Tilaisuuksia auttaa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historian varhaisimmista ajoista lähtien jäseniä on kannustettu auttamaan myös oman kodin ja seurakuntakeskuksen ulkopuolella.

JustServe on kirkon alullepanema yhteisöllinen palveluhanke, jolla ihmisiä autetaan noudattamaan Vapahtajan kehotusta ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” tarjoamalla paikka, jossa avun tarvitsijat ja avun tarjoajat voivat kohdata. JustServe.org-verkkosivusto ja -sovellus toimivat tällä hetkellä monissa maissa jo tehokkaasti.

Suomessa ollaan aloittamassa palvelua, joka on suunniteltu yksilöiden, perheiden ja ryhmien avuksi, jotta he voisivat löytää auttamiskohteita läheltä kotia. Koska Suomessa ei vielä ole JustServe-verkkosivustoa eikä -sovellusta, toimimme Facebookin kautta. ”JustServe – Nyt auttamaan” -FB-ryhmässä kuka tahansa, niin yhteisö kuin yksittäinen ihminen, voi tarjota apua ja pyytää apua. 

Meillä toimii myös JustServe – Nyt auttamaan -työryhmä, joka etsii aktiivisesti sopivia yhteistyökumppaneita ja palveluprojekteja. Työryhmä odottaa myös jäseniltä ehdotuksia auttamiskohteista. Näissä projekteissa jäsenet, heidän perheensä ja ystävänsä sekä kaikki muut halukkaat voivat olla mukana palvelemassa. Myös kirkon eri järjestöt voivat löytää palvelumahdollisuuksia FB-ryhmän avulla. Työryhmä toimii toistaiseksi Helsingin vaarnan alaisuudessa, mutta projekteja ja auttajia voi olla missä tahansa Suomessa.

JustServen tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen perustuva palveleminen, joten jokainen on tervetullut ryhmään uskonnosta tai maailmankatsomuksesta riippumatta. Kun autamme apua tarvitsevia ihmisiä, luomme rakkauden ja yhteistyön ilmapiirin, joka ylittää eroavaisuudet ja yhdistää kaikki Jumalan lapsina.

Outi ja Ari Suominen

 

sähköposti: justserve.nytauttamaan@gmail.com

facebook: Just Serve – Nyt auttamaan