Voinko kirjoittaa kirkon maakohtaiselle verkkosivustolle

Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

BOOM-Hans_200x250.jpg
Vanhin Hans T. Boom Alankomaat vyöhykeseitsenkymmen

Elämme suurenmoista aikakautta. Matkustamme yhä nopeammin kaukaisiin paikkoihin ja olemme jatkuvasti yhteydessä muihin ihmisiin maailman joka kolkassa. Maailma, joka joskus näytti hyvin suurelta, onkin nyt vain hiiren napsautuksen päässä.

Kun palvelin lähetystyössä Englannissa, kirjeeni kotiin viipyivät matkalla ainakin viikon. Monet uutiset olivat vanhentuneita ennen kuin ne edes luettiin. Pystyimme katsomaan yleiskonferenssikokousten tekstitettyjä nauhoituksia isolta tv-ruudulta kirkossa vasta kuukausia myöhemmin. Puhelu kotiin äitienpäivänä ja jouluna oli kallis, eikä soittaminen ollut aina edes mahdollista. Hyvin paljon on muuttunut vain lyhyessä ajassa!

On vaikea kuvitella niiden elämää, jotka elivät ennen meitä. Mitä Kristuksen opetuslapset mahtoivat ajatella, kun Hän ylösnousemuksensa jälkeen antoi vuorella Galileassa seuraavan ohjeen: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 28:19). Tämä jumalallinen tehtävä annettiin uudelleen tällä taloudenhoitokaudella kohdassa OL 84:62, ja se koskee nykyään yleisesti jokaista kirkon jäsentä: ”Katso, minä lähetin teidät maailmaan todistamaan ja varoittamaan kansaa, ja jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu varoittaa lähimmäistään” (OL 88:81).

Tämä tehtävä on varmasti ollut lähes ylivoimainen, ja se on edelleen. Mutta nykyisin meillä on käytössämme enemmän apuvälineitä kuin koskaan aiemmin. Internetin sähköinen valtatie on suurena apuna suorittaessamme tätä tehtävää.

Tiedän, että kirkon jäseninä meillä kaikilla on halu kertoa evankeliumista muille. Joillekuille meistä on helppoa kertoa ajatuksistamme ystäville, ja toisia taas on siunattu toisenlaisilla lahjoilla.

Me kaikki etsimme tilaisuuksia kertoa sanomasta. Luonnollisin tapa on kertoa elämämme tapahtumista muille. Siitä hienosta kokemuksesta, kun osallistuimme nuorena miehenä tai nuorena naisena Nuorten voimaksi -tapahtumaan tai muuhun kohottavaan toimintaan. Seurakuntamme tai seurakuntakeskuksemme vuosipäivän juhlasta. Vastasyntyneen lapsen siunaamisesta tai uuden veljen tai sisaren kasteesta. Lähetystyöhön lähdöstä tai sieltä paluusta. Elämässämme on myös muita kohottavia ja kertomisen arvoisia tapahtumia. Esimerkiksi minkä tahansa arvonimen tai oppiarvon saaminen tai muu erityinen saavutus. Nämä ovat erinomaisia asioita kerrottaviksi.

Paikka, jossa voimme kertoa näistä ja muista asioista, on oman maamme maakohtaiset sivut kirkon verkkosivustolla. Siellä jokainen voi kokea innoitusta lukiessaan kokemuksistamme. Ajatellessani tätä mieleeni muistuu jae OL 65:4, jossa sanotaan: ”Rukoilkaa Herraa, huutakaa avuksi hänen pyhää nimeään, ilmoittakaa hänen ihmeellisistä teoistaan kansan keskuudessa.” Elämämme on yksi niistä paikoista, joissa Hänen ihmeelliset tekonsa ilmoitetaan. Voitte osallistua kirjoittamalla jotakin ja lähettämällä sen maakohtaisesta verkkosivustosta vastaavalle tiimille. Näin voimme kaikki osallistua ja nauttia toistemme kohottavista kokemuksista ja todistuksista.


Artikkelit ja uutiset voi lähettää Timo Lehdolle (timppa.lehto@gmail.com)