aika on varattu etukäteen: aviomiehen ja vaimon sinetöimistoimitus, lapsen sinetöimistoimitus vanhempiin sekä eläville suoritettavat esitoimitukset ja endaumenttitoimitukset. Sijaistoimituksia ei toistaiseksi tehdä.
  • Kaikki vierastalot suljetaan.

Kirkon jäsenet saavat ohjeet varatessaan ajan eläville suoritettavia toimituksia varten. Temppelin henkilökunta ottaa yhteyttä niihin, joilla on tällä hetkellä sovittu tapaaminen.

Kaikissa temppeleissä suoritetaan toimenpiteitä, joilla minimoidaan tautien leviämisen riski. Näitä ovat temppelin henkilökunnan vähentäminen, vieraiden läsnäolon rajoittaminen eläville suoritettavissa toimituksissa sekä ohjeiden noudattaminen oltaessa kanssakäymisissä temppelissäkävijöiden kanssa.

Temppelien johtokunnille annetaan lisätietoja, ja lisää muutoksia tehdään tarpeen mukaan.

Odotamme suurella innolla sitä aikaa, jolloin temppelit voivat jälleen toimia täydellä teholla ja ulottaa temppelityön siunaukset jäsenille ja heidän esivanhemmilleen.

Vilpittömästi

ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi