Vahvistumista lepopäivän avulla

Vanhin Adonay S. Obando
Vanhin Adonay S. Obando, Espanja vyöhykeseitsenkymmen

Kun otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanamme, me haluamme oppia tuntemaan Hänet ja noudattaa Hänen esimerkkiään toivoen voivamme kehittää itsessämme Hänen luonteenpiirteitään ja ominaisuuksiaan. Me uskomme, että kun olemme kehittäneet itsessämme uskoa Häneen ja Hänen sovitusuhriinsa, siitä seuraa luonnollisesti joitakin asioita: haluamme muuttaa elämämme tekemällä parannuksen, tahtomme ja sydämemme kääntyvät Herran puoleen, ja haluamme tehdä liittoja Hänen kanssaan toimitusten kautta.   

Herra on ilmoittanut, että ne, jotka ”todella osoittavat teoillaan, että he ovat saaneet Kristuksen Hengen syntiensä anteeksi saamiseksi, otettakoon kasteen kautta hänen kirkkoonsa”.

Kasteen jälkeen meidät konfirmoidaan kirkon jäseneksi kätten päällepanemisella pappeuden voimalla ja valtuudella. Seuraava askel hengellisessä kehityksessämme on ottaa pyhässä temppelissä vastaan muut pelastavat toimitukset. Tavallisesti kasteen, konfirmoinnin, endaumentin ja sinetöinnin toimitukset voidaan suorittaa vain kerran itseämme varten. Myöhemmin voimme oppia lisää näistä toimituksista, kun suoritamme niitä sijaistoimituksina kuolleiden henkilöiden puolesta. 

Herra valmisti keinon, niin että me, Hänen lapsensa, voimme osallistua yhteen toimitukseen, sakramenttiin, toistuvasti ja henkilökohtaisesti. 

Vapahtaja asetti mallin, jonka mukaan Hänen kirkkonsa tulee lepopäivänä kokoontua yhteen nauttimaan sakramentti ”Herran Jeesuksen muistoksi” ja ”paastoamaan ja rukoilemaan ja puhumaan keskenään sielujensa parhaasta” .

Äärettömässä viisaudessaan Hän on antanut meille tilaisuuden levätä jokapäiväisestä tohinastamme, mahdollisuuden lakata murehtimasta ja huolehtimasta.  Kun jätämme maailman taaksemme, voimme uudistaa kasteenliittomme sakramenttitoimituksen välityksellä. Herra lupaa tässä toimituksessa niille, jotka nauttivat sakramentin ja haluavat ottaa päälleen Hänen nimensä ja pitää Hänen käskynsä, että ”hänen Henkensä olisi aina heidän kanssansa”.

Yksilöinä ja perheinä hyötyisimme kaikki suuresti siitä, että valmistautuisimme joka viikko uutterasti ja nöyrästi nauttimaan sakramentin. Valmistaudumme päivittäin tähän toimitukseen pyrkimällä elämään ”vanhurskaasti kaikkina päivinä ja kaikkina aikoina”. Esimerkiksi tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla yksin ja perheemme kanssa. Sen lisäksi, jos suunnittelemme lauantain toimintamme niin, että voimme mennä vuoteeseen tarpeeksi varhain voidaksemme herätä sunnuntaina kiitollisin mielin, iloisina ja onnellisina, niin tällöin olemme valmiita nauttimaan sakramentin ja kuuntelemaan puheita, jotta meitä ”ravittaisiin Jumalan hyvällä sanalla” . Silloin voimme vahvistaa ja syventää suhdettamme Vapahtajaan ja lisätä tietämystämme Hänestä.

Tässä vaiheessa on tärkeä korostaa temppelin pyhyyden ja lepopäivän pyhyyden rinnakkaisuutta. Kun valmistaudumme menemään temppeliin, aloitamme valmistautumisemme hyvissä ajoin. Paitsi että me pukeudumme vaatteisiin, joilla osoitamme kunnioitusta ja arvostusta temppeliä ja kaikkea sitä kohtaan, mitä se edustaa, me myös käyttäydymme samassa hengessä temppelin sisällä ja sen ympäristössä. Me puhumme kuiskaten ja opetamme lapsillemme, että tässä paikassa olemme mahdollisimman kunnioittavia. Kun pyhitämme lepopäivän olemalla kunnioittavia sunnuntaikokousten aikana ja koko päivän ajan, kehitämme itsessämme sitä pyhyyttä ja jumalallista luonnetta, joka taivaallisella Isällämme on: ”ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen”. 

Jos koettelemme Jumalan sanan hyveellisyyttä, emme pelkästään saa runsaasti tietoa Kristuksesta vaan todistuksemme sen totuudesta perustuu muullekin kuin uskolle – se perustuu niihin ihmeisiin ja ihmetekoihin, joita koemme omassa elämässämme ja perheessämme.

1 OL 20:37

2 Moroni 6:6

3 Moroni 6: 5

4 OL 20:77; ks. Joh. 14:16

5 OL 59:11

6 Moroni 6:4

7 1. Moos. 2:2–3