Uudet teemaoppitunnit tuovat väriä seminaariin

Teksti: Susanna Piiroinen

Aatos Airto
Credit: Justin Olson Aatos Airto, joka palvelee tällä hetkellä lähetyssaarnaajana Suomessa, uskoo, että seminaariin tehtävät muutokset ovat hyödyllisiä nuorille.

Vuoden 2025 alusta nuorten seminaariohjelma vastaa entistä paremmin nykypäivän nuorten tarpeisiin.

Tammikuusta alkaen seminaarissa on yhdestä kahteen kertaan viikossa teemaoppitunteja, joiden teemoina on muun muassa lähetystyöhön, temppeliin ja korkeakouluun valmistautuminen, pyhien kirjoitusten opiskelutaidot, emotionaalinen kestävyys, elämäntaidot ja myöhempien aikojen profeettojen opetukset.

Loput ajasta, kolmesta neljään kertaan viikossa, opiskellaan pyhiä kirjoituksia Tule ja seuraa minua -ohjelman mukaisesti, kuten tähänkin asti. Uudenlaiset teemaoppitunnit tulevat olemaan suureksi siunaukseksi seminaari-ikäisille nuorille.

”Uskon, että kaikessa yksinkertaisuudessaan nämä kurssit voivat auttaa monen nuoren henkilökohtaisen todistuksen kasvamisessa”, sanoo 19-vuotias Aatos Airto, joka valmistui seminaarista vuonna 2022.

”Nämä kurssit voivat antaa avarampaa näkemystä nuorille evankeliumin täyteydestä ja siitä, miten se voi auttaa meitä monilla elämän eri osa-alueilla”, Airto kertoo.

Airto palvelee tällä hetkellä kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Suomen lähetyskentällä ja ennen lähetystyötä hän palveli seitsemän kuukautta temppelityöntekijänä. Hänelle oli suurta apua sekä temppeliseminaarista että instituutin lähetystyöhön valmistautumis -kurssista, jota opettivat Ilkka ja Paula Aura. Kurssit olivat hyödyllisiä Airtolle oman todistuksen kasvun ja kääntymyksen kannalta.

Muutos kutsuu uusia nuoria luokkiin

Uusi seminaariohjelma on ollut jo vuoden 2024 ajan käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja pian myös muissa maissa, kuten Suomessa, päästään kokeilemaan tätä.

Helsingin vaarnan seminaari- ja instituuttiohjelmien koordinaattori Niilo Kervinen kertoo, että muutosta on kaivattu ja sitä kautta saadaan houkuteltua luokkiin myös nuoria, jotka eivät ole aiemmin käyneet seminaarissa.

”Nuoret hyötyvät paljon käytännön esimerkeistä, jotka kertovat evankeliumin periaatteiden seuraamisesta saatavista siunauksista. Näyttää siltä, että nekin nuoret, jotka eivät kiireisen kalenterinsa, harrastuksensa tai muista syistä ota osaa pyhien kirjoitusten opiskeluun seminaarissa, ovat kiinnostuneita tästä uudistuksesta”.

Kervinen kertookin saaneensa paljon innostuneita kommentteja ja palautetta nuorilta.

”Uskon, että nuoret tulevat enenemässä määrin huomaamaan ja ymmärtämään, kuinka hengellinen kasvu ja kehittyminen liittyy moneen muuhun taitoon ja lahjaan, joita me täällä maan päällä tässä ajassa tarvitsemme.” 

Myös Airto uskoo, että uudet teemaoppitunnit voivat lisätä nuorten motivaatiota käydä seminaarissa sekä houkutella myös kirkon ulkopuolisia nuoria mukaan.

”Nuorten ja nuorten aikuisten kiinnostus evankeliumiin ja eri uskontoihin on noussut. Myös emotionaalinen kestävyys on ollut iso aihe myös sosiaalisessa mediassa”, hän arvioi.

Airto on itse käynyt emotionaalisen kestävyyden kurssin, jonka aikana myös kannustettiin olemaan yhteydessä ammattilaisiin mielenterveysasioissa. Hän iloitsee siitä, että kirkon kautta on mahdollista löytää tukea tämänkin osa-alueen haasteisiin.

”Nuorten on tärkeä ymmärtää, että mielenterveysongelmat ovat hoidettavissa, eivätkä he ole yksin näiden asioiden kanssa. ”Pyhistä kirjoituksista opimme monesti, miten voimme tukeutua Herraan kaikessa, emotionaaliset asiat myös lasketaan tähän ”kaikkeen”, Airto sanoo.

Rohkaisua seminaariopettajille

Kirkon koululaitoksen johtaja Chad Webb on sanonut, ettei kenenkään seminaariopettajan tarvitse olla elämäntaitojen kouluttamisen ammattilainen. Myös Kervinen komppaa tätä ajatusta ja rohkaisee kaikkia seminaariopettajia muutoksen.

”Kun keskitymme valmistautumaan opettamiseen tarvittavalla tavalla ja elämme itse opettamiemme asioiden mukaisesti, Pyhä Henki innoittaa meitä mukauttamaan materiaalin oppilaitamme varten”, Kervinen sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä 100 nuorta, jotka käyvät seminaarissa.