Välittäjän tehtävä

Vanhin Teixeira
Vanhin Roseveltt Teixeira, Kap Verde Vyöhykeseitsenkymmen

Sana ”välittäjä” tulee latinasta ja tarkoittaa välikättä, sovittelijaa.

Elämässämme kuolevaisuudessa tulee tilanteita, joissa tarvitsemme välittäjää, kuten esimerkiksi liike-elämässä tai ostaessamme tai vuokratessamme taloa tai autoa ja myös ristiriitatilanteissa.

Jotta välitystehtävä onnistuisi, välittäjän on oltava tasapuolinen, oikeudenmukainen ja puolueeton ja hänen on varmistettava, ettei yhdenkään osapuolen oikeuksia loukata.

Osana onnensuunnitelmaa Herra on antanut meille maanpäällisen elämän. Syntymämme on seurausta aiemmin tekemästämme valinnasta, ja se on hyvin tärkeä vaihe iankaikkisessa edistymisessämme.

Ajan rajoittama elämämme kuolevaisuudessa on lyhyt, ja se lyhenee päivä päivältä. Ja silti se on keskeinen pelastuksellemme, sillä sen ansiosta voimme tehdä päivittäin valintoja, jotka voivat joko tuoda meidät lähemmäksi taivaallista Isäämme tai viedä meidät kauemmas Hänestä.

Me opimme kuningas Benjaminilta, että ”luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti ja on oleva aina – –, ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun” (Moosia 3:19). Pelkästään omilla ponnisteluillamme, lihallisella luonnollamme ja ilman apua emme voi saavuttaa tämän elämän tarkoitusta.

Meitä vetävät jatkuvasti puoleensa kaksi vastakkaista voimaa, joista toinen houkuttelee meitä tekemään hyvää ja toinen pahaa. ”Sen vuoksi Herra Jumala salli ihmisen toimia omasta puolestaan. Ja nyt, ihminen ei voisi toimia omasta puolestaan, ellei yksi tai toinen häntä houkuttelisi.” (2. Nefi 2:16.)

Herra tuntee täysin tämän kuolevaisen elämän haasteet. Hän tuntee heikkoutemme ja vahvuutemme. Hän tietää, että valintoja tehdessämme me teemme virheitä, ja siksi Hän on varannut välittäjän.

”Yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä” (1. Tim. 2:5). Tämä välittäjä on Jeesus Kristus, Hän on Isän kanssa tekemiemme liittojemme välittäjä. Hänen kauttaan me tulemme taivaallisen Isämme luo.

Kristus on suuremman liiton välittäjä (ks. Hepr. 8:6). Tämä liitto mahdollistaa oikeudenmukaisuuden ja armon vaatimusten täyttymisen.

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta – Hänen, joka toimi välittäjänä syntiemme vuoksi – meillä on mahdollisuus tehdä parannus ja täyttää kaikki liiton vaatimukset. Hän teki tuon sopimuksen mahdolliseksi.

Herramme äärettömässä viisaudessaan antoi meille kerrallaan yhden päivän, joka on jaettu 24 tunnin jaksoihin. Jokainen päivä on uusi päivä, uusi tilaisuus, uudestisyntyminen.

Voimme pohtia tekojamme jokaisen päivän päätteeksi, voimme tuoda Herran eteen nöyrässä rukouksessa päivittäiset ponnistelumme ja haasteemme, voimme kiittää ja voimme pyytää Hänen apuaan uutta päivää varten. Jokainen päivä on uudestisyntyminen. Meillä on uusi tilaisuus valita oikein ja olla hieman parempia kuin edellisenä päivänä.

Mestarimme Jeesuksen Kristuksen, iankaikkisen korkeimman välittäjämme, lisäksi Herra tietää, että osana suunnitelmaa elämässämme on aikoja, jolloin tarvitsemme muita, lähellä olevia välittäjiä. Niinpä Hän palautti kirkkonsa näinä myöhempinä aikoina profeettojen ja apostolien perustukselle. Heillä on kaikki pappeuden avaimet, ja meillä on heidät ja paikalliset johtajat auttamassa meitä.

Ennen kaikkea tiedän, että suurin välittäjämme on Vapahtajamme Jeesus Kristus. Mikä suurenmoinen siunaus onkaan tietää ja tuntea, että tekemällä vilpittömän parannuksen me voimme vapautua synneistämme.

Tiedän, että vaikka kaikki epäonnistuisi omassa elämässämme, vaikka meitä kohdeltaisiin väärin tai vainottaisiin jopa kuolemaan asti, välittäjämme Jeesus Kristus ei epäonnistu. Luotan Häneen täysin. Tiedän, että Hän varmistaa ja takaa, että kaikki oikeutemme, siunauksemme ja vapautemme turvataan lopussa ja me voitamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.