Vahvista avioliittoasi uskon avulla Jeesukseen Kristukseen

Avioliitto

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että avioliitto ja perhe ovat nykyään yhtä tärkeitä kuin ne ovat aina olleet! Kirkon virallinen asiakirja ”Perhe – julistus maailmalle” opettaa, että ”avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Myöhempien aikojen pyhien perheet uskovat, ettei avioliitto ole vain väliaikainen laillinen sopimus vaan myös Jumalan käsky ja pyhä liittosuhde (ks. Bruce C. Hafen, ”Iankaikkinen avioliitto”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 25–27). Liitto on pyhä lupaus, jonka teemme Jumalan kanssa. Kun myöhempien aikojen pyhiin kuuluva pari solmii avioliiton, he lupaavat Jumalalle rakastaa toisiaan ja huolehtia toisistaan, ja Jumala lupaa, että tuo avioliitto voi kestää iankaikkisuuden. Eräs kirkon johtaja selitti näin: ”Avioliitto on Jumalan lahja meille; meidän avioliittomme laatu on meidän lahjamme Hänelle” (L. Whitney Clayton, ”Avioliitto: katso ja opi”, Liahona, toukokuu 2013, s. 85).

Mikä on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten uskonkäsitys avioliitosta ja perheestä?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että rakkauden ja onnen suurimmat siunaukset saavutetaan iankaikkisen avioliiton liittosuhteessa sekä perheessä. Kirkko opettaa, että miehellä ja naisella on ainutlaatuiset, toisiaan täydentävät luonteet ja että sen vuoksi miehen ja naisen on tarkoitus auttaa toisiaan ja edistyä yhdessä (ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129).

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että avioliitto ja perhe ovat olleet tärkeä osa Jumalan suunnitelmaa maailman luomisesta lähtien, kun Aadam asetettiin Eedenin puutarhaan. Jumala sanoi, ettei ihmisen ole hyvä olla yksinään (ks. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2:18), ja Eevasta tuli Aadamin kumppani. Puhuessaan Aadamista ja Eevasta eräs myöhempien aikojen pyhien johtaja David A. Bednar opetti, että Jumalan ”onnensuunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin ainutlaatuinen yhdistelmä sekä miehen että naisen hengellisiä, fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kykyjä. Sen paremmin mies kuin nainenkaan ei voinut yksin täyttää luomisensa tarkoituksia.” (”Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa”, Liahona, kesäkuu 2006, s. 51.)

Vaikka avioliitto ja perhe-elämä voivat luoda ainutlaatuisia haasteita, myöhempien aikojen pyhät uskovat perheen, jossa isä ja äiti ovat keskenään naimisissa, tarjoavan ihanteellisen ympäristön synnyttää lapsia ja hoivata heitä. Ennen kaikkea myöhempien aikojen pyhät uskovat, että avioliiton ja perhesuhteiden keskittäminen Jeesukseen Kristukseen voi auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Häntä ja perheenjäseniämme, ja se voi auttaa meitä kokemaan iloa, jota ei voi saada millään muulla tavalla.

Miksi Jeesus Kristus on täydellinen esimerkkimme? 

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Herra Jeesus Kristus on esimerkki jokaisesta ominaisuudesta, joka on tärkeä avioliitossa ja perhe-elämässä. Kun Jeesus Kristus oli maan päällä, Hän oli täydellinen esimerkki rakkaudesta, kärsivällisyydestä, nöyryydestä, ystävällisyydestä ja epäitsekkäästä palvelemisesta – ominaisuuksia, joilla kaikilla voi olla suuri merkitys luotaessa onnellinen koti!

Myöhempien aikojen pyhät uskovat myös, että ihanteellinen aviosuhde keskittyy Jeesukseen Kristukseen. Monet myöhempien aikojen pyhien perheet kuvittelevat tällaisen aviosuhteen kolmioksi, jonka huipulla on Jeesus Kristus ja jonka kannan kummassakin kulmassa ovat aviopuolisot. Kun kumpikin puoliso tekee työtä ollakseen enemmän Kristuksen kaltainen, he siirtyvät kolmion kulmista sivuja pitkin kohti huipulla olevaa Kristusta. Kun he lähestyvät Kristusta, he lähestyvät myös toisiaan. Yhteinen omistautuminen Jeesukselle Kristukselle tuo avioparin yhteen. (Ks. David A. Bednar, ”Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa”, s. 54.)

Kuinka Kristuksen kaltainen avioliitto on esimerkki lapsillemme?

Kun keskitämme avioliittomme ja perheemme Jeesukseen Kristukseen, opetamme lapsiamme esimerkillämme. David A. Bednar selitti: ”Kun nuoret miehet ja naiset havaitsevat keskinäistä kunnioitusta, kiintymystä, luottamusta ja rakkautta miehen ja vaimon välillä, niin he pyrkivät vaalimaan samoja ominaisuuksia omassa elämässään. Lapsemme – – oppivat eniten siitä, mitä me teemme ja mitä me olemme – silloinkin kun he muistavat suhteellisen vähän siitä, mitä me sanomme.” (”Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa”, s. 54.) Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että aivan kuten Jeesus Kristus on täydellinen esimerkkimme, me voimme olla hyviä esimerkkejä lapsillemme pyrkiessämme tekemään sitä, mitä Hän tekisi, jos Hän olisi maan päällä.

Kuinka voit saada lisää tietoa siitä, mihin myöhempien aikojen pyhät uskovat?

Opi lisää myöhempien aikojen pyhien perheistä ja Jumalan suunnitelmasta sinua ja perhettäsi varten sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.